Modity om elpriset vecka 37 2014

Modity med prognos för det framtida elprisetTorra väderprognoser håller spot- och terminspriser uppe men priserna är mycket känsliga för nedsidan. Vi väntar oss spotpriser runt dagens nivåer en vecka till men sedan bör prisskillnaderna minska och spoten kan gå ner något. De längre terminerna har en nedsida om riskpremien för Ukraina/Ryssland minskar eller försvinner. Då faller direkt gaspriserna och även till viss del kolpriserna. Priset på CO2 ligger stilla i väntan på nyheter kring stabilitetsreserven – väntar oss inga nyheter denna vecka.

Modity ger prognos på elpris för 2014 och 2015

Denna energimarknadskommentar om elpriset publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el och gas, till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top