Handelsbanken Jordbruk, 4 juni 2014

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan fortsatt nedåt i både Paris och Chicago. Situationen har blivit något bättre för det amerikanska höstvetet som i dagarna fått ganska mycket välbehövligt regn. Vårvetet har haft lite torrare väder i dagarna men regn väntas till helgen – vilket ses som gynnsamt. I Kanada regnar det en del, vilket fördröjer en redan ganska sen sådd ytterligare något. Det australiensiska vetet har den senaste tiden upplevt ett varierande väder med tillfredställande mängd nederbörd. I Europa faller också en del regn, främst i regionens västra delar. Överlag ser grödorna i Europa väldigt fina ut – vilket vi ser även hemma i Sverige.

Ukraina har också fått tillräckligt med regn men har nu blivit lite torrare, vilket gynnar den mognande grödan. Ryssland uppges ha lite blött i söder men de centrala delarna av landet är lite väl torrt och varmt – än så länge uppges dock oron vara begränsad.

Med något förbättrad situation för det amerikanska vetet och fortsatt generellt sett väldigt gott skick på norra halvklotets grödor i övrigt är det svårt att se varför inte ytterligare prisfall är att vänta – givet att inga mer omfattande störningar inträffar, för vilket tiden rinner ut då skörd närmar sig. Terminer för ny skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 190 (SEK 1.720) per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris noteras ned sedan förra veckan. Rapsen i Europa ser generellt sett väldigt fin ut, likaså i bland annat Ukraina – det tillsammans med utsikter för stora kommande sojaskördar gör att vi ser en risk för prisfall framöver. Kommande skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 349 (SEK 3.160) per ton.

Maltkorn

Omsättningen av maltkornskontrakt på börsen har som vanligt varit väldigt låg i veckan och priserna noteras nedåt i linje med övrig spannmål. Generellt sett ser grödorna i Europa väldigt fina ut. Maltkorn november 2014 kan i skrivande stund säljas för EUR 208 (SEK 1.885) per ton.

Majs

Priserna på majs i Chicago har under veckan fortsatt nedåt. Sådden i USA är i stort sett klar nu och rådande förhållande för sådd gröda är riktigt bra – skicket på plantorna uppges vara det bästa på flera år. För tillfället är det mer regnigt än torrt, vilket mest gynnar då sådden alltså i stort sett är klar. Även majsen i Europa är i ett gott skick, vissa regioner skulle dock gärna få lite mer regn. I Ukraina, som är en väldigt stor majsexportör, mår majsen också bra. Förhållandena har varit nära nog idealiska. Utan nya väderproblem förväntar vi oss fortsatt lägre priser framöver.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har gått ned något under veckan. Även för den amerikanska sojasådden har vädret som varit tillåtit en relativt snabb framfart – i senaste rapporten 78 procent klart mot genomsnittet för de senaste fem åren om 70 %. Nuvarande väder innebär inga större problem för återstående sådd och uppges vara gynnsamt för redan sådd gröda. Tight lagersituation för gammal skörd i USA fortsätter att ge stöd åt rådande prisnivå men utan större väderproblem för ny skörd förväntar vi oss klart lägre priser under årets andra halva.

Handelsbanken Jordbruk är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top