Hur priset på råvaror påverkas av dollarkursen

Det finns en stark negativ korrelation mellan priset på råvaror och priset på amerikanska dollar. När exempelvis priset på dollar går upp, då går priset på olja ner. En viktig faktor för denna relation är att råvaror ofta prissätts i dollar. För köpare utanför USA innebär det exempelvis att när priset på dollar går ner, då kan de tänka sig att betala fler dollar per uns guld, eftersom de får fler dollar för sina pengar. Det är en viktig korrelation att hålla koll på oavsett om du är en trader, långsiktig investerare eller industriell inköpare.

Jodie Gunzberg, Global Head of Commodities på S&P Dow Jones Indices, har tittat närmare på korrelationen. Det första diagrammet visar spotpriset på dollar och råvaruprisindexet S&P GSCI TR från januari 1970 till juni 2013. Där syns den negativa korrelationen tydligt.

Dollar index spot och S&P GSCI TR

När hon bryter ner indexet till de enskilda råvarorna framträder en mer nyanserad bild. Ungnöt och feeder cattle har en mycket låg korrelation, medan bly har en mycket hög.

Råvaruprisers korrelation med amerikanska dollarn

När hon sedan begränsar historiken till de senaste 10 åren ändrar sig bilden ytterligare. Den mycket tydliga skillnaden är att den negativa korrelationen mellan råvarupriserna och dollarn är mycket kraftigare. Råolja, bensin och andra petroleumprodukter har nu en kraftig negativ korrelation med dollarn. Men även när vi flyttar oss långt till höger i diagrammet så är de korrelationerna i nivå med de högsta korrelationerna i det föregående diagrammet.

Korrelation mellan pris på råvaror och USD

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top