Connect with us

Analys

OPEC lämnar produktionsmålet oförändrat

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenEfter den splittrade förväntansbilden inför OPEC-mötet i november så fanns det en stor enighet att det inte skulle bli någon sänkning av produktionsmålet inför junimötet. OPEC agerade enligt förväntningarna och lät produktionsmålet på 30 miljoner fat per dag ligga oförändrat under dagens möte. Den överproduktion som skett under våren bland OPEC-medlemmarna (31.57 mbpd i maj) har fört den interna disciplinen i fokus. Frågan ställdes på presskonferensen och fick det tvetydiga svaret att ”alla oljeministrar kommer se efter sin egen produktion”. Marknaden kommer fortsätta vara i överskott och USA:s skifferproducenter kommer behöva fortsätta justera produktionen.

Från ord till handling

Inför ett OPEC-möte argumenterar analytikerna flitigt om vad som eventuellt kan komma att hända i Wien. Det är helt normalt även om novembermötet 2014 antagligen hade den mest mediabevakade upptakten hittills. Det fanns också ett starkt inslag av att oljeministrarna ”pratade ner” oljepriset inför novembermötet. Inför junimötet har det däremot varit förvånansvärt tyst. Istället har statistiken talat sitt tydliga språk. Saudiarabien producerade 10,25 mbpd i april och maj, den högsta nivån sedan dataserien börjar 1989, och exporten har stigit proportionerligt. Näst efter Saudiarabien har Iraks export stigit till rekordnivåer under maj månad. Dessa båda länder producerar nu 1,1 mbpd mer än under novembermötet.

Iran får inget gratis

Efter de senaste framstegen i förhandlingarna mellan FN och Iran kan sanktioner-na mot Irans export av olja till EU och USA komma att hävas. Iran har bett OPEC om en produktionsminskning för att den avställda kapaciteten ska få plats i marknaden utan att rubba marknadsbalansen ytterligare. OPEC:s ledare Abdallah Salem el-Badri fick frågan på presskonferensen och svarade att det är för tidigt att diskutera Iran före sanktionerna har hävts.

Fokus fram till nästa möte

Nästa OPEC-möte bestämdes till den 4:e december. Från våra diskussioner med andra analytiker vid OPEC-mötet kommer huvudfrågorna fram till dess vara: 1) skifferproducenternas förbättrade konkurrenskraft. Mot slutet av året väntas produktionskostnaden i USA:s skifferfält ha fallit i takt med att underleverantörernas kontrakt har omförhandlats. 2) Sanktionerna mot Irans export kommer sannolikt att lyftas under året. Även om det tar tid för Iran att återgå till tidigare produktionsnivåer finns det stora volymer lagrad olja som kan skeppas omedelbart. 3) Kommer Irak att fullfölja de optimistiska produktionsplaner som lanserats? 4) Libyens produktion har varit ojämn under året. Utvecklingen där kommer fortsätta påverka marknadsbalansen. OPEC:s kommentar var att dem oro som råder i Mellanöstern inte påverkar oljeproduktionen för närvarande.

Generellt var junimötet avsevärt mer välbesökt av internationella oljeanalytiker jämfört med novembermötet. Intrycket är inte att OPEC spelat ut sin roll utan snarare att medlemmarna kommer fortsätta ha en stark påverkan på marknaden och oljepriset.

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *