ICE lanserar eurodenominerade kakaoterminer

ICE, Intercontinental Exchange, världens största operatör av råvarubörser meddelade under vecka två 2015 att bolaget har för avsikt att lansera ett nytt terminskontraktkakao för den europeiska marknaden. Det nya kontraktet kommer att vara denominerat i euro och kommer att handlas parallellt med det kontrakt som handlas i London och denomineras i brittiska pund. ICE räknar med att kunna lansera det i april 2015, med ett kontrakt som har förfall i december 2015.

ICE ExchangeICE säger att lanseringen av det nya kakaoterminerna bygger på ett ökat kommersiellt behov. De kunder som har punddenominerade kontraktet men önskar byta till det eurodenominerade kontraktet kommer att erbjudas möjlighet att växla sina terminer, givet att villkoren är konsistenta. Kontrakten kommer att vara identiska, med undantag för vilken valuta de denomineras i.

ICE Futures U.S. listar också ett dollardenominerat kakaokontrakt. Det kommer inte att ske några förändringar avseende detta terminskontrakt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top