Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 14 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPristendens på råvarorPriserna på spannmål och oljeväxter har generellt sett utvecklats positivt, drivna av torka i USA för vete, lägre areal än förväntat i USA för majs, oron för lägre odlad areal och sämre avkastning i Ukraina och av torkan i januari/februari i Brasilien. Nu har crop ratings kommit för USA:s vete och det är dåligt, men bara 1% sämre än förra årets första estimat. Brasiliens CONAB justerar upp produktionen för flera torkdrabbade jordbruksprodukter och aktiemarknaden har varit väldigt svag de senaste dagarna. En fallande aktiemarknad kan få konsumenterna att hålla igen. Det ser alltså återigen lite svagare ut på marknaderna för jordbruksprodukter.

Odlingsväder

Indien har varit absolut torrt den senaste veckan, liksom i Kina söder om Peking. USA har fått regn, som dock missat de delstater som odlar vete, som vi ser på kartbilden nedan:

Odlingsväder

Nederbördsprognosen enligt GFS-modellen innehåller dock nederbörd över det normala även för Kansas, Oklahoma och Texas.

Odlingsväder

Europa har varit relativt torrt den senaste veckan, särskilt i sydvästra Tyskland och nordvästra Frankrike. Prognosen visar att Benelux-området fortsätter att få något mindre nederbörd än normalt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlingsväder

Vete

Den senaste veckan har terminerna i Chicago gått ner, medan de har gått upp i Paris.

Egypten köpte vete från Ukraina i den senaste tendern. Det var länge sedan sist och det tyder på att Egypten känner sig trygga med att ta den risken. Ryssland har fattat ett beslut om att betrakta Krim-halvön som en del av Ryssland. Ryssland fortsätter att mobilisera mot Ukraina på samma sätt som man gjorde när man ockuperade Krim.

Tekniskt är novemberkontraktet på Matif i neutralt läge, varifrån priset lika gärna kan gå upp som ner.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på vete analyserat

Chicagovetet (december) stängde ett par cent lägre än för en vecka sedan.

Pris på chicagovete

Som jag nämnde inledningsvis, har Matifs novemberkontrakt återhämtat sig i förhållande till Chicagovetet. Kvoten mellan priset på Matifs novemberkontrakt och Chicagos decemberkontrakt omräknat till euro per bushel steg under förra året från en kvot på 35 till 42.8 i januari i år. Sedan föll kvoten till 38 och de senaste dagarna har den alltså hämtat sig till 40.3. Ett ton Chicagovete med leverans i december kostar 183 euro medan det kostar 200 euro på Matif. Den senaste veckans uppgång gör det mer förmånligt att sälja Matifterminer, allt annat lika.

Vete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Notera att jämfört med den 3 april, ligger Matif nu högre och Chicago lägre!

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

I tisdags kom årets första Crop Condition för vete och den visade, som väntat, att vetet är i dåligt skick i USA med endast 35 % i ”good” eller ”excellent” skick. I diagrammet nedan ser vi hur förra veckans siffra på 35% (märkt med en liten cirkel) förhåller sig till tidigare år. Om man vill vara optimistisk, kan man dock notera att årets första crop condition bara är lite lägre än var det började både förra året 2013 och år 2011. Förra året blev avkastningen rekordhög, så det kan faktiskt bli ett bra år än.

Vete-grafer

Nästa crop condition-rapport kommer på måndag kväll klockan 22:00 CET.

Det kom också en WASDE-rapport i veckan från det amerikanska jordbruksdepartementet. För vete gjordes inga betydande justeringar av produktionsestimaten för 2013/14.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

World wheat production

Konsumtionen justerades dock ner, vilket medrörde att utgående lager justerades upp med 3 mt på global basis.

Wheat

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy, men fundamenta ser övervägande negativt ut och det skulle inte förvåna om priset på vete går ner lite till.

Maltkorn

Maltkornsterminerna steg med 10 euro till 230.50 – och ligger nu alltså 30 euro över Matifs veteterminer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkornpris

Majs

Decemberkontraktet på majs steg i veckan till en ny årshögsta på 517 cent, men föll sedan tillbaka och stängde under 500, ungefär 2 cent lägre än förra veckan. Tekniskt stöd finns på 494 cent, som kan vara en bra nivå att köpa vid.

Majspris

I WASDE-rapporten justerade USDA upp produktionen i Brasilien med 2 mt, och Sydafrika och FSU med vardera 1 mt. Produktionen i ”övriga länder” höjdes också med 2 mt. Totalt sett höjde USDA produktionen 2013/14 med nästan 6.5 mt.

Världsproduktion av majs

Dessa produktionsökningar slog dock nästan inte alls igenom i högre utgående lager. De är troligtvis ett sätt för USDA att få ihop den högre konsumtionen och exporten med vad som rapporteras finnas i lager. Som du kunde läsa förra veckan, är t ex USA:s export av majs redan uppe i 100% av vad den skulle vara för hela säsongen 2013/14. Givet de lager som finns, måste alltså produktionen ha varit högre i USA än vad USDA har räknat med tidigare. Det är en slags baklängeskalkyl. Det blev dock en höjning av utgående lager med 0.5 mt och det får väl tolkas som negativt för priset. Tillsammans med uppjusteringen av utgående lager för vete är detta alltså negativt för spannmål rent generellt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majsstatistik

På måndag klockan 22:00 CET publicerar USDA årets första planting progress-data.

Vi går över till neutral rekommendation för majs.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago gick i veckan upp och nuddade vid motståndet på 1236 cent. Nu väntar sannolikt en rekyl nedåt. Tekniskt stöd finns vid 1200 cent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

TA-analys på sojabönor

Sojamjölet fortsatte upp ett par dollar i veckan, men ”borde” ur ett tekniskt perspektiv ha stigit färdigt.

Sojamjölet fortsatte upp

Sojaoljan steg initialt, men backade sedan tillbaka.

Sojaoljan

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett område med tekniskt stöd. I veckan som gick sjönk priset från 2705 MYR / ton till 2660. De senaste dagarna har en liten rekyl uppåt noterats.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I WASDE-rapporten sänkte USDA global produktion med nästan 1.5 mt. Brasilien justerades ner med 1 mt. CONAB, som publicerade sin skörderapport i veckan, angav skörden till 86.1 mt. Det var faktiskt en höjning från 85.5 mt, som de varnat för tidigare. Skörden i Brasilien är klar till 85%.

Soja

Sänkningen av global produktion slår i fallet med sojabönor direkt igenom till 1 mt lägre utgående lager.

Soja

Tekniskt ser det ut som om styrkan i sojamarknaden kommer att mattas men vi behåller neutral som rekommendation för soja.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps

Rapspriset hämtade sig under veckan, men vände sedan tillbaka ner. Den huvudsakligan nedgången i veckan noterades i fredags. För veckan noterades en nedgång i priset med 50 eurocent till 367.25.

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) som i fredags för en vecka sedan var 14.9%, har nu ökat till 15.4%, främst pga att canolan i Winnipeg har fallit mer än Matifkontraktet. Matif är ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Raps

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Enligt den jämförelsen är det sojabönorna som är dyra och rapsen som är billig.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rapskvot

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år sjönk till 14.30 euro per 100 Kg från 14.50 förra veckan.

Potatispris

Gris

Det snabba prisfall jag förutspådde förra veckan i Lean Hogs, slog verkligen in. Priset föll i mitten av veckan till 115 cent, men där fanns uppenbarligen köpare som lyfte priset till 120 cent, där priset höll sig till slutet av veckan. Konsumenterna i USA är enligt fredagens ”consumer conficende” statistik oväntat positiva inför framtiden, vilket kan återspegla sig i konsumtionen av kött framöver. Fredagens Hog Slaughter-statistik kom in på 370,000. Förra veckan var det 407,000. Även detta är sådant som ger stöd för priset.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs stängde veckan på oförändrad nivå, 1.57 euro per Kg.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt sjunka i veckan och även SMP-terminerna sjönk något lite. Den möjlighet till rekyl, som jag spekulerade om förra veckan uteblev alltså. Trenden mot lägre priser ser ut att fortsätta. Vi lämnar därför förra veckans rekommendation att avvakta med försäljning, till att återgå till säljrekommendation vad gäller terminspriserna.

BUT

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Nu fanns det även en köpkurs i januari-kontraktet på smör, som stämde väl överens med vår uppfattning om var priset ska ligga.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Som vi kan se är det framförallt på terminskontrakten april och maj som ligger lite lägre jämfört med förra veckan. Juli och augusti ligger något högre och därefter är det ungefär oförändrat.

Termin

ARLA:s avräkningspris för april är i princip oförändrat från månaderna innan (en höjning med 0.1 öre per Kg på Aktuellt Pris och en sänkning med 0.4 öre på Arlanoteringen). Nedan ser vi priser i SEK / Kg för värdet på råmjölk. Dels är det ARLA:s Aktuellt Pris, dels ett pris baserat på USDA:s helmjölkspulvernotering och slutligen EUREX baserat på spotprisindexen för SMP och smör.

Mjölkpris

Socker

CONAB höjde årets skörd 2014/15 med 4.2% till 39.5 mt. Skörden av sockerrör, själva råvaran väntas öka med 2% till rekordhöga 671.7 mt. Det här är CONABS första estimat på den kommande skörden och den publicerades i torsdags. Detta sjönk uppenbarligen inte in hos marknadens aktörer förrän dagen efter. Möjligen kan det bero på att CONAB:s rapporter enbart publiceras på portugisiska. I fredags föll priset ganska kraftigt och stängde på 17.46 cent. Priset kan nog fortsätta att falla, eftersom hela ”caset” med lägre produktion pga torkan i Brasilien inte existerar längre för socker. Enligt oss har torkan i Brasilien aldrig varit ett ”case” för socker, eftersom Sao Paulo-delstaten visserligen varit åt det torrare hållet, men inte såsom Minas Gerais för kaffe.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sockerpris

Vi går över från neutral på socker till sälj och rekommenderar köp av BEAR SOCKER X4 S.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny ligger kvar på samma nivå som förra veckan.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

Diesel concerns drags Brent lower but OPEC+ will still get the price it wants in Q3

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent rallied 2.5% last week on bullish inventories and bullish backdrop. Brent crude gained 2.5% last week with a close of the week of USD 89.5/b which also was the highest close of the week. The bullish drivers were: 1) Commercial crude and product stocks declined 3.8 m b versus a normal seasonal rise of 4.4 m b, 2) Solid gains in front-end Brent crude time-spreads indicating a tight crude market, and 3) A positive backdrop of a 2.7% gain in US S&P 500 index.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent falling back 1% on diesel concerns this morning. But positive backdrop may counter it later. This morning Brent crude is pulling back 0.9% to USD 88.7/b counter to the fact that the general backdrop is positive with a weaker USD, equity gains both in Asia and in European and US futures and not the least also positive gains in industrial metals with copper trading up 0.4% at USD 10 009/ton. This overall positive market backdrop clearly has the potential to reverse the initial bearish start of the week as we get a little further into the Monday trading session.

Diesel concerns at center stage. The bearish angle on oil this morning is weak diesel demand with diesel forward curves in front-end contango and predictions for lower refinery runs in response this down the road. I.e. that the current front-end strength in crude curves (elevated backwardation) reflecting a current tight crude market will dissipate in not too long due to likely lower refinery runs. 

But gasoline cracks have rallied. Diesel weakness is normal this time of year. Overall refining margin still strong. Lots of focus on weakness in diesel demand and cracks. But we need to remember that we saw the same weakness last spring in April and May before the diesel cracks rallied into the rest of the year. Diesel cracks are also very seasonal with natural winter-strength and likewise natural summer weakness. What matters for refineries is of course the overall refining margin reflecting demand for all products. Gasoline cracks have rallied to close to USD 24/b in ARA for the front-month contract. If we compute a proxy ARA refining margin consisting of 40% diesel, 40% gasoline and 20% bunkeroil we get a refining margin of USD 14/b which is way above the 2015-19 average of only USD 6.5/b. This does not take into account the now much higher costs to EU refineries of carbon prices and nat gas prices. So the picture is a little less rosy than what the USD 14/b may look like.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The Russia/Ukraine oil product shock has not yet fully dissipated. What stands out though is that the oil product shock from the Russian war on Ukraine has dissipated significantly, but it is still clearly there. Looking at below graphs on oil product cracks the Russian attack on Ukraine stands out like day and night in February 2022 and oil product markets have still not fully normalized.

Oil market gazing towards OPEC+ meeting in June. OPEC+ will adjust to get the price they want. Oil markets are increasingly gazing towards the OPEC+ meeting in June when the group will decide what to do with production in Q3-24. Our view is that the group will adjust production as needed to gain the oil price it wants which typically is USD 85/b or higher. This is probably also the general view in the market.

Change in US oil inventories was a bullish driver last week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Change in US oil inventories was a bullish driver last week.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data, US EIA

Crude oil time-spreads strengthened last week

Crude oil time-spreads strengthened last week
Source:  SEB calculations and graph, Blbrg data

ICE gasoil forward curve has shifted from solid backwardation to front-end contango signaling diesel demand weakness. Leading to concerns for lower refinery runs and softer crude oil demand by refineries down the road.

ICE gasoil forward curve
Source: Blbrg

ARA gasoline crack has rallied towards while Gasoil crack has fallen back. Not a totally unusual pattern.

ARA gasoline crack has rallied towards while Gasoil crack has fallen back. Not a totally unusual pattern.
Source:  SEB calculations and graph, Blbrg data

Proxy ARA refining margin with 40% gasoil crack, 40% gasoline crack and 20% bunker oil crack.

Proxy ARA refining margin with 40% gasoil crack, 40% gasoline crack and 20% bunker oil crack.
Source:  SEB calculations and graph, Blbrg data

ARA diesel cracks saw the exact same pattern last year. Dipping low in April and May before rallying into the second half of the year. Diesel cracks have fallen back but are still clearly above normal levels both in spot and on the forward curve. I.e. the ”Russian diesel stress” hasn’t fully dissipated quite yet.

ARA diesel cracks
Source:  SEB calculations and graph, Blbrg data

Net long specs fell back a little last week.

Net long specs fell back a little last week.
Source:  SEB calculations and graph, Blbrg data

52-week ranking of net long speculative positions in Brent and WTI as well as 52-week ranking of the strength of the Brent 1-7 mth backwardation

52-week ranking of net long speculative positions in Brent and WTI as well as 52-week ranking of the strength of the Brent 1-7 mth backwardation
Source:  SEB calculations and graph, Blbrg data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära