Connect with us

Nyheter

Brexits effekt på kakaosektorn i Europa

Published

on

En sked kakao
En sked kakao

Kakao- och chokladsektorn i Europa, men framförallt Storbritannien, har känt av Brexit. Handelsrelationerna med Europeiska unionen (EU) har försvagats och ökad reglering, tullar och dokumentation har påverkat båda sidor. Försvagningen av handelsbanden med EU ger en möjlighet för kakaoleverantörerna. Nu vill många brittiska företag köpa direkt från producerande länder.

Handelshinder mellan Storbritannien och EU

Brexit har haft en allvarlig inverkan på handeln mellan Storbritannien och EU. Nya brittiska tullbestämmelser, förfaranden och inspektioner har bromsat kommersiella relationer. Chokladtillverkare i Storbritannien är bland de mest drabbade av Brexit. De extra byråkratiska stegen och tullarna påverkar deras import och export av färdiga produkter.

År 2020 var chokladprodukter Storbritanniens näst största export i kategorin mat och dryck. Cirka 70 procent av försäljningen gick till den europeiska marknaden. Under de första två kvartalen 2021 minskade exporten till EU av chokladprodukter tillverkade i Storbritannien med nästan 19 procent jämfört med samma period 2019.

Medan Storbritanniens chokladexport till EU minskade, ökade exporten till länder utanför EU som Kina och Australien. Ändå kompenserade den ökade försäljningen till länder utanför EU inte förlusterna i exporten till EU.

Brexit har också påverkat chokladindustrin i EU-länderna. Till exempel rapporterade den tyska konfektyrindustrin en minskning med nästan 12 procent av chokladexporten till Storbritannien under första kvartalet 2021.

Framtiden för den brittiska kakaosektorn

I allmänhet förväntas det att storleken på den brittiska chokladindustrin kommer att minska under de kommande 5 åren. Förutom minskningen av Storbritanniens export till EU, leder den växande konsumentmedvetenheten i en övergång från choklad till hälsosammare snacks. Ändå är utsikterna för hållbara och etiskt producerade kakaoprodukter i Storbritannien goda. Marknaden för choklad med högre kakaoinnehåll, ekologisk eller rättvisemärkt med påståenden om ett enda ursprung förutspås växa. Detta beror på att brittiska konsumenter letar efter hälsosammare, mer etiska och hållbara alternativ.

Så, vad betyder Brexit för kakaoexportörer? Storbritanniens import är i allmänhet mycket koncentrerad. År 2020 kom Storbritanniens import av kakaobönor främst från Elfenbenskusten och Ghana. Tillsammans stod dessa länder för över 65 procent av den totala importen från Storbritannien.

Frankrike, ett icke-kakaoproducerande land, stod för ytterligare 30 procent av Storbritanniens import. Storbritannien importerade också mindre kvantiteter från Spanien, Belgien och Nederländerna. Nedgången i chokladtillverkningen i Storbritannien kan minska efterfrågan på kakaobönor och andra kakaoprodukter. Och importen från EU kommer sannolikt att minska efter att de nya gränskontrollerna är på plats från 2022.

Nya möjligheter för odlares kakaoexport

EU-baserade exportörer som normalt skulle återexportera kakaoprodukter till Storbritannien kan ändra sin strategi. Och brittiska företag kan titta på att köpa direkt från odlaren. Detta ger möjligheter till direkta och långsiktiga relationer med brittiska köpare. Dessa möjligheter kommer sannolikt att vara för icke-bulkprodukter, exempelvis kakao med unika smaker, en bra historia och hållbar odling. I allmänhet förväntas det inte att Brexit kommer att påverka handelsförbindelserna mellan Storbritannien och de viktigaste kakaoproducerande länderna. Storbritannien och flera länder har redan ingått nya handelsavtal. Dessa avtal säkerställer att handelslandskapet liknar hur det var innan Brexit.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära