SEB Jordbruksprodukter, 12 maj 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityJordbruksråvarorDet kom tre viktiga rapporter i veckan som gick. I torsdags publicerade först CONAB sin rapport för maj, där informationen om sojabönorna tilldrog sig mest intresse. Senare samma dag publicerade FAO/AMIS sin rapport för månaden och på fredagskvällen kom USDA med sin maj-rapport, som för första gången presenterade estimat för året 2014/15. FAO/AMIS rapport var överlag negativ för priserna på spannmål och oljeväxter och det var USDA:s rapport också, precis som vi väntat oss.

Kinas importstatistik presenterades tidigare i veckan och den visade starka siffror för importen för en rad råvaror, inte bara för sojabönor. Media gjorde en stor sak av att allt från importen av råolja till sojabönor var stark. Om man dock sätter denna enskilda månad i perspektiv av de senaste åren, snarare bekräftas bilden av en takt i råvaruimporten som mattas.

Geopolitisk oro, som t ex Rysslands krig med Ukraina, gör att människor blir extra sparsamma och det gäller även för konsumtionen av dyrare mat (kött, etc). Konsumtionen av framförallt foderspannmål kan därför påverkas negativt med högre lager och lägre pris på lite sikt som konsekvens, allt annat lika. Av ECB chefen Mario Draghis kommentar till den starka euro-växelkursen, att kapitalflykten från Ryssland varit 220 miljarder dollar den senaste tiden, och inte 70 mdr dollar, som Rysslands centralbank rapporterat, tyder på att Ryssland drabbats av finansiell härdsmälta.

Det är knappast något som gynnar konsumtionen av dyrare mat inom landet. Detta ska man ta i beaktande när man ser på FAO/AMIS och USDA:s estimat av konsumtion av spannmål under 2014/15 och utgående lager. Utgående lager kan bli högre pga lägre konsumtion i folkrika länder, t ex Ryssland. Det innebär att priset på ett års sikt kan bli ännu lägre än de låga nivåer som USDA förutspår på basis av sina utbuds- och efterfrågebalanser.

Odlingsväder

Enligt GFS-modellens 2-veckorprognos minskar torkan något i Kansas, Oklahoma och Texas. Det är fortfarande mer nederbörd än normalt i corn belt och för sojabönorna, men mer normalt än tidigare. Det underlättar för sådden av majs att blir klar och för starten av sådden av sojabönor.

Odlingsväder

Europa fortsätter att vara mycket blötare än normalt, vilket borgar för en mega-skörd av spannmål, potatis och andra grödor. Det torra vädret i Spanien och Portugal håller dock i sig.

EU-väder

FAO/AMIS visar samma sak som vi har försökt att förmedla, nämligen att odlingsvädret är ovanligt bra i år. Nedan ser vi den kartbild med kommentarer som de publicerade i torsdagens rapport.

AMIS

I måndags publicerade Australiens Meteorologiska byrå en uppdaterad ENSO-prognos. Den visar att sannolikheten för ett El Niño har minskat kraftigt. De senaste månaderna har ensembleprognosen successivt angett allt högre sannolikheter för att ett El Niño ska inträffa. För en månad sedan förutspåddes den börja redan i juli. Nu är det inte ens 50% säkert att det blir någon över huvud taget.

Samtidigt publicerade Bloomberg en artikel som på allvar varnade för konsekvenserna för den El Niño som enligt artikeln skulle inträffa (nästan helt säkert). Om ett El Niño inte inträffar, så innebär det att Australiens skörd av vete kan bli ca 25 mt som vanligt, och inte 15 mt. Det innebär också att kaffemarknaden inte drabbas av torka i Indonesien och Vietnam, två betydande producenter av robusta. Det innebär också att palmoljeproduktionen inte drabbas av torka. Informationen är alltså generellt sett ”bearish” för spannmål, vegetabiliska oljor och kaffe.

Poama

Vete

Matifvetet (November) håller sig fortfarande över den tekniska stödlinjen. Uppgången har dock inte värst starkt momentum och trenden borde brytas nedåt. Vi borde få se en rekyl ner mot 195 euro per ton. Det är inte geopolitisk oro som styr priserna på lång sikt, utan mer jordnära saker som produktion och konsumtion. Produktionen styrs av areal och regn och det regnar mycket i stort sett överallt och kommer att göra det, som vi sett av prognoserna, de kommande två veckorna.

Vetepris, teknisk analys

Chicagovetet (december), som var öppen senare på fredagskvällen, föll genom det tekniska stödet för den svaga uppgången de senaste veckorna. Stöd finns vid 725 cent och vid 700 cent.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

Andelen av USA:s vete i ”good/excellent condition” sjönk med 2% till 31% i måndagens crop condition rapport.

Vetekvalité

Statistics Canada rapporterade lagren per den 31 mars i måndags. Lagren av vete var 46.9% högre än för ett år sedan, på 21.3 mt. Det mesta(72.5%) av detta finns kvar på gårdarna.

WASDE-rapporten berättar om att USA:s produktion av vete i år blir 8% lägre än förra året. Höstveteproduktionen sjunker med 9%. Hektarskörden för höstvetet blir den lägsta på 11 år sedan 2007/08. SRWW minskar mest beroende både på lägre areal och lägre hektarskörd. Produktionen av HRWW blir något högre än förra årets väldigt låga nivå och det beror på ett lägre hektarskörd kompenseras av en högre areal. Beroende på låga ingående lager kommer tillgängligheten på vete under 2014/15 i USA att bli den lägsta sedan 2007/08.

Globalt utbud, bestående av ingående lager och produktion, blir 1% lägre än 2013/14. Lägre lager i USA kompenseras av högre lager på andra håll. En högre produktion i Argentina, EU, Kina, Brasilien, Kazakstan, Mexiko och Indien mer än kompenserar minskar i Kanada, Turkiet, Ukraina, Australien, Iran och Syrien, skriver USDA. För Kanada är den lägre produktionen en normalisering från förra årets rekordskörd, liksom fallet är för Ukraina, där även arealen har rapporterats som mindre.

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat i sammanfattning. Eftersom det inte fanns något estimat i april för 2014/15 lämnade jag den kolumnen tom. FAO/AMIS estimat för global veteproduktion har jag lagt på sista raden. FAO AMIS är något mer positiva för 2014/15 än vad USDA är. FAO / AMIS anser också att minskningen i global produktion mellan förra året och i år är mindre än vad USDA anser.

USDA har justerat ner Australiens produktion från förra året förmodligen pga El Niño. När sannolikheten för att det faktiskt ska bli ett El Niño i den senaste prognosen faktiskt minskat till mindre än 50% kan skörden faktiskt bli högre för Australien.

Veteproduktion

USDA tänker sig att konsumtionen av vete minskar. Detta gör att utgående lager på global basis blir något högre nästa år än i år.

Vete, carry-out stocks

USDA förutspår att det genomsnittliga vetepriset under 2014/15 hamnar i intervallet 665 – 795 cent per bushel. SRWW ska då vara i den lägre delen och HRWW i den övre. Vi kan jämföra det med Chicagoterminen för decemberleverans som alltså stängde på 745 cent i fredags. Det är strax över mitten av det intervall som USDA estimerar är ”rätt” pris för terminen. Möjligtvis kan man resonera att det är SRWW och därmed ska ligga i den nedre delen. USDA rekommenderar alltså ”sälj” på terminen.

Jag håller med USDA och upprepar min säljrekommendation från förra veckan.

Maltkorn

Maltkornsterminernas steg med 3 euro till 235 euro. Ingen större dramatik.

Maltkornsterminer

Majs

Decemberkontraktet på majs föll direkt efter WASDE-rapporten, som var tydligt ”bearish” för majs. Det finns ett tekniskt stöd precis under dagens kursnivå och det tror jag marknaden kommer att testa.

Majspris

Den tredje plantings-rapporten i år, från i måndagen 21 april visade att 29% (förra veckan 19%) av majsarealen i USA var sådd per den 2 maj. Det var lite mindre än vad vi och marknaden hade väntat sig, men samtidigt kom rapporter om att ”planting window” öppnar sig, med varmare väder. Rapporten som kommer den 12 maj kommer förmodligen att visa 50 – 60% sått och om det gör det, så får marknaden ytterligare anledning att handla ner majspriset.

Plntcorn

Statistics Canada rapporterade lagren per den 31 mars i måndags. Lagren av majs var 18% högre än för ett år sedan, på 8 mt.

WASDE-rapporten var så negativ som den kan vara, men det är inte riktigt sant, för USDA underestimerar förmodligen carry out i år i USA.

USDA väntar sig att avkastningen stiger till 165.3 bushels per acre, 6.5 bushels mer än förra året. Det är väsentligt högre än trend yield, men USDA hävdar att man får det när man justerar för väderfaktorer – och om sådden kan ske normalt i mitten av maj. Det är samma yield som USDA använda sig av i Outlook Forum i slutet av februari, när de förutspådde ett genomsnittligt majspris under 2014/14 på 390 cent per bushel. Detta innebär att skörden i USA faktiskt blir högre än förra året, trots 1.5 miljoner acre mindre areal. USDA estimerar en skörd av majs i USA på 353.97 mt jämfört med förra årets 353.72 mt.

Årets kommande skörd i Ukraina estimeras till 26 mt. Det ska jämföras med förra årets 30.9 mt. USDA hänvisar till att den svaga valutan gör att gödsel och drivmedel blir dyrare och därmed används sparsamt. Vi tror att detta är rimligt. Arealen kan bli mindre än vad USDA räknat med, å andra sidan är vädret i Ukraina mer gynnsamt än normalt.

USDA höjer skörden i Brasilien i år 2013/14 från 72 till 75 mt, vilket är en anpassning till vad CONAB sagt och sade i sin rapport dagen innan i torsdags.

Medan USDA har en marginellt högre global skörd 2014/15 jämfört med 2013/14, sänker FAO/AMIS sitt estimat med 11 mt till 967. Skillnaden mellan USDA och FAO/AMIS beror nog på att USDA nu använder sig av ett högre yield-estimat för USA.

World Corn Production

Utgående lager på global basis för 2014/15 väntas bli de högsta på 15 år på 181.7 mt, upp 13.3 mt från förra året.

USA kommer nog inte upp i den export i år som USDA antar. Det är därför troligt att utgående lager 2013/14 i USA ligger närmare april månads estimat än maj månads estimat. Nästa år väntas USA:s konsumtion av majs sjunka beroende på lägre foderkonsumtion. Efterfrågan till etanoltillverkningen blir oförändrad jämfört med förra året, vilket är i linje med förväntningarna. USA är uppe i 10% inblandning av etanol i bensinen.

World Corn Carry-out Stocks

USDA estimerar att priset faller till 385 – 455 cent per bushel från prisintervallet 450 till 480 cent per bushel under 2013/14. I februaris Outlook Forum förutspådde de ett pris på 390 cent per bushel, så de är mindre negativa till prisutvecklingen nu. Decemberterminen ligger just nu på 498 cent och det är ju långt över vad USDA förutspår som genomsnittligt pris. Om det inte blir väderproblem någonstans, så kommer majspriset att gå in i en riktig bear market nu.

Mot den här bakgrunden upprepas säljrekommendationen från förra veckan.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor föll tillbaka från 1250 för en vecka sedan. I fredags föll novemberkontraktet omedelbart när rapporten kom, men senare under kvällen handlades den upp igen och stängde på 1226 cent, nära dagshögsta.

Novemberkontraktet på sojabönor

Sojamjölet, lyckades inte bryta det tekniska stödet i fredags och återhämtade sig till stängning.

Sojamjölet, lyckades inte bryta det tekniska stödet

Sojaoljan vill inte heller falla under sitt tekniska stöd vid 40.50 dollar och efter att han handlat såväl uppåt som nedåt efter WASDE-rapporten, stängde marknaden något upp på 40.75 dollar.

Sojaolja

Kinas Handelsministerium sänkte sitt estimat av landets import av sojabönor under april från 6.9 mt till 6.51 mt, enligt nyhetsbyrån Xinhua på onsdagen. Ministeriet lämnade också en prognos om en import på 4.85 mt i maj.

Importen i april var 64% högre än förra året, men importen i maj blir 5% lägre än i maj förra året. Nedan ser vi Kinas månatliga import av sojabönor i miljoner ton, uppdaterad fram till och med prognosen för maj 2014. Den trendlinje som passar data bäst är ”s” formad, och vi kan se att den börjar plana ut.

Media har gjort en stor sak av Kinas högre import i april (jämfört med förra året), men som vi kan se i det perspektiv som diagrammet ger, så finns egentligen inte mycket att vara ”bullish” för. Trendlinjen ger ett estimat för Kinas import från oktober – september 2014/15 på 71 mt. USDA:s estimat i fredagens WASDE-rapport är 72 mt, vilket alltså är ungefär på samma nivå, men alltså något högt.

Trendlinje

I tisdags ”frontrunnade” Brasiliens jordbruksminister torsdagens rapport från Conab genom att säga att årets skörd av sojabönor kan bli rekordhöga 89-90 mt. Conabs rapport från april estimerade skörden till 86.1 mt. Som vi har skrivit tidigare har det höga priset på sojabönor stimulerat bönderna att välja att så soja istället för majs som andra gröda efter den första skörden av sojabönor. Den andra skörden, safrinha, skördas i juni och juli. Den slutliga skördens storlek är alltså ännu inte känd. När rapporten kom i torsdags visade den ett estimat på 86.5 mt (+0.4 mt från förra månaden).

WASDE-rapporten var negativ för priserna på soja anser jag.

USA:s produktion av oljeväxter ökar med 11% från förra året till 107.9 mt. Det mesta av det är sojabönor, då USA:s odling av raps är väldigt liten. Som vi noterade redan i Prospective Plantings-rapporten den 31 mars ökar dock arealen av raps kraftigt, fast från en låg nivå. USDA räknar med att såväl arealen av soja som skörden per acre når rekordnivåer.

USDA räknar med att produktionen av oljeväxter når ett nytt rekord även på global basis. Produktionen ökar med 2.4% till 515.2 mt. De skriver att detta sker trots en minskning av produktionen av raps, solrosor och bomullsfrön. Med tanke på vad vi vet om Ukraina är vi dock inte säkra på att de har rätt om solrosor – ökningen kan alltså vara ännu större. USDA förutspår en minskning av Ukrainas produktion av solrosor! De förutspår dock som det är att ökningen av produktionen av sojabönor och jordnötter ökar och det är det som ger den ökning som USDA förutspår.

Även FAO/AMIS räknar med att produktionen av sojabönor ökar på global basis, med ungefär lika mycket som USDA gör.

World Soybean Production

Konsumtionen av sojamjöl / protein väntas öka med 3.5%, där Kina ensamt står för 30% av ökningen. Kinas import av sojabönor estimeras till 72 mt, en ökning med 3 mt från förra året. Som jag visat ovan är detta något högt, om något.

Globala utgående lager väntas öka med 15 mt, vilket är rätt mycket.

World Soybean Carry-out Stocks

USDA förutspår att priset på sojabönor under 2014/15 blir 975 – 1175 cent per bushel i genomsnitt. Under 2013/14 var genomsnittet 1310. Prognosen för sojamjöl är 355 – 395 dollar per short ton och för sojaolja 37 – 41 cent per pund, jämfört med 40 under 2013/14.

Med ett terminspris efter skörd, novemberkontraktet på 1226 cent per bushel, finns det rätt stor nersida i terminpriset. Jag förstår inte vad marknaden såg för positivt under fredagskvällen i WASDE-rapporten, som gjorde att marknaden stängde uppåt. Jag tycker sojabönorna är högt värderade och rekommenderar sälj.

Raps

Novemberkontraktet på Matif bröt det tekniska stödet för en vecka sedan och har nu rekylerat upp till utbrottsnivån. Det är inget annat än ett säljtillfälle.

Raps-analys

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har sedan förra veckan minskat från 13% till 12%. Jag tycker fortfarande att spreaden är värd att sälja.

Raps

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro. Kvoten ligger kvar på 41, samma som förra veckan. Den visar att sojabönor är dyra i förhållande till rapsfrö.

Kvoten mellan rapsfrö

Statistics Canada rapporterade lagren per den 31 mars i måndags. Lagren av canola var 99.5% högre än för ett år sedan, på 9 mt. Det är 2.1 mt högre än det senaste rekordet som sattes år 2010. 7.8 mt av canolan finns kvar på gårdarna, också det ett solklart rekord. Även om arealen blir lägre i Kanada i år än förra året, är utbudet stort beroende på stort ingående lager. Sådden är sen i Kanada, men det var den även förra året och då blev det en rekordskörd.

Vi fortsätter med sälj på rapsfrö.

Potatis

Potatis fortsatte prisfallet från förra veckans 12.80 till 12 blankt i fredags. I vintras var det möjligt att prissäkra på 15 euro.

Potatis fortsatte prisfallet

Gris

Juni-kontraktet har fortsatt att backa, lite försiktigt, men sannolikheten är stor att det blir ett ordentligt kursfall. Sedan förra veckan har priset gått ner från 122 cent till 120 cent.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs backade i veckan med 3 eurocent per Kg från 1.66 euro per Kg till 1.63.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Smör och skummjölkspulver på EUREX har hållit sig stabila efter det senaste nedstället vid månadsskiftet. Fonterra har fortsatt att sjunka. SMP-terminerna i USA, som också började månaden väldigt svagt, har återhämtat lite av nedgången.

Mjölkprodukter

WASDE-rapporten innehöll även estimat för mjölksektorn i USA. USDA väntar sig att produktionen under 2015 är högre än i år beroende på de höga mjölkpriserna nu (eller som varit) och på att foderpriset blir lägre. USDA väntar sig att exporten av smör sjunker pga ökad konkurrens från de traditionella exportörerna. SMP väntas dock fortsatt ha en bra exportmarknad och lägre import till USA dessutom. Priserna på smör, SMP och vassle väntas sjunka. USDA förutspår att Class III-priset hamnar på 22.7 – 23 dollar per cwt i genomsnitt under 2015.

Nedan ser vi hur detta förhåller sig till dagens terminspriser för Milk Class 3. Priserna är i dollar per cwt.

Milk

Terminspriserna på EUREX föll tillbaka den här veckan. Likviditeten har också förbättrats avsevärt den här veckan, med köp- och säljkurser för alla SMP-kontrakt och nästan alla löptider på smör också.

Terminspriserna på EUREX

Liksom förut, ”bättrar” SEB köpkurserna på EUREX med 1% för den som vill prissäkra mjölk.

Socker

Priset på socker stängde i fredags på 17.20. Det tekniska stödet är egentligen brutet, men bottennoteringen i mars är inte passerad och den nivån på strax över 17 cent är också ett stöd. Vi skulle dock hellre vara korta än köpta så som läget är nu. Uppsidan är på kort sikt begränsad till 18 cent, den övre delen av prisintervallet, medan priset kan gå ner till strax över 15 cent i värsta fall.

Sockerpris

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top