Modity om elpriset vecka 20 2014

Modity med prognos för det framtida elprisetSom en våt filt lägger sig nuvarande väderprognos över marknaden! Senaste tidens aggressivitet har förbytts till panisk flykt. Terminspriserna ned över hela linjen. Väntas nu mycket mer nederbörd än normalt. Kärnkraften blir dock delvis ute längre än planerat i maj.

Elpriset under kommande år

Denna energimarknadskommentar om elpriset publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el och gas, till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top