Handelsbanken Jordbruk, 28 augusti 2014

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan gått upp något i både Paris och Chicago. Det amerikanska vårvetet har fått en del regn den senaste tiden, vilket fördröjt skördearbetet något – dock utan större oro. Liknande situation råder i Kanada. Det australiensiska vetet upplever ett säsongsmässigt väder utan skäl till oro, delar av landets östra delar uppges dock önska lite mer regn. EU har överlag fått bättre väder de senaste dagarna, vilket gynnar återstående del av skörden.

Arkady Zlochevsky, President of The Russian Grain Union, uttalade sig igår om årets ryska spannmålsskörd – vilken han menar har potential att nå rekordnivå. Deras uppskattning för den totala spannmålsskörden är just nu 104 miljoner ton men han tillägger att ett gynnsamt väder hela hösten kan pressa upp siffrorna över rekordnivån 2008 om 108,2 miljoner ton. En påverkande faktor är om Sibirien, där största delen av vetet skördas i september, undgår en tidig köldknäpp. Ock-så gynnsamt väder i söder där majsskörden peakar i september är av stor vikt. Exportvolymen uppskattar de till minst 30 miljoner ton – vilket vore rekordhögt.

Globalt väntas i år rekordskördar på vete, majs och sojabönor – vilket inte hänt för alla dessa tre grödor samtidigt på över 50 år. Det gör det inte lättare att se varför priserna ska börja vända uppåt för tillfället. Stundtals förhöjd oro över Rysslands agerande i Ukraina har dock fått priserna att hoppa upp något sedan slutet av förra veckan. Terminer för skörd 2015 kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 186 (SEK 1.710) per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris noteras upp något under veckan – hjälpt av ytterligare försvagad EUR gentemot USD. Lite talar annars för uppåtgående rapspriser efter en stor europeisk skörd samt fortsatt fallande sojapriser. Kommande skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 333 (SEK 3.065) per ton.

Maltkorn

Omsättningen av maltkornskontrakt på börsen har som vanligt varit väldigt låg, faktiskt obefintlig, hittills i veckan. Inga priser noteras för tillfället för skörd 2015.

Majs

Priserna på majs i Chicago har under veckan noterats nedåt ytterligare. Förhållandena för den amerikanska majsen är fortsatt väldigt goda och förväntningarna på avkastningsnivåer har knappast blivit lägre. Den globala produktionen väntas av USDA till rekordhöga 985,39 miljoner ton och utgående lager väntas stiga till ca. 19,4 procent av årlig konsumtion. Kortsiktigt bör majspriserna påverkas mest av faktiska skörderapporter som börjar komma in snart och mycket talar alltså för att avkastningssiffror i dessa blir höga. Även avkastningsnivåer i EU och Ukraina väntas bli höga.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har under veckan gått ned något. Hela växtsäsongen har hittills präglats av nära nog idealiskt väder för den amerikanska sojan och förväntningarna på kommande skörd är hög och har inte blivit lägre med tiden. Tiden för bakslag innan skörden startar på allvar är nu också väldigt kort. Tills ett eventuellt väderproblem dyker upp i Brasilien, där skörden startar efter årsskiftet, är det för tillfället svårt att se varför sojapriser ska vända uppåt. Vi tror snarare att bekräftade höga avkastningsnivåer kan pressa ned priserna ytterligare något.

Handelsbanken Jordbruk är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top