Connect with us

Nyheter

Kraftig ökning av sockerproduktionen i Thailand

Published

on

Sockerrör på fält

Sockerrör på fältProduktionen av socker i Thailand, näst Brasilien världens största producent, kommer troligen att stiga med 15 procent under 2014 och nå rekordhöga nivåer som en följd av ökade planteringar och en satsning på produktionsökningar.

Exporten bedöms att uppgå till 8,5 miljoner ton under 2014, att jämföra med uppskattningsvis 7,4 miljoner ton i år. Thailands produktion av socker kommer att öka med 10 procent till ett all-time high på 11 miljoner ton i den odlingssäsong som startar den 15 november. Den höga produktionen är ett resultat av den högsta skörden av sockerrör någonsin i Thailand, cirka 110 miljoner ton.

Thailändskt socker ökar det globala överflödet

De ökade leveranserna av thailändskt socker kommer att addera till det redan existerande globala överskottet, vilket kan leda till ett fall i sockerpriset på sikt.

Det globala överskott beräknas uppgå till 4,66 miljoner ton under säsongen 2013-2014, då den stigande asiatiska produktionen mer än väl kommer att kompensera för nedgången i Brasiliens största sockerodlande regioner.

Både Thailand och Indien kan bli aggressiva exportörer under 2014 vilket bland annat beror på att dessa länders valutor har försvagats kraftigt. I en nyligen publicerad rapport från Macquarie spås att det globala överskottet kan minska till 3,2 miljoner ton under säsongen 2013-2014, att jämföra med säsongen 2012-2013 då det uppgick till 10,6 miljoner ton. Minskningen är emellertid inte en effekt av ökad efterfrågan på socker utan istället en följd av att asiatiska köpare väljer att bygga upp lager när sockerbetsodlarna minskar sin produktion som en följd av ett svagare sockerpris.

Odlare växlar gröda

Ökningen av produktionen är en effekt av att flera thailändska sockerrörsplantager expanderar samtidigt som många risbönder växlar från ris till sockerrör. Den thailändska sockerproduktionen spås fortsätta öka även 2014-2015 då den inhemska efterfrågan fortsätter att öka.

Den thailändska regeringen uppmuntrar landets bönder att byta från risodling till sockerrör som ger en bättre avkastning. Av de totalt 73,4 miljoner rai (cirka 11,7 miljoner hektar) som det i dag odlas ris på i Thailand bedöms 6,7 miljoner rai vara lämpliga att odla socker på.

De 50 thailändska sockerkvarnarna planerar att öka områden med sockerrörsplantager med 7,2 miljoner rai under de kommande tre åren vilket är i linje med regeringens plan. Under den nuvarande säsongen odlas det sockerrör på 9,33 miljoner rai vilket gör att ökningen av Thailands sockerproduktion kommer att ge effekter på världsmarknaden.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *