Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd

Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd för Blötberget nr 4, ett område i anslutning till bolagets bearbetningskoncessioner för Blötberget, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt bidrag till Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor.

Nordic Iron Ore - Ett svenskt gruvbolag inom järnmalm

Bergsstaten beviljade den 20 februari 2020 Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd avseende Blötberget nr 4 i Ludvika kommun. Undersökningstillståndet innebär enligt minerallagen ensamrätt till undersökning av det beviljade området och gäller i tre år. Undersökningsområdet omfattar en yta om 453,72 hektar och ansluter till Nordic Iron Ores båda bearbetningskoncessioner för Blötberget, ett projekt för vilket bolaget har samtliga nödvändiga tillstånd för att påbörja gruvdrift.

Nordic Iron Ore:s ambition är att återuppta järnmalmsbrytningen i Ludvika med start i Blötberget. En genomförbarhets­studie har färdigställts som visar på brytbara reserver uppgående till 34 Mt och det nya undersökningstillståndet kommer att utnyttjas för att söka öka mineralresurserna och därmed förlänga livslängden för Blötbergsgruvan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top