Följ oss

Nyheter

Råvarujätte tror att spannmålspriserna faller av El Niño

Publicerat

den

Spannmål i fat

Spannmål i fatRåvarujätten Olams VD Sunny Verghese förväntar sig att spannmålspriserna faller av El Niño eftersom han anser att detta naturfenomen förväntas ha en mindre allvarlig påverkan på klimatet i år. Olam förväntar sig även att priset på oljeväxter som till exempel raps kommer att falla av samma orsak.

Meteorologer från Australien till USA har emellertid förutspått att den nuvarande El Niño kommer att bli en av de allra starkaste som någonsin har uppmätts, till och med värre än den El Niño som 1997/1998 som ledde till torka och översvämningar som förstörde grödor världen över. El Niño kan påverka vädret runt om i världen – och därmed grödor – genom att ge torka i Asien, förändra nederbörden över Sydamerika och skapa svalare somrar i Nordamerika.

Verghese baserar sin åsikt på analyser av data som samlats in från jordbrukare och från den egenutvecklade meteorologiska modell som Olam arbetar med. Hans slutsats är att årets El Niño inte kommer att komma i närheten av den El Niño som drabbade världen 1997/1998. Han säger istället att årets El Niño kommer att bli ganska måttfull.

Risken för skördeförluster relaterade till El Nino är en ganska ovanlig händelse på jordbruksmarknaden. Just nu ser vi hur de globala spannmålslagren ökar samtidigt som den kinesiska efterfrågan minskar. De globala livsmedelspriserna ligger just nu på den lägsta nivån sedan april enligt FNs Food and Agriculture Organization. De negativa utsikterna från Olam, en av världens tre största råvaruhandlare, fokuserade på kaffe och ris, står i skarp kontrast mot det som banker och råvaruhandlare som Nomura International och Rabobank International varnat för.

Råvarumarknadens aktörer lyssnar emellertid på Olam, precis som de lyssnar på bolagets större konkurrenter, Archer-Daniels-Midland Co, Bunge, och Cargill och Louis Dreyfus Commodities, eftersom deras handelsförbindelser ger dem insikt i de globala utbuds- och efterfrågetrenderna.

Trots risken för en El Niño anser Singaporebaserade Olam att vete, majs och oljeväxter, tre marknader som har ett överutbud, sannolikt kommer att få se fallande priser både under resten av året och under 2016.

Internationella Grain Council, en Londonbaserad halvstatlig organisation, sade under augusti att spannmålslagren i världen är de högsta på 29 år som en följd av rikliga skördar. Verghese sade även att de globala mjölkpriserna sannolikt kommer att återuppta sin nedgång på grund av ett alltför stort överutbud. Han sade att den senaste tidens rally varit ett utmärkt tillfälle att sälja. Han sade emellertid att även en måttlig El Niño kommer att kunna driva upp priset på kakao och kaffe.

Utsikterna för livsmedelsproduktion har förändrades dramatiskt under de senaste fyra åren när kostnaderna för spannmål rusade, vilket kom att bidra till oroligheter i Mellanöstern och Nordafrika. Prisökningarna under 2010/2011 följde direkt på den så kallade ”matkrisen” 2007/2008 när priset på vete, ris och majs nådde rekordnivåer.

Svagare priser på jordbruksråvaror drabbar de stora producentländerna, till exempel USA, Argentina, Australien och Kanada. I Bryssel protesterade europeiska jordbrukare som kräver högre priser på råvarorna, däribland mjölk. I USA bedömer myndigheterna att de amerikanska jordbrukarna kommer att ha de lägsta nettojordbruksinkomsterna på nio år.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ökat intresse för oljeterminer i Mellanöstern

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange (DME), den främsta internationella energiterminsbörsen i Mellanöstern, noterade en ökning med 18 procent i fysiska leveranser jämfört med föregående år, tillsammans med en femtonprocentig ökning av handelsvolymer, under första halvåret 2023, jämfört med samma period förra året.

DME Oman-kontraktet fortsatte att attrahera ett brett spektrum av deltagare från hela världen, vilket understryker dess status som det främsta råoljeriktmärket i East of Suez-marknaden. DME Omans frontmånadshandelsvolymer har ökat från 361 miljoner fat under de första sex månaderna 2022 till 415 miljoner fat för samma period 2023. Den fysiska leveransvolymen nådde 106 miljoner fat från mars till augusti 2023 jämfört med 90 miljoner fat för samma period 2022.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Populära