Följ oss

Nyheter

Corona får kakaomarknaden att kollapsa

Publicerat

den

Choklad bruten

Covid-19-krisen har tagit en stor bit av chokladmarknaden och orsakat en kollaps i efterfrågan som har fått kakaopriset att falla kraftigt. Det låga priset på kakao har i sin tur skapat svåra förhållanden för kakaoodlarna. Kakaopriset har fallit med nästan en fjärdedel sedan toppen i februari och handlades så sent som i juli 2020 till 2 150 USD per ton, det lägsta priset på kakao på femton månader.

Mogen kakao på träd

Även om priserna har återhämtat sig något de senaste dagarna, har flera hedgefonder fortsatt att öka sina korta positioner i råvaran, och de har nu den största nettoposition i år. ”Det är uppenbart att fonder inte tror att det är botten”, sa Andrew Rawlings, analytiker på Rabobank.

Förändringar i leveransmönster är normalt orsaken till fluktuationer i kakaopriserna. Coronaviruset har emellertid skiftat uppmärksamheten till efterfrågan, eftersom de globala nedstängningarna stör försäljningen av choklad på flygplatser, hotell, restauranger och specialbutiker.

Som ett resultat sjönk den globala mängd kakao som bearbetats av industrin med 8,2 procent under andra kvartalet 2020, enligt uppgifter från olika branschorganisationer.

Största nedgången sedan 2014

Den minskade efterfrågan under det andra kvartalet 2020 var den största nedgången sedan 2014. Världens största chokladföretag rapporterade fall i försäljningen under andra kvartalet. Den schweiziska chokladmakaren Lindt förutspår att försäljning kommer att minska 5-7 procent för helåret.

Den ekonomiska nedgången är ett hot mot utsikterna, säger analytiker, liksom risken för en ny våg Covid-infektioner som leder till ytterligare begränsningar för rörelse och resor. Rawlings sa att efterfrågan på kakao sannolikt inte börjar växa igen innan nästa skördeår. Denna osäkerhet gör fyndjägare försiktiga, säger råvaruhandlare.

Många kvarnar har ökat sina lager under krisen vilket väckt oro för att ovanligt stora varulager kommer att fortsätta att tynga kakaopriserna. ”Konsensus bland handlare är att branschen har lager för tio månader framåt”, sa Eric Sivry på råvarumäklaren Marex Spectron. Producenter spelar under tiden ett väntespel.

Elfenbenskusten och Ghana, de två största producentländerna, säljer normalt sin kommande gröda före skörden som börjar i oktober, men håller ut för bättre priser, enligt folk på marknaden. Elfenbenskustens gränser har stängts i fyra månader på grund av pandemin, som håller utländska jordbruksarbetare ute – och lämnar mycket av beskärnings- och ogräsarbetet ogjort.

Fallande efterfrågan på kakao

Efterfrågan på kakao
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära