Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 9 augusti 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysMarknaden avvaktar fredagens WASDE-rapport. Rörelserna blir säkerligen stora på fredag. Har man positioner i terminer eller i oprissäkrat spannmål att köpa eller att sälja, ska man nog vara beredd på att agera snarast efter att rapporten släpps klockan 14:30 på fredag.

Gårdagens ministermöte i Ryssland med syfte att diskutera ”food security” gav följande resultat: vice statsministern Arkady Dvokovich sade för det första att man håller fast vid sin prognos om en spannmålsskörd på 75 – 80 mt. För det andra sade han att det inte fanns någon anledning att begränsa exporten. Vi tror, på goda grunder, att skörden av spannmål totalt hamnar på högst 66 mt och motiverar detta mer i detalj nedan.

Teknisk analys av framförallt vete och majs indikerar att priset kan bryta upp efter att ha konsoliderats i två veckor. Vi anser att risken alltjämt är på uppsidan i spannmålspriserna och i oljeväxterna. De senaste två veckornas lugn tror vi får ett abrupt slut senast på fredag klockan 14:30.

Förväntningarna på WASDE-rapporten

Nedan ser vi marknadens förväntningar på WASDE-statistiken som publiceras på fredag klockan 14:30 svensk tid. Alla siffror är i miljoner bushels. Marknaden kommer att fokusera på majs och sojabönor och på vilken sida siffrorna hamnar i förhållande till de väntade, kommer att avgöra åt vilket håll priserna på dessa – och vetepriset rör sig.

Förväntningar på WASDE-statistiken

Förväntningar på WASDE-rapporten

Odlingsväder

Southern Oscillation Index har tagit sig upp till neutrala förhållanden igen, men det anses vara temporärt, eftersom de flesta prognosmodeller pekar på att ENSO ska vara nära El Niño-förhållanden, dvs med SOI närmare eller lägre än -8.

Australien - Southern Oscillation Index

Australiensarnas prognos för ENSO pekar som vi ser nedan på att El Niño kan utveckla sig under hösten, men att det än så länge är osäkert. ENSO surfar precis på gränsen till El Niño. Nedan ser vi den allra senaste ensembleprognosen, som just publicerats.

ENSO surfar precis på gränsen till El Niño

Om vi jämför den med förra månadens ser vi att sannolikheten för El Niño har minskat något. Ingenstans framåt i tiden ligger den senaste ensembleprognosen på ”El Niño”-territorium. Det gjorde den för en månad sedan.

Diagram för NINO34

Vete

Ukraina har i princip skördat färdigt. I Ryssland väntas mer nederbörd. Australiens veteodlingsområden har 60%-80% mindre nederbörd än normalt och man oroar sig där för att tendensen till El Niño ska stärkas. Det motsatta gäller i Argentina. Argentina har haft riklig nederbörd, men prognosen är att det ska bli torrare efter helgen.

I Europa har det kommit in torrare väder, utom som bekant i norra Europa. Som berört ovan ledde inte gårdagens ministermöte om ”food security” i Ryssland till ett exportstopp. Men det utesluter inte att det ändå kan komma. En del menar att det är uteslutet att Ryssland inför exportstopp eftersom de nu är medlemmar i WTO. Det finns dock inte något som hindrar att Ryssland ändå inför någon typ av exportbegränsning eftersom dessa är tillåtna under vissa förhållanden och dessa bestäms av landet självt. Den som tvivlar på detta kan läsa själv på WTO:s egen hemsida.

Som nämnt ovan sade vice statsministern Arkady Dvokovich att skörden blir 75 – 80 mt. Det tror vi inte alls på. Vi tror att total spannmålsskörd hamnar på 66 mt. Per den 3 augusti låg hektarskörden 30% under förra årets. Skörden förra året uppgick till 94 mt och 0.7 x 94 = 65.8 mt. Hektarskörden i Volgaregionenväntas bli 50% lägre än förra året. Vartefter skörden flyttar sig norrut, sjunker hektarskörden. Vi kommer osökt att tänka på Winston Churchills beskrivning, som fast ständigt aktuell, passar särskilt bra här: ”I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma; but perhaps there is a key. That key is Russian national interest.”

Vi vet inte, men vi gissar att Ryssland kommer att införa någon slags exportbegränsning för att få det här att gå ihop. Det är den enda logiska slutsatsen. Detta kommer att trycka upp priserna ännu mer. Förra veckans nyhet om att den amerikanske jordbruksattachén i Kina uppskattade att Kinas veteskörd skulle bli 8 mt lägre än USDA estimerade i juli gick spårlöst förbi i marknaden.

Frankrikes jordbruksdepartement höjde skördeestimatet till 36.7 mt (+0.8 mt). Det är 2.7 mt mer än förra året.

Matifvetet med novemberleverans har format en ”bullish” triangel. Triangeln bildas av att topparna sjunker och bottnarna stiger. Efter den här typen av prisuppgångar som har varit brukar en triangelformation vara en konsolideringfas inför en ny våg av prisuppgångar. Mot bakgrund för det första av risken för en dålig rapport från WASDE på fredag och Rysslands av allt att döma falska uppgifter om hur stor skörden väntas bli i landet, pekar det mesta väsentliga fundamentala informationen vi har, i samma riktning som den tekniska analysen. Vi är inte tvärsäkra, och det är bäst att avvakta och se och sedan försöka vara bland de första som agerar, men det mesta tyder på att priset kommer att fortsätta uppåt.

Bullish triangel för Matif-vete

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Vi ser samma triangelformation, som är bullish, i det här diagrammet.

Chicagovetet med leverans i december

Nedan ser vi prisskillnaden mellan Chicagovete med decemberleverans och Matifs novemberkontrakt. Chicagovetet är omräknat till euro per ton. I den nedre delen av diagrammet ser du kvoten mellan Chicago och Matif. Vi ser att Chicago dragit ifrån Matif och att premien just nu är 3.68%. I början på maj var Chicagos decemberkontrakt 10% billigare än Matif. Detta gör att det finns en potential för Matif att gå upp i pris, bara för att komma ikapp. Ett ryskt exportstopp skulle se till att detta hände.

Prisskillnaden mellan Chicagovete med decemberleverans och Matifs novemberkontrakt

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Backwardation är kraftigare på Matif än i Chicago. Allt annat lika, om man vill prissäkra, får man högre pris på Chicagobörsen. Vill man köpa terminskontrakt med leverans 2013 eller 2014 bör man göra det i Matifkontrakten. Eventuellt kan det vara intressant att handla dem mot varandra.

Terminskurvor för vete den 8 augusti 2012

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger i en nedgångsfas som har stora likheter med vad som i efterhand ofta identifieras som en rekyl inför en ny, kraftig prisuppgång.

Maltkorn - Priset i nedgångsfas

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år har gått upp över 16 euro och tangerar högstanoteringen 17 euro per deciton. Vi skrev förra veckan om intervallet 14 – 16. Att priset nu gått till 17 innebär ändå inte att intervallet är överspelat. Men skulle priset orka gå över 17 euro är intervallet brutet. Det är ett svårt läge nu, när spannmålsmarknaden ser så ”bullish” ut och minst två avgörande besked kan komma inom kort:

WASDE på fredag och när som helst, ett ryskt exportstopp. Om vi inte visste detta, skulle vi tro att priset skulle vända ner på potatis från de här nivåerna.

Diagram över potatispriset år 2012

Majs

Lättare regn förekommer i mellanvästern, men detta är sannolikt för lite och för sent. Det torra vädret väntas bestå kanske så länge som mot slutet av augusti. Nederbörd har ökat över Ukraina och Ryssland. Det kanske gör någon nytta i Ryssland, men i Ukraina är det för sent. Måndagens crop ratings visade att majs i good / excellent condition minskat 1% till 23%. Poor condition till very poor condition ökade med 2% till 25%. Nedan ser vi ett diagram som visar good/excellent condition sedan 1986. För 24 år sedan, år 1988 låg andelen prima majs på 18%. Annars ser vi att det är ovanligt dåligt i år.

Crop condition för majs

USDA väntas sänka sitt estimat för amerikansk skörd. USDA har också en tendens att inte pytsa ut alla dåliga nyheter samtidigt. Dåliga siffror brukar följas av mer av samma sak, fram till den slutliga siffran i januari. Priset på decembermajs har även den senaste veckan rört sig ”sidledes”. Marknaden är helt klart trött. Alla väntar på fredagens WASDE-rapport. När den kommer blir det säkert nytt liv i marknaden. Och då troligen uppåt.

Utveckling av majspriset - Diagram över 2012

Sojabönor

Det är små förändringar avseende vädret i de delar av USA där sojabönor odlas. Lättare regn väntas i delar av mellanvästern, men prognoserna visar att det kommer att vara ganska torrt ända fram till slutet av månaden. I Indien har nederbörden ökat, framförallt i de torkdrabbade nordvästra delstaterna.

Osäkerheten inför fredagens WASDE-rapport är stor. Marknadens uppfattning om avkastning per acre i USA varierar mellan 35.8 och 39.5 bushels per acre. Skördad areal varierar varierar också mellan 74 och 75.5 miljoner acres. USDA har en tendens att (fortsätta) sänka avkastningsestimaten fram till dess de publicerar den slutliga siffran i januari.

Crop condition som publicerades i måndags låg kvar oförändrat på 29% good/excellent från veckan innan. Däremot ökade andelen i poor/very poor condition med 2%. Som vi ser i diagrammet nedan får vi gå tillbaka till 1988 för att hitta en lägre nivå än 29% i good/excellent condition. Då nåddes som lägst 17%.

Pris på sojabönor från 1986 ill 2012

En rekordskörd väntas från Sydamerika nästa år, men fram till dess ska världen hushålla med USA:s skörd. Sydamerikas produktion gynnas av att ENSO, som vi sett ovan ligger nära (eller går helt in i El Niño). Detta innebär riklig nederbörd i Sydamerika. Senaste siffran på hur stor andel som brasilianska bönder redan sålt av kommande skörd är 41%. Den låg på 10% samma tid förra året. Malaysia har höjt exportkvoten för palmolja som kan exporteras skattefritt. Lagren av palmolja har vuxit i landet. Kina har fortsatt att sälja av sina stora lager och har ett importbehov om uppskattningsvis 60 mt av 2012/13 års skörd. Brasilien har exporterat 4.1 mt i juli och bör nu ha endast 4.5 mt kvar att exportera; om man utgår från Abioves estimat om en möjlig export på 31.1 mt. USA har i princip inga gamla sojabönor kvar, så hur Kina tänker lösa det här problemet ska bli intressant att se. Nedan ser vi kursdiagrammet på sojabönor med leverans i november. Den uppåtgående trendlinjen har precis brutits. Stöd finns nu på 1536 cent. Underifrån kommer också 55-dagars glidande medelvärde, som ibland sammanfaller med tekniska stöd. Sojabönor ser ur teknisk synvinkel inte lika ”bullish” ut som vete och majs.

Teknisk prognos för pris på sojabönor

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig alltjämt i en obruten uppåtgående trend. 500 som var ett starkt stöd, bröts dock, men 480 euro är ett annat starkt stöd.

Pris på raps enligt novemberterminen den 8 augusti 2012

Nedan ser vi kvoten mellan ICE (Canada) Canola (november) och Matif-rapsen. Canolapriset har räknats om till euro per ton.

Raps - Kvot mellan ICE Canola Matif

Vi ser att Matif-rapsen fallit i pris i relation till canolan. I slutet av förra året var premien över 10% för Matif. Nu ligger Matif på par med Canola och har till och med handlats till rabatt i början av augusti. Med tanke på att rapsen noteras i euro, som är svag, kan man tänka sig högre priser (i euro) framöver.

Gris

Decemberkontraktet på lean hogs har brutit ner och befinner sig nu i sjunkande trend.

Decembertermin på lean hogs - Prisdiagram

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har fortsatt att stiga kraftigt den senaste veckan. Förra veckan låg priset på Eurex i spotkontraktet på 2275 euro per ton. Nu har priset gått upp till 2450, vilket är närmare +8% på en vecka.

Pris på mjölkpulver i Europa

På den amerikanska börsen, där torkan som drabbat foderproduktionen är mycket allvarligare än i Europa, har priset rusat. Nedan ser vi decemberkontraktet. Konsolideringsfasen (en triangel) vid 19 cent per pund, har brutits. Kanske 20 cent kan noteras inom kort?

Terminspris på mjölk i USA

Socker

Priset på socker bröt stödet och föll från 22 ner till 21 i skrivande stund. 20 cent per pund är ett tekniskt stöd. Vi tror att priset ska ner och testa den nivån, kanske rentav bottennoteringen från juni på 18.86 cent.

Priset på socker bröt stödet - Diagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *