Connect with us

Analys

Handelsbanken Jordbruk, 10 oktober 2014

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan gått ned något i Paris men gått upp något i Chicago. Statistics Canada sänkte för några dagar sedan sin prognos för landets veteskörd – så gjorde även Australien för sin inhemska produktion. Båda dock väntat och justeringarna var klart måttliga för att ge prisdrivande effekt i en tid då världen knappast lider av brist på vete. Den prisuppgång vi nyligen såg för MATIF-vetet ansåg vi var svår att motivera och den visade sig också vara ganska kortvarig – åtminstone halva uppgången är redan borta.

Fortfarande har vi inga rapporter om problem för höstsådden på norra halvklotet och potentialen för nästa år känns än så länge ohotad. Delar av Ryssland uppges vara lite torrt men än finns inga skäl för de ryska bönderna att känna oro – överlag har sådden gått mycket bra.

Vi ser alltså för tillfället inga skäl till varför vetet bör stiga i pris men samtidigt heller inga skäl till varför europeiskt vete av årets skörd ska falla ytterligare nu – europeiskt vete står sig väl i konkurrensen på världsmarknaden. Intresset att sälja veteterminer för nästa års skörd är för tillfället ganska svalt – dock finns risken för ytterligare prisfall kvar och fler har fått upp intresset för säljoptioner. Intressant är också att intresset för djurbönder att säkra kommande foderinköp ökat – både för vete och soja. Exempelvis kan vete Chicago december -15 köpas för motsvarande omkring SEK 1,45 per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris noteras upp sedan förra veckan med visst stöd från sojan i Chicago och även från canolan i Kanada för vilken skörden fördröjs av regn. Kommande skörd kan nu säljas på MATIF för omkring EUR 332 (SEK 3.040) per ton. Euronext sa så sent som igår att de planerar att införa terminskontrakt för rapsmjöl och rapsolja i mitten på november i år – handlare vi pratat med ute i Europa är relativt optimistiska om att likviditeten når tillfredställande nivåer ganska snabbt.

Maltkorn

Omsättningen av maltkornskontrakt på börsen har som vanligt varit väldigt låg, faktiskt obefintlig, hittills i veckan. Inga priser noteras för tillfället för skörd 2015.

Majs

Priserna på majs i Chicago har stigit under den gånga veckan hjälpt av högre amerikanska exportsiffror än väntat. Skörden i USA ligger något efter det normala i tid på grund av regn – än har dock ingen skada skett och torrare väder väntas inom kort. Efterhand som skörden fortsätter norrut fortsätter skörderapporter visa rekordhög avkastning – och vi förväntar oss att USDA i kvällens rapport kommer justera upp avkastningen för den amerikanska majsen ytterligare. Torrt väder skapar viss oro i Brasilien, men än är det tidigt att dra för stora slutsatser av detta – vid samma tid förra året var det också torrt varpå landet sedan bärgade en rekordskörd. Det finns väldigt gott om majs i världen och vi har svårt att se varför de senaste dagarnas prisuppgång ska fortsätta.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor har stigit under veckan, delvis som följd av skördefördröjande regn i USA och torrt väder i Brasilien. Än har inte regnet i USA gjort någon skada och torrare väder väntas inom de närmsta dagarna. Precis som för majsen fortsätter rapporter att visa på rekordavkastning efterhand som skörden fortskrider norrut – och vi förväntar oss ytterligare uppjustering av den amerikanska sojans avkastning i kvällens USDA-rapport. Dryga 10 procent av den brasilianska sådden är avklarad utan större problem om än torrt i vissa regioner. Såvida inte torkan i Brasilien förvärras i större omfattning eller utsträckning tror vi att sojapriserna har ytterligare mer att falla.

[box]Handelsbanken Jordbruk är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *