koppar-mineral.png

Problem även i Kopparberg Mineral

Få aktieplacerare har undgått att notera att gruvföretaget Northland Resources har problem med sin verksamhet och behöver fylla på kassan. Även Dannemora Mineral har…

nordic-iron-ore-bryta-jarnmalm.png

A Nordic Iron Ore opportunity

Nordic Iron Ore som startades så sent som 2008 som en sammanslagning av tolv undersökningstillstånd från Kopparberg Mineral, Archelon Mineral och IGE Nordic har på bara…