Följ oss

Nyheter

Det svenska fusionsföretaget Novatron Fusion Group får ytterligare kraft med ny investering

Publicerat

den

Fusionsreaktor designad av Novatron Fusion Group

Novatron Fusion Group, ett svenskt företag som ska revolutionera området för produktion av fusionsenergi, meddelade idag att man framgångsrikt avslutat sin såddrunda och tagit in 5 miljoner euro. Rundan leddes av Climentum Capital, i syndikering med Industrifonden, Santander InnoEnergy Climate Fund, och med förnyade investeringar av KTH Holding och EIT InnoEnergy.

Idag är stabilisering av överhettad plasma ett betydande hinder för kommersialisering av fusionsreaktorer. Novatron-konceptet är en innovativ reaktorlösning för stabil magnetisk plasmainneslutning som syftar till att övervinna detta hinder. Novatron-konceptet bygger på en originalidé av den svenske uppfinnaren och entreprenören Jan Jäderberg. Det utvecklas av världsledande fysiker, ingenjörer och akademiker vid det nya Novatron Lab, som ligger i det tidigare Alfvénlaboratoriet vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Peter Roos, VD för Novatron Fusion Group, kommenterade: ”Vi är mycket glada över att få ett så starkt stöd från våra investerare. Detta kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare leverera på vårt uppdrag att förändra energilandskapet och påskynda övergången till en mer hållbar framtid. Vi är nu ett steg närmare att möjliggöra fusionsenergi i stor skala.”

Novatron Fusion Group har som mål att utveckla ekonomiskt bärkraftig fusionsenergi under 2030-talet. Det nya kapitalet kommer att användas för att bygga förkommersiella prototyper. Företagets unika lösning syftar till att öka tillförlitligheten och minska de nuvarande kapital- och driftskostnaderna för dess fusionsreaktorer, i förhållande till alternativa lösningar.

Malin Carlström, General Partner på Climentum Capital kommenterade: ”Med den exponentiella hastigheten i de tekniska framstegen under det senaste decenniet går fusion nu från att vara ett forskningsprojekt till en ambition i industrialiseringsfasen. Därför bör vi inte bara överväga möjligheten att kontinuerlig fusion äger rum utan också konkurrenskraften hos den beräknade energikostnaden. NOVATRON-konceptet visar utsikter till framgång inom båda områdena.”

Mala Valroy, Investment Manager på Industrifonden, kommenterade: ”På Industrifonden tror vi på att göra vetenskapligt underbyggda, skalbara investeringar som kan förändra samhället, och Novatron Fusion Groups teknik har potential att göra just det. Vi är imponerade av deras innovativa tillvägagångssätt och övertygade om deras förmåga att revolutionera energiproduktionen tillsammans med förnybara energikällor. Vi är glada över att kunna stödja Novatron Fusion Group på deras resa och ser fram emot att bevittna de omvälvande effekterna av deras teknik.”

En kort presentation av Novatron Fusion Group, från december 2022

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära