Följ oss

Nyheter

Kraftig ökning av sockerproduktionen i Thailand

Publicerat

den

Sockerrör på fält

Sockerrör på fältProduktionen av socker i Thailand, näst Brasilien världens största producent, kommer troligen att stiga med 15 procent under 2014 och nå rekordhöga nivåer som en följd av ökade planteringar och en satsning på produktionsökningar.

Exporten bedöms att uppgå till 8,5 miljoner ton under 2014, att jämföra med uppskattningsvis 7,4 miljoner ton i år. Thailands produktion av socker kommer att öka med 10 procent till ett all-time high på 11 miljoner ton i den odlingssäsong som startar den 15 november. Den höga produktionen är ett resultat av den högsta skörden av sockerrör någonsin i Thailand, cirka 110 miljoner ton.

Thailändskt socker ökar det globala överflödet

De ökade leveranserna av thailändskt socker kommer att addera till det redan existerande globala överskottet, vilket kan leda till ett fall i sockerpriset på sikt.

Det globala överskott beräknas uppgå till 4,66 miljoner ton under säsongen 2013-2014, då den stigande asiatiska produktionen mer än väl kommer att kompensera för nedgången i Brasiliens största sockerodlande regioner.

Både Thailand och Indien kan bli aggressiva exportörer under 2014 vilket bland annat beror på att dessa länders valutor har försvagats kraftigt. I en nyligen publicerad rapport från Macquarie spås att det globala överskottet kan minska till 3,2 miljoner ton under säsongen 2013-2014, att jämföra med säsongen 2012-2013 då det uppgick till 10,6 miljoner ton. Minskningen är emellertid inte en effekt av ökad efterfrågan på socker utan istället en följd av att asiatiska köpare väljer att bygga upp lager när sockerbetsodlarna minskar sin produktion som en följd av ett svagare sockerpris.

Odlare växlar gröda

Ökningen av produktionen är en effekt av att flera thailändska sockerrörsplantager expanderar samtidigt som många risbönder växlar från ris till sockerrör. Den thailändska sockerproduktionen spås fortsätta öka även 2014-2015 då den inhemska efterfrågan fortsätter att öka.

Den thailändska regeringen uppmuntrar landets bönder att byta från risodling till sockerrör som ger en bättre avkastning. Av de totalt 73,4 miljoner rai (cirka 11,7 miljoner hektar) som det i dag odlas ris på i Thailand bedöms 6,7 miljoner rai vara lämpliga att odla socker på.

De 50 thailändska sockerkvarnarna planerar att öka områden med sockerrörsplantager med 7,2 miljoner rai under de kommande tre åren vilket är i linje med regeringens plan. Under den nuvarande säsongen odlas det sockerrör på 9,33 miljoner rai vilket gör att ökningen av Thailands sockerproduktion kommer att ge effekter på världsmarknaden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Populära