Följ oss

Nyheter

Det svenska fusionsföretaget Novatron Fusion Group får ytterligare kraft med ny investering

Publicerat

den

Fusionsreaktor designad av Novatron Fusion Group

Novatron Fusion Group, ett svenskt företag som ska revolutionera området för produktion av fusionsenergi, meddelade idag att man framgångsrikt avslutat sin såddrunda och tagit in 5 miljoner euro. Rundan leddes av Climentum Capital, i syndikering med Industrifonden, Santander InnoEnergy Climate Fund, och med förnyade investeringar av KTH Holding och EIT InnoEnergy.

Idag är stabilisering av överhettad plasma ett betydande hinder för kommersialisering av fusionsreaktorer. Novatron-konceptet är en innovativ reaktorlösning för stabil magnetisk plasmainneslutning som syftar till att övervinna detta hinder. Novatron-konceptet bygger på en originalidé av den svenske uppfinnaren och entreprenören Jan Jäderberg. Det utvecklas av världsledande fysiker, ingenjörer och akademiker vid det nya Novatron Lab, som ligger i det tidigare Alfvénlaboratoriet vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Peter Roos, VD för Novatron Fusion Group, kommenterade: ”Vi är mycket glada över att få ett så starkt stöd från våra investerare. Detta kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare leverera på vårt uppdrag att förändra energilandskapet och påskynda övergången till en mer hållbar framtid. Vi är nu ett steg närmare att möjliggöra fusionsenergi i stor skala.”

Novatron Fusion Group har som mål att utveckla ekonomiskt bärkraftig fusionsenergi under 2030-talet. Det nya kapitalet kommer att användas för att bygga förkommersiella prototyper. Företagets unika lösning syftar till att öka tillförlitligheten och minska de nuvarande kapital- och driftskostnaderna för dess fusionsreaktorer, i förhållande till alternativa lösningar.

Malin Carlström, General Partner på Climentum Capital kommenterade: ”Med den exponentiella hastigheten i de tekniska framstegen under det senaste decenniet går fusion nu från att vara ett forskningsprojekt till en ambition i industrialiseringsfasen. Därför bör vi inte bara överväga möjligheten att kontinuerlig fusion äger rum utan också konkurrenskraften hos den beräknade energikostnaden. NOVATRON-konceptet visar utsikter till framgång inom båda områdena.”

Mala Valroy, Investment Manager på Industrifonden, kommenterade: ”På Industrifonden tror vi på att göra vetenskapligt underbyggda, skalbara investeringar som kan förändra samhället, och Novatron Fusion Groups teknik har potential att göra just det. Vi är imponerade av deras innovativa tillvägagångssätt och övertygade om deras förmåga att revolutionera energiproduktionen tillsammans med förnybara energikällor. Vi är glada över att kunna stödja Novatron Fusion Group på deras resa och ser fram emot att bevittna de omvälvande effekterna av deras teknik.”

En kort presentation av Novatron Fusion Group, från december 2022

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Populära