Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 10 februari 2012

Published

on

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Den senaste tiden har de flesta marknader färgats av att vara ”smygbull”, dvs marknaderna stiger utan att det kommer några stora makronyheter som talar för en klart bättre konjunktur. Vi tycker ändå att det är motiverat att marknaden och råvarorna stiger på allt bättre konjunkturutsikter och framförallt från dåliga konjunkturutsikter under hösten.

USA fortsätter att gå klart bättre än vad ekonomer förväntar sig. Förväntansbilden borde dock ha skruvats upp nu och sannolikheten att makrodata väster om Atlanten kommer fortsätta att vara positiva överraskningar bli allt lägre. De lärda tvistar om huruvida det blir QE3 efter FEDs nästa räntemöte i mars. FED förutsåg under januarimötet att inflationen skulle hamna under målet under 2012-2014 och att arbetslösheten skulle hamna över den naturliga nivån. Det skapade omedelbart förhoppningar om att FED skulle köra QE3 i marknaden. Efter förra fredagens starka arbetsmarknadsdata från USA så har dock utsikterna för QE3 mattats. Arbetslösheten är redan under Feds prognos för slutet av 2012.

I Europa bidrar ekonomisk stimulans från ECB till allmän glädjeyra och stigande tillgångspriser. Under tisdagen fick vi lite sämre än väntat industriproduktion från Tyskland men det är inget man ska övertolka. Ledande indikatorer talar för att tyska industriproduktionen har vänt upp och det kommer synas i statistiken i januari.

Den kinesiska ekonomin har fortsatt att kylas ner de senaste månaderna i spåren av åtstramningar i landet och den globala avmattningen. Den kinesiska centralbanken har börjat släppa åtstramningarna och vi förväntar oss att man kommer fortsätta i den riktningen de kommande månaderna.

I rådande makroklimat så är fundamenta speciellt starkt för konjunkturhandlade råvaror som basmetaller och energiråvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) stärktes 2,2% i veckan till $ 117.2/fat. Den geopolitiska oron har ökat i Mellanöstern med oro i Syrien och Irans hot mot USA, vilket hjälpte till att pressa upp oljepriset till $ 118.8/fat i torsdags. Irans oljeexport kommer påverkas allvarligt av sanktionerna mot landet i mars. Siffror om den amerikanska efterfrågan på olja är för närvarande svåra att relatera till, eftersom förutsättningarna för export för tillfället är väldigt osäkra. Samtidigt har hösten / vintern präglats av varma temperaturer, medan det motsatta var fallet förra året. Siffrorna för efterfrågan denna vecka anges till 17.6m fat / dag, att jämföra med 18.7m fat / dag vid samma tidpunkt förra veckan. Råoljelagert steg den här veckan med 0,3 M fat (väntat 2,4 m), destillat ökade med 1,2 m fat (väntat 0,7), medan bensin ökade med 1,6 miljoner fat (väntat 0,7).

USA Olja - Oljelager och total produktion år 2009, 2010, 2011 och 2012

Europeiska gaspriser har gått upp 30% på en vecka, som följd av sträng kyla i Europa. Samtidigt har Ryssland undanhållit gas från export på grund av hög inhemsk efterfrågan. Det kalla vädret väntas fortsätta i helgen med -31 grader till -34 grader i Kiev och Moskva. Terminsräntekurvan indikerar dock att prisökningen är av tillfällig natur.

Elmarknaden

Oron på elmarknaden fortsatte även denna vecka eftersom viktig kärnkraftskapacitet inte kommit tillbaka som planerat samtidigt som kylan biter sig fast över hela Europa. Lägg därtill en stark utveckling på fossila bränslen. Spotpriset befinner sig kvar på den högre nivån även om det i regel inte påverkar utvecklingen på det andra kvartalet så där värst mycket. Sentimentet har dock försvagats mot slutet av veckan då prognoserna har svängt från ett ganska torrt scenario till en mer nederbördsbetonad period än tidigare väntat. Energibalansen förväntas dock försvagas något ytterligare de kommande tio dagarna vilket innebär att vi kanske kommer ner strax under +5TWh efter perioden. Om man skall tror på något är det en fortsatt nedgång och svag inledning på nästa vecka tills dess att köparna åter visar sig.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med stora svängningar till följd av med osäkerhet kring huruvida Grekland ska klara de besparingskrav som ställs för en andra utbetalning som ska rädda landet från en default. De flesta metallerna lyckas ändå avsluta veckan på plus med bland annat hjälp från av en svagare dollar. Tenn visar återigen på styrka och stiger med ytterligare 4 % på 5 dagar, upp på året med 30 %. Exporten från Indonesien, världen störta exportör av tenn, föll med 64 % under januari, från 15 103 ton till 5 380 ton, på grund av kraftigt regn. Risk finns för fortsatt oväder vilket kan påverka kommande export. Februari månads export beräknas hamna på ca 4000 ton. LMEs lager sjönk under veckan till den lägsta nivån sedan mars 2009.

Övriga metaller har stärkts de senaste 5 dagarna med cirka 1 % medan zink avslutar vecka ned med 0,8 %. I veckan stod det även klart att Glencore köper resterande aktier i Xstrata för 41 miljarder dollar och blir därmed en av de största aktörerna på marknaden och kan nu konkurrera med BHP Billiton och Rio Tinto Group.

Koppar

Koppar har haft en volatil vecka med kraftiga upp – och nedgångar. Nyhetsflödet mot slutet av veckan dominerades av negativa nyheter från Grekland vilket resulterade i en veckonedgång på 0.20%. Uppgången på drygt 11 % sedan årets början kan bland annat härledas från rapporter om kraftigt minskande lager. LME (London Metal Exchange) kontrollerar cirka 80 % av världens kopparlager och deras rapporter visar på att lagren minskat med 32 % sedan oktober månad. Vi anser att dagens nivåer är relativt nära produktionskostnaden och med en ekonomi som börjar ta fart, asner vi metallen köpvärd.

Bilden nedan visar kopparpriset (orange) och inköpschefsindex för USA (PMI). Indexet brukar vara anses vara en god indikator på vart ekonomin är på väg och tolkas som en framåtblickande indikator. Givetvis vill ekonomiska bedömare följa någon ännu bättre ekonomisk indikator och ibland används kopparpriset som en sådan. Följsamheten mot den ekonomiska utvecklingen har de senaste åren varit god (före år 2005 var den inte lika god). Slutsatsen blir därför att hålla reda på kopparpriset för att få en känsla för vartåt ekonomin är på väg.

Kopparpriset och inköpsprisindex i USA (PMI)

Ädelmetaller (negativ)

Vi lägger en väldigt lugn vecka till handlingarna, Handelsbankens ädelmetallindex är helt oförändrat sedan förra fredagen, och har rört sig inom ett intervall om 1.5 %. Veckans ganska positiva nyhetsflöde på makrosidan har inte skapat någon försäljning av guld, och inte heller fredagens besked om att Grekland säger nej till trojkans räddningspaket skapade något intresse att köpa guld som en risk-hedge.

Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar in.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Skörden kring Elfenbenskusten är i stort sett är avklarad, detta två månader tidigare än normalt för säsongen och därmed fortsätter exporten att minska markant från området. Det kommer rapporter om kraftiga vindar i regionen och man befarar sämre kvalitet av bönorna eller i värsta fall att bönorna blåser bort. Det torra vädret kan leda till att produktionen får svårt att möta konsumtionen för säsongen. Även Indonesiens export har minskat kraftigt.

Vid månadsskiftet släpptes en rapport som pekar på att Elfenbenskusten kommer att börja sälja bönor innan nästa skördeperiods start i oktober. Detta satte press på kakaopriset och priset har fallit något under februari. Vi ser detta som en stabilisering av prisnivån efter den kraftiga uppgången under årets första månad som en reaktion på spekulationer på en globalt fallande kakaoproduktion.

Socker

Sockerpriset steg ett par procent dels efter att regnet försenade skörden i Thailand, världens andra största exportör av socker och dels p.g.a. fortsatt oro över lägre produktion i Brasilien som en följd av sämre väderförhållanden i de södra regionerna. Marknaden ser en försämring av efterfrågan på socker om det ekonomiska läget i Europa försämras. Men vi har även noterat rapporter om god tillgång på socker på marknaden och mer kan det komma att bli då Indien väntas exportera ytterligare en miljon ton. Sockerproduktionen kan komma att överstiga konsumtionen men 6-8 miljoner ton 2012/13. Ett överskott skulle på sikt mycket väl sätta press ner på sockerpriset, men på lite kortare sikt är vädret i Brasilien och Thailand mer avgörande för prisutveckling.

Kaffe

Vår vy har de senaste veckorna varit en prisutveckling av kaffepriset i sidleds. Och så har det sett ut, inga kraftiga rörelser. Och nu kommer det rapporter om att reservlagren av kaffebönor har sjunkit i Japan för fjärde månaden i rad. Samtidigt som god produktion väntas från Vietnam och Brasilien, världens största kaffeproducent, så har exporten minskat markant jämfört med förra året. Viktigt att notera är även Colombias skörd som ännu inte återhämtat sig från tidigare års höga nivåer, trots en förväntad ökning av produktionen för 2012/13. Vi ser därför en svag uppgång av priset den närmaste tiden.

Vete

Vetepriserna har gått ned sedan förra veckan i både Paris och Chicago, påverkat bland annat av bättre väderutsikter för Europa och höjt exporttak i Ryssland. Väderprognoserna lovar just nu något varmare väder i kommande vecka, samt mer snö, vilket lindrar oron för utvintring av det europeiska höstvetet. Att viss skada redan skett är ganska säkert, men ingen vet omfattningen av detta – och lär inte göra det förrän våren. I Ukraina ser det däremot ut att förbli kallt, vilket nog kommer göra att det redan dåliga höstvetet kommer försämras i skick ytterligare något.

Precis som vi antog i förra veckans jordbruksbrev så valde Ryssland att höja taket för exporterad volym spannmål innan de eventuellt inför exportavgifter till 27 miljoner ton. Volymen under perioden juli-januari uppgår till 21 miljoner ton så resterande del av säsongen bör undgå exportavgifter, delvis beroende av kommande väderlek – kyla, is och vind har fortsatt skapa logistikproblem både inom landet och vid hamn.

Om utsikterna om bättre väder i Europa består bör vetepriserna kunna falla tillbaka ytterligare något. Att USDA igår justerade upp sin prognos för utgående lager av vete för världen till rekordhöga 213 miljoner ton ger även det skäl till press nedåt på priset.

Majs

Terminspriserna på majs har gått ned sedan förra veckan, en nedgång främst orsakad av lägre priser på vete och mer regn i Sydamerika. Regnet har nog kommit försent för att kunna förbättra skicket på grödan i större omfattning men det minskar i alla fall risken att situationen förvärras ytterligare. Gällande väderprognoser lovar dock lite torrare väder i nästa vecka.

Små majslager gör det svårt att tro alltför mycket på lägre priser på majs men om vetepriserna fortsätter ner lär nog majsen följa med ytterligare något. Förväntad rekordhög areal till våren i USA lär även det ge press nedåt på amerikanska majspriser.

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor stängde igår i stort sett oförändrat sedan förra torsdagen. Regn i Argentina och södra Brasilien har lindrat oron något för den kommande skörden och mer nederbörd ser dessutom ut att vara på väg. Regnet gör att grödorna kan återhämta sig något efter den senaste tidens torra väder, men framförallt att skicket på grödan inte lär försämras framöver. Den brasilianska skörden uppgavs i tisdags vara till 6 procent avklarad – än så länge med ett resultat något över förväntan.

Ovanstående faktorer gör att det i dagsläget är svårt att se stigande priser på sojabönor. Låga lagernivåer och en ganska bred uppfattning om att USDA fortfarande överskattar den sydamerikanska skörden håller dock priset kvar på en hög nivå.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 10 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *