Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 12 maj 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

ECB-chefen Mario Draghis kommentar i torsdags till varför euron är så stark just nu, att det beror på att kapitalflykten från Ryssland kan ha varit 220 miljarder och inte de 70 miljarder dollar som Rysslands centralbank rapporterat, är högintressant för ett par marknader. I Rysslands valutareserv ingår t ex guld, som det gör för alla länder, vare sig man har något eller inte. Rysslands centralbanks innehav av platina och palladium är däremot statshemligheter. Vi erfar ett Rysslands centralbank sålt en hel del och även om de kan ha lite kvar, så behåller de detta av strategiska anledningar. Vi tror att säljtrycket på palladium i stort sett är borta och att priset därmed kan gå in i en kraftig hausse. Mer om det inne i brevet.

Det kom tre viktiga rapporter inom lantbrukssektorn i veckan som gick. I torsdags publicerade först CONAB sin rapport för maj, där informationen om sojabönorna tilldrog sig mest intresse. Senare samma dag publicerade FAO/AMIS sin rapport för månaden och på fredagskvällen kom USDA med sin maj-rapport, som för första gången presenterade estimat för året 2014/15. FAO/AMIS rapport var överlag negativ för priserna på spannmål och oljeväxter och det var USDA:s rapport också, precis som vi väntat oss.

Kinas importstatistik presenterades tidigare i veckan och den visade starka siffror för importen för en rad råvaror, inte bara för sojabönor. Media gjorde en stor sak av att allt från importen av råolja till sojabönor var stark. Om man dock sätter denna enskilda månad i perspektiv av de senaste åren, snarare bekräftas bilden av en takt i råvaruimporten som mattas.

Geopolitisk oro, som t ex Rysslands krig med Ukraina, gör att människor blir extra sparsamma och det gäller även för konsumtionen av dyrare mat (kött, etc). Konsumtionen av framförallt foderspannmål kan därför påverkas negativt med högre lager och lägre pris på lite sikt som konsekvens, allt annat lika. Av ECB chefen Mario Draghis kommentar till den starka euro-växelkursen, att kapitalflykten från Ryssland varit 220 miljarder dollar den senaste tiden, och inte 70 mdr dollar, som Rysslands centralbank rapporterat, tyder på att Ryssland drabbats av finansiell härdsmälta.

Det är knappast något som gynnar konsumtionen av dyrare mat inom landet. Detta ska man ta i beaktande när man ser på FAO/AMIS och USDA:s estimat av konsumtion av spannmål under 2014/15 och utgående lager. Utgående lager kan bli högre pga lägre konsumtion i folkrika länder, t ex Ryssland. Det innebär att priset på ett års sikt kan bli ännu lägre än de låga nivåer som USDA förutspår på basis av sina utbuds- och efterfrågebalanser.

Råolja – Brent

Amerikanska raffinaderier börjar komma igång igen efter att ha ställt om till sommarproduktion (mer bensin, mindre eldningsolja). Det innebär att vi passerat den säsongsmässigt svagaste tiden för oljemarknaden. Bråket i Libyen med väsentligt mindre produktion än vad som hade varit möjligt, gjorde att priset på olja höll sig högt i april. Vad vi erfar är att Libyen nu bara producerar ca 250,000 fat per dag. Rebellerna har just nu övertaget i konflikten inom landet och hotar att ta tillbaka två av oljehamnarna.

Brentolja

Råoljelagren i USA minskade något, främst beroende på lägre import.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S

Elektricitet

Förra veckan gick vi över till köprekommendation med tillägget att försöka vänta på en rekyl att köpa på. Kanske var det några som hann med att göra det i den rekyl som faktiskt inföll i veckan.

Teknisk analys av elpriset

Vi behåller köprekommendationen. Stöd finns på 24 euro och motstånd på 27.

Naturgas

Priset på naturgas befinner sig i en fallande trend. Stöd finns på 4.40 och på lägre nivå 4.20. Vi fortsätter med säljrekommendation.

Priset på natgas

Koppar

Det Indonesiska exportförbudstemat har av uppenbara skäl varit fixerat vid nickel. Kopparmalmsexporten har varit undantagen, men exportskatterna har ännu inte avgjorts slutgiltigt. Detta har dragit ut på tiden sedan början av året. Kopparmarknaden saknar därför
material från Indonesien.

Den fysiska premien CIF Shanghai har fortsatt uppåt till 130 dollar per ton från 100 dollar för två veckor sedan och 75 dollar i mars. Detta är ett tecken på att efterfrågan ökar snabbare än det går att forsla in material.

Tekniskt är 6750 dollar en viktig motståndsnivå, som ser ut att bli svår för kopparmarknaden att handla över, rent tekniskt, men å andra sidan ser lagren ut att minska stadigt. Teknisk analys säger, var försiktig, men fundamenta säger köp. Vem vinner? Vi fortsätter med köprekommendation i alla fall.

Koppar

Aluminium

De senaste veckorna har varit något av en besvikelse för dem som trodde att vi hade sett någon slags trendvändning i den här marknaden. Stödet vid 1850 dollar gav vika och marknaden handlade så lågt som 1755 i fredags. Kurvrörelserna de senaste veckorna med press på de längre terminskontraktens contango, antyder att marginella producenter tar tillfället i akt att prissäkra framtida produktion. Vi har sett intresse från konsumenter på vägen ner, men uppenbarligen inte tillräckligt för att hindra marknaden från att falla. Investerarkollektivet lämnar uppenbarligen sina långa positioner och går i någon utsträckning kort igen. Som vi har skrivit i tidigare veckobrev, kommer det att ta tid för marknaden att beta av de senaste årens överproduktion. Men inte desto mindre känns det som om något viktigt har hänt då marknaden tagit ett kliv uppåt. Man ska dock ställa in sig på att priset kan röra sig sidledes ett tag. 1750 dollar-nivån kommer att vara viktig den kommande veckan. Vi tror den håller och rekommenderar köp här.

Aluminiumpriset

Zink

Metall har stadigt tagit ut från LME:s lagerhus sedan början av april. Frågan nu är om detta går till konsumtion eller inte. Misstanken som föddes tidigt, att metallen flyttades till billigare lager för att ingå i finansieringsaffärer är mindre trolig nu, när contangot är mindre. Det är bara i aluminium som contangot fortfarande är bra nog för den sortens affärer. Uttagen av zink från lagren handlar därför troligtvis om riktig efterfrågan och det är ett gott tecken för zinkmarknaden. Prisrörelserna på LME tycks vara en återspegling av lagerförändringen. Just nu verkar dock priset vara fast inom intervallet 1950 – 2150 dollar.

Zinkpris

Nickel

Nickelpriset har stigit med imponerande 10% sedan förra veckan. Det är den sjätte veckan i följd som priset stiger. De senaste 14 veckorna är det bara en vecka när priset gått ner. Hittills i år har priset gått upp med 45%. Det är fortfarande samma faktorer som ligger bakom prisuppgången, dvs Indonesien och Ryssland. Den här veckan tillkom emellertid ytterligare en faktor: Vales gruva i Nya Kaledonien har produktionsproblem. Gruvan är liten, och problemen ”borde” inte ha fått den effekt på priset som den fick.

Veckans prisuppgång skedde nästan helt och hållet mellan onsdagen och fredagen. Det är intressant att uppgångarna sker i asiatisk handel. När vi kommer in på morgonen är priset redan högre. Sedan är priset oförändrat, eller faller tillbaka lite. Det kommer rapporter om att kinas produktion av NPI sjunker. Fördelen för NPI-baserad produktion av rostfritt stål var beroende av billig malm från Indonesien. Visserligen har kinesiska verk byggt upp stora lager som de tar av nu, men snart tar den traditionella framställningsmetoden över, med den ekonomi på nickel som det innebär. De flesta analytiker menar att golvet för nickelpriset då blir ca 18,000 dollar per ton. Tillverkningen av rostfritt stål använder ca 60% av nickelutbudet i världen och vi ser tecken på en återhämtning där också. Enligt CRU är industrin tillbaka på en årlig tillväxttakt på 5%. Även haussen i nickelpriset kan ge efterfrågan på rostfritt stål en boost. Köpare av rostfritt stål börjar boka in framtida köp.

Nickelmarknaden har botten bakom sig.

Nickelpris

Guld

Guldpriset föll tillbaka efter att Ryska uttalanden varit mindre aggressiva i veckan som gick. Priset rör sig inom ett smalt intervall och stödet vid 1880 är fortfarande intakt. Vi fortsätter att vara försiktigt positiva till guld.

Guldpriset

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset föll tillbaka i veckan, tillsammans med guld, efter att uttalanden från Ryssland var mindre krigiska än tidigare. När priset nu närmar sig stödet på 18.90 finns därför goda tillfällen att köpa silver.

TA på silverpriset

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 67 finuns silver på varje fin-uns av guld (förra veckan 66 uns silver). Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

Priset på guld uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Mario Draghi, chefen för ECB, sade i torsdags att kapitalutflödet från Ryssland kanske varit 220 miljarder dollar, så mycket att det höjt växelkursen på euron. Rysslands centralbank har sagt att utflödet varit 70 miljarder dollar. Detta är dock baserat på den offentliga delen av valutareserven och där ingår guld, men inte palladium, platina och diamanter. Det sägs rakt ut att innehavet av palladium är en statshemlighet i Ryssland. Om Rysslands centralbank sålt palladium, platina och diamanter kan utflödet alltså vara större än det officiella. GFMS menar att Rysslands centralbank hade uppskattningsvis 0.3 miljoner uns palladium innan krisen. Detta förslår inte alls för skillnaden mellan 70 och 220 miljarder dollar. Men de har även vad vi erfar haft platina och diamanter, såväl inom centralbanken som i den strategiska reserven. Vi erfar att metall har flyttats till Schweiz varifrån det sålts vidare. Vi är inte säkra på att allt har lämnat Schweiz. Metall kan finnas i låsta lager, kanske av den sorts lagerhotell som finns på Klotenflygplatsens ”frihamnslager”. Det kan vara så att någon spelare sitter med detta som en lång position och är redo att sälja om priset kommer upp. Vi tror inte att Ryssland har metall kvar som man vill sälja. Det (lilla) man har kvar behövs som en strategisk reserv.

Säljtrycket kan alltså i stort sett vara borta och med det intresse som finns, så skulle priset på palladium och till viss del kanske även platina kunna gå väsentligt mycket högre

Skulle västvärlden gå till nivå 3 i sanktioner mot Ryssland, tror vi att man kommer att låta olje- och gasindustrin vara. Man vill inte ha ett högt pris på gas. Vi tror att man kommer att ge sig på gruvindustrin. Det är då Norilsk Nickel som är det uppenbara målet. Norilsk producerar nickel, platina och palladium. Det finns även en järnmalmsproduktion som kan bli lidande av sanktioner, men huvudsakligen är det palladium och platina som drabbas.

Det allmänna valet i Sydafrika den 7 maj gav ANC drygt 60% av rösterna, vilket innebär att de fortsätter att styra landet som de gjort de senaste 20 åren. Inflationen ligger på en hög nivå, 12% om man extrapolerar de senaste förändringarna i konsumentpriserna. Det är över centralbankens övre gräns på 6% för inflationen och det kan innebära kommande räntehöjningar. Å andra sidan är BNP-tillväxten låg på 1.9% förra året. SEB:s Emerging Markets-ekonom väntar sig att den stiger marginellt till 2.2% i år, men detta kan grusas om det blir räntehöjningar.

Palladium

Prisdiagrammet på palladium ser vi nedan.

Priset

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Förra veckan hade vi köp, men skrev också att man skulle ta stoppen om priset gick under 200 cent. Det gjorde priset i torsdags, så vi hoppas att alla är ute ur sina långa positioner nu. Vi har neutral, efter stoppen. Och med tanke på att det förmodligen finns tekniskt stöd vid 180 cent, är det inte läge för att gå kort just nu utan behåller neutral.

En anledning till prisfallet var att sannolikheten för ett El Niño minska kraftigt i den senaste prognosen från Australiens Meteorologiska Byrå. Det innebär att risken för skador på skörden av robusta i Indonesien och Vietnam också minskat på motsvarande sätt.

Kaffepris

Neutral rekommendation på kaffe.

Kakao

Priset på kakao ligger nu i fallande trend och vi väljer att gå kort. Det är en fint rundad toppformation. Tekniskt stöd finns på 2800 dollar. Vi rekommenderar köp av SHORT KAKAO A S, som har en hävstång strax under -1.

Kakaopris

För övriga råvaror från jordbruket se dagens andra analysbrev från SEB.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära