Följ oss

Nyheter

Corona får kakaomarknaden att kollapsa

Publicerat

den

Choklad bruten

Covid-19-krisen har tagit en stor bit av chokladmarknaden och orsakat en kollaps i efterfrågan som har fått kakaopriset att falla kraftigt. Det låga priset på kakao har i sin tur skapat svåra förhållanden för kakaoodlarna. Kakaopriset har fallit med nästan en fjärdedel sedan toppen i februari och handlades så sent som i juli 2020 till 2 150 USD per ton, det lägsta priset på kakao på femton månader.

Mogen kakao på träd

Även om priserna har återhämtat sig något de senaste dagarna, har flera hedgefonder fortsatt att öka sina korta positioner i råvaran, och de har nu den största nettoposition i år. ”Det är uppenbart att fonder inte tror att det är botten”, sa Andrew Rawlings, analytiker på Rabobank.

Förändringar i leveransmönster är normalt orsaken till fluktuationer i kakaopriserna. Coronaviruset har emellertid skiftat uppmärksamheten till efterfrågan, eftersom de globala nedstängningarna stör försäljningen av choklad på flygplatser, hotell, restauranger och specialbutiker.

Som ett resultat sjönk den globala mängd kakao som bearbetats av industrin med 8,2 procent under andra kvartalet 2020, enligt uppgifter från olika branschorganisationer.

Största nedgången sedan 2014

Den minskade efterfrågan under det andra kvartalet 2020 var den största nedgången sedan 2014. Världens största chokladföretag rapporterade fall i försäljningen under andra kvartalet. Den schweiziska chokladmakaren Lindt förutspår att försäljning kommer att minska 5-7 procent för helåret.

Den ekonomiska nedgången är ett hot mot utsikterna, säger analytiker, liksom risken för en ny våg Covid-infektioner som leder till ytterligare begränsningar för rörelse och resor. Rawlings sa att efterfrågan på kakao sannolikt inte börjar växa igen innan nästa skördeår. Denna osäkerhet gör fyndjägare försiktiga, säger råvaruhandlare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Många kvarnar har ökat sina lager under krisen vilket väckt oro för att ovanligt stora varulager kommer att fortsätta att tynga kakaopriserna. ”Konsensus bland handlare är att branschen har lager för tio månader framåt”, sa Eric Sivry på råvarumäklaren Marex Spectron. Producenter spelar under tiden ett väntespel.

Elfenbenskusten och Ghana, de två största producentländerna, säljer normalt sin kommande gröda före skörden som börjar i oktober, men håller ut för bättre priser, enligt folk på marknaden. Elfenbenskustens gränser har stängts i fyra månader på grund av pandemin, som håller utländska jordbruksarbetare ute – och lämnar mycket av beskärnings- och ogräsarbetet ogjort.

Fallande efterfrågan på kakao

Efterfrågan på kakao
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära