Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 1 september 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriserVetepriserna på termin var oförändrade i veckan som gick både i Chicago och i Paris, jämfört med veckan innan. Majs och sojabönor gick ner i pris, soja mer än majs. Smör och skummjölkspulver fortsatte falla i pris i Frankfurt, medan de steg i Chicago. Smörpriset nådde faktiskt en ny rekordnivå i Chicago. Grispriset rekylerade uppåt i USA, men höll sig stabilt i Frankfurt. IGC rapporterade i fredags och det tyngde marknaden mot slutet av veckan.

Rysslands invasion av Ukraina oroar och påverkar marknaderna: stödjande för spannmål och negativt för de varor som Ryssland bojkottar. EU har fått en ny ordförande i Polens president, Tusk, och en nyskapad utrikestaleskvinna. Taleskvinnan är en rysslandsvän medan Tusk är betydligt mer vaksam. Både USA och Storbritannien har föreslagit nya, upptrappade sanktioner mot Ryssland efter deras aggression mot Ukraina. Frankrike och Tyskland håller dock emot.

Nu på måndag är det stängt i USA.

Odlingsväder

Det ihållande regnet som varit och som just nu faller extra mycket över södra Sverige, väntas som vi ser av prognosbilden nedan, vändas i motsatsen. Det fortsätter att regna endast längs gränsen mellan Tyskland och Polen, i Tjeckien, Österrike och i Italien. Italien har fått ovanligt mycket regn i år.

Odlingsväder

Prognoskartan för nederbörden i USA de kommande två veckorna ser fortsatt ”bearish” ut för majs och sojabönor: Det allra mest ihållande regnet på norra Prärien väntas lugna sig, men fortfarande väntas mer nederbörd än normalt. Det har varit torrt och detta är välkommet.

Odlingsväder

Prognosen för Ryssland och Ukraina har svängt om och visar nu onormalt lite regn de kommande två veckorna. Det kan bli ett problem för majsen där.

Odlingsväder

Torkan i centrala Brasilien tilltar enligt den senaste prognoskartan. Stora delar av Mato Grosso väntas få mindre än 1/5 av normal nederbörd de kommande två veckorna. Detta kommer efter en lång period av nästan lika lite nederbörd.

I Argentina väntas dock mer än normal nederbörd och det är ovälkommet. Det talas om översvämningar där.

Odlingsväder

Indiens monsun väntas ge betydligt mycket mer än normal nederbörd de kommande två veckorna, som vi ser av prognoskartan nedan. Nu får även den nordvästra delen av landet mer nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Vete

Vetepriset var väl understött hela veckan och mest i torsdags, pga oro för hur Rysslands invasion av Ukraina och hotfulla beteende mot andra Europeiska länder ska utveckla sig. På fredagen föll dock priserna tillbaka efter IGC:s rapport flyttat fokus till den stora skörden globalt.

International Grains Council rapporterade i fredags. De höjde sitt estimat för veteskörden till rekordhöga 713.4 mt för 2014/15 mot 712.5 estimerat för en månad sedan. IGC pekar på högre skörd i EU, Kina och i Ryssland. Den totala spannmålsskörden hamnar nära rekordnivån på 1976 mt enligt IGC. Utgående lager av vete justeras dock bara upp marginellt, till 195 mt (+2 mt).

Ryska Grain Union väntar sig att Ryssland får den största skörden sedan Sovjetunionen föll ihop för drygt nästan 23 år sedan. De väntar sig en spannmålsskörd på 104 mt och en export på över 30 mt. Förra året var produktionen 92.4 mt. Veteskörden i Sibirien sker huvudsakligen i september och majsskörden i södra Ryssland likaså. Vi har sett att det varit torrt i södra Ryssland i juli, men regn kan nu reparera en del av skadan.

Produktionen fördelar sig på bland annat 59.5 mt vete, 20 mt korn och 12 mt majs.

Spannmålsexporten väntas fördela sig på bland annat 23 mt vete, 4 mt majs och 3 mt korn.

Vetepris

Skillnaden mellan ”London-vete” (foder) och Matif (kvarnvete) har ökat minskade faktiskt med 1% till 13% sedan förra veckan.

Skillnaden mellan "London-vete" (foder) och Matif (kvarnvete)

Chicagovetet (december) steg i torsdags och större delen av fredagen efter att det stått klart att Ryssland de facto invaderar Ukraina och Storbritannien föreslagit att Ryssland ska kopplas bort från SWIFT-systemet. SWIFT-systemet är själva infrastukturen för (internationella betalningar).

Vetetermin

Non-commercials i CFTC:s rapport har köpt tillbaka ytterligare 2000 kontrakt och är nu nettosålda 66167 kontrakt.

Non-commercials

Som vi ser det har läget inte förändrats sedan förra veckan. Vi tror att det på kort sikt finns en uppenbar uppsidesrisk i vetepriset. Regnen minskar i EU och enligt prognosen kommer Indien att få mer än normal monsun. Däremot oroar den upptrappning som Ryssland gör i sitt krig med Ukraina. Igår, söndag, sänkte ryskt stridsflyg två ukrainska kustbevakningsfartyg och en separatistledare sade att Ryssland ska skapa en korridor till Odessa (på frågan om det var till Mariupol man ville skapa en korridor). Detta hände efter att EU fattat beslut om att införa nya sanktioner mot Rysssland. Det är dock oklart vad dessa ska bestå av och flera EU-länder är helt beroende av rysk gas till vintern. Möjligtvis förbereder Ryssland en landstigning i södra Ukraina och om detta sker är exporten från Ukraina och i förlängningen från Ryssland i fara. Det kommer då bara att gå att exportera via Östersjön. Ett scenario där globala balanser beräknas utan rysk och ukrainsk export har inte noll i sannolikhet.

Majs

IGC höjde i torsdagens rapport sitt estimat för majsproduktionen från 969 mt till 973 mt (982 mt förra året enligt IGC). Utgående lager stiger till 190 mt för 2014/15. Det är en höjning med 3 mt sedan deras juli-rapport.

Tekniskt är priset på majs (CZ4) i en konsolideringsfas med golv på 542 cent. Motståndsnivåer finns vid ca 580 cent, vid 600 cent och vid 617 cent.

Majspris

Crop condition steg 1% till 73% good/excellent i måndags.

Crop condition

Non-commercials ökade oväntat på den korta positionen i veckan som slutade i tisdags förra veckan. Det var dock inte mycket och positionen är fortfarande mycket nära nollan, netto.

Non-commercials

Etanolproduktionen i USA minskade från 937,000 fat per dag till 913,000 fat per dag i veckans rapport från US DOE.

Etanol

Liksom för vetet tror vi att risken är på uppsidan på kort sikt, pga att vi inte tror att Rysslands aggression mot Ukraina kommer att minska och inte påverkas av EU:s och USA:s kommande sanktioner.

Sojabönor

Sojabönorna gick ner 1% i veckan. Det var återigen sojaoljan som tyngde. Sojamjölet (SX4) håller sig fortfarande över den tekniska stödnivån.

Sojabönor

Priset på sojamjöl steg kraftigt i fredags på Rysslands-oro (igen). Det börjar bli förutsägbart med prisuppgång på rysslandsoro mot slutet av veckan. Det verkar som om Ryssland gör nya drag inför varje helg och det är inte svårt att tänka sig att detta är en medveten strategi. Under helgen är det färre som följer nyhetsflödet.

Sojamjöl

Terminskurvan för sojamjöl kan vara bra att känna till. Nedan ser vi priset i kronor per ton för sojamjöl, enligt CBOT:s terminskurva. Givet att inget händer, kommer priset att vara väsentligt lägre efter skörden i USA, än det är nu. Kilopriset faller från dagens 3.40 Kr / Kg till 2.70 Kr / Kg.

Terminskurvan för sojamjöl

Sojaoljan föll ytterligare i fredags och nådde nu ner till 32, som vi skrev om härom veckan. Målkursen för rörelsen ser ur tekniskt perspektiv ut att vara 30 dollar.

Sojaoljapris

Svagheten i sojaoljan hänger ihop med svagheten för palmoljan, utan att för den skull säga något om vad det är som driver på prisfallet på vegetabilisk olja. Sannolikt är det ett allmänt överskott på vegetabilisk olja. I förhållande till sojaoljan är palmoljan fortfarande förhållandevis dyr. Sojaoljan och palmoljan har som vi ser rasat kraftigt i pris, men palmoljan har potential att rasa ännu mer!

KO future

Crop condition för sojabönor sjönk 1% till 70% good/excellent i måndagens rapport.

Crop condition för sojabönor

Non-commmercials sålde återigen terminer ,10,000 kontrakt, enligt fredagens rapport, som visar ställningen per i tisdags. De är nu sålda netto 63,996 kontrakt.

Soy

Vi fortsätter med neutral rekommendation tills vidare.

Raps

Novemberkontraktet på raps steg under hela veckan, men föll i fredags. Priset har hållit sig över 320 euro per ton.

Novemberkontraktet på raps

Vi behåller säljrekommendationen på rapsfröterminer.

Potatis

Potatispriset inledde veckan med en nedgång. När den tidigare lägstanoteringen passerades i fredags föll priset till en ny botten på 6.50 euro, där priset stannade.

Potatispris

Gris

Lean hogs fortsatte upp efter att nästan ha rört vid 90 cent per pund för två veckor sedan. Priset på oktoberkontraktet stängde i fredags på 98.125 cent. Nästa motstånd ligger vid 100 cent och det är möjligt att säljarna kommer att tycka att det är ett tillräckligt bra pris och att det ska räcka för att hejda rekylen uppåt.

Lean hogs

Septemberkontraktet på EUREX Hogs har efter kursfallet efter Rysslands importembargo pendlat mellan 1.60 som lägst och 1.65 som högst. Sedan förra veckan har priset sjunkit med 1 cent till 1.63.

Septemberkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

I torsdags meddelade EU Kommissionen att man inför stöd för privat lagring av smör, SMP och vissa ostsorter. Stödet består av ersättning för lagringskostnaden och ska vara i drift i 90 till 120 dagar. Jordbrukskommissionären Dacian Ciolos meddelade också att han kommer att förse medlemsländerna och MEPs med en fullständig analys av de kort- och medellångsiktiga effekterna av Rysslands importembargo.

Priset på smör vände ner på EUREX i veckan, efter en liten rekyl uppåt. SMP föll också, för korta löptider, båda.

Mejeri

I USA noterar smörterminer all-time-high, paradoxalt nog. Priset har stigit med 62% i år. Efterfrågan på smör har ökat fem år i rad, samtidigt som efterfrågan på margarin har fallit lika länge. Enligt USDA var lagret av smör i USA hela 42% lägre i år än samma månad förra året.

Nedan ser vi terminspriset på smör i Chicago (blå kurva) omräknat till euro per ton. Grön kurva är terminspriset på EUREX i euro per ton. USA har varit en betydande exportör av smör. Det borde gå att exportera smör från EU till de länder som köpt amerikanskt smör.

Terminspriset på smör i Chicago (blå kurva)

Arla sänkte aktuellt pris till 3.166 Kr / Kg för september, jämfört med 3.296 Kr / Kg i augusti, en sänkning med nästan 4% på en månad. Med normal skillnad mot EUREX-marknaden borde avräkningspriset ligga under 3 kr och om det inte blir en tvärvändning uppåt i EU-marknaden kommer prissänkningen dit att komma de närmaste månaderna.

Mjölkpris

Nedan ser vi terminspriserna för mjölkråvara basis köpkurserna på terminerna för smör och SMP på EUREX, omräknat till kronor per kilo. Spotkontrakten har fallit ner till motsvarande 3.10 kr / Kg, medan de lägre faktiskt stigit lite sedan förra veckan.

Mjölkråvara

Socker

Priset på socker fortsatte falla i veckan och är nu nere på bottennivåerna som registrerades i början av året. De senaste två veckorna har priset legat mellan 15.50 och 16, i princip. Det är i nivå med botten från januari och en nivå som det är svårt att långsiktigt nå lönsamhet vid.

Sockerpris

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Analys

USD 85/b or USD 110/b is up to Saudi/Russia to decide

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The market is bewildered and cannot quite figure out whether the latest extension of Saudi Arabia’s unilateral cut to the end of the year is 1) A reflection of weakness to come and an effort to preemptively trying to avoid the oil price from falling below USD 85/b amid coming weakness, or 2) An effort do drive the oil price to USD 100-110/b by the end of the year. If the IEA’s latest calculations for global demand in Q3 and Q4 are correct and Saudi sticks to its cuts then global inventories will indeed decline by 250 million barrels by year end and Brent crude will rally to USD 100-110/b. And Saudi Arabia will get a lot of blame. One thing which is very clear though is that Saudi Arabia together with Russia is in comfortable control of the oil market and we’ll just have to accept the oil price they are aiming for.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

OPEC produced 27.8 m b/d in August. The IEA in its latest OMR has calculated call-on-OPEC to be 30 m b/d in Q3-23 and 29.8 m b/d in Q4-23. So on paper the global market is running a deficit of 2.2 m b/d or 15.4 m b per week. If so we should see a decline in US oil inventories as they are impacted by the global balance. Maybe on par with US oil demand share of the world being close to 20%. I.e. we should expect to see an inventory decline in the US of at least 3 m b per week. Maybe more. And indeed that is also what we have seen. Ydy the US API released partial US inventory data indicating that US crude inventories declined 5.5 m b last week while gasoline inventories declined 5.1 m b. That is big and a clear signal that the market today is running at a significant deficit. Other signs of a tight market is the elevated level of backwardation in crude and oil product forward curves, rising official selling prices by Saudi and also the fact that Dubai crude is trading at a premium of close to USD 1/b versus Brent crude rather than the usual discount of USD 1-2-3/b.

In this perspective the extension of Saudi Arabia’s unilateral production cut to the end of the year is shocking. If the IEA is correct in its assessments then we would get a global inventory draw of about 250 million barrels from now to the end of the year. And if so the Brent crude oil price would indeed move to USD 100 – 110/b by the end of the year. Speculators can then doubt the market as much as they want. But such a physical deficit would most definitely drive the price up, up, up.

This deliberate action of driving the oil price to USD 100 – 110/b can then squarely be blamed on Saudi Arabia’s unilateral production cuts. Together with Russian export curbs of 0.3 m b/d of course. Everyone can accept that the oil price rallies to USD 100/b and higher due to unforeseen events. But here we are talking about deliberate action of driving the oil price higher in the face of a western world fighting hard to curb inflation while the Biden administration is also preparing for a re-election in 2024. Gasoline prices higher and higher. Hm, that is not at all what the US consumers wants, what Biden wants or what the Fed wants. So the latest action from Saudi Arabia, if it drives the oil price to USD 100/b or higher must indeed lead to political heat from the US.

But there is a possible excuse. We know that interest rates have been lifted rapidly over the past 12-18 months and that this is leading to global economic cooling for the year to come. Add China’s struggling housing market to this. Western consumers are buying less stuff from China. Chinese consumers are buying less stuff because they fear the economic situation. Chinese exports are down 8.8% YoY and imports are down 7.3% YoY.

Saudi Arabia has one of the biggest physical oil books in the world. As such it can see the cards of its oil purchasing clients on a 1-2-3 months forward basis. It can see what they are booking and ordering for the coming 1-2-3 months. IEA’s calculations is the global balance on paper. It is a static snapshot. But the world is dynamic and changing all the time. So it is possible that the extension of Saudi Arabia’s unilateral cut is a counter to weakness to come and an effort to avoid the oil price from falling below USD 85/b rather than an effort to drive the oil price to USD 100/b or higher. It is impossible to know for sure. What we can be pretty confident about however is that Saudi Arabia together with Russia are comfortably running the show.

Another twist here is also that even if Saudi Arabia now has pledged to keep its production at 9 m b/d (vs. normal 10 m b/d) to end of December, it always has the option to change the course in October and November. I.e. if it turns out that the cuts are too deep and the market is overly short oil, then it can lift production November and December if need be.

Fortsätt läsa

Populära