Connect with us

Analys

Handelsbanken Trading Case 8 augusti 2012

Published

on

Köp BULL KAKAO H

  • Priset på kakao har sedan årets början stigit med nästan 16 %, vilket kan jämföras med ett prisfall på 18 % sedan augusti 2011. Vi tror att den positiva trenden kan komma att fortsätta.
  • Skörden i Västafrika hotas av sämre väder vilket talar för en prisuppgång inom den närmsta tiden. Dessutom kan våldsamheterna i Elfenbenskusten eskalera, vilket kan trycka upp priset ytterligare. Elfenbenskusten är för närvarande den största kakaoproducenten i världen.
  • En stärkt dollar kan dock hämma en prisuppgång då kakao prissätts i dollar. Vi anser dock att de positiva konjunktursignalerna (bland annat från USA:s arbetsmarknad) kommer dominera och troligtvis inte stärka dollarn i någon större utsträckning.
  • Köp BULL KAKAO H

Diagram visar, köp Bull Kakao H

[box]SHB Tradingcase är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *