Brasiliens export av apelsinjuice steg med 18 procent

Brasilien rapporterar att exporten av apelsinjuice steg med 18 procent, mätt i volym. Värdet på exporten steg emellertid bara med sex procent jämfört med samma period året innan. Totalt exporterade Brasilien 861 700 ton apelsinjuice under skördeårets första nio månader, att jämföra med 732 048 ton under samma period föregående år. Intäkterna steg till 1 445 MUSD att jämföra med 1 369 MUSD året innan.

Apelsin

Skörden 2018/19, som den nuvarande skörden jämförs med, slutade med den näst sämsta exportvolymen sedan Brasilien började exportera över 1 miljon ton under skörden 1991/92. ”När vi tittar på volymen som exporterades under perioden motsvarar det resultatet för två år sedan (grödan 2017/18), vilket var ett bra år men fortfarande under de bästa priserna som observerades mellan 2003/04 och 2006/07 skördar” förklarar Ibiapaba Netto, verkställande direktör för CitrusBR.

Enligt Netto var det en stor efterfrågan på apelsinjuice den andra veckan i mars. ”En del av ökningen i försäljningen måste tillskrivas efterfrågan på C-vitamin och en del av ökningen beror på att folk lagrar mer mat hemma” säger han, som kommenterar att det inte är möjligt att veta hur mycket varje delfaktor bidragit med till ökningen. Den amerikanska konsumtionen i detaljhandeln uppskattas ha stigit med 10 procent i år, det mesta i mars.

Leveranserna till Europa har ökat med 26 procent

Leveranserna till Europeiska unionen, Brasiliens främsta exportmarknad, uppgick till 597 242 ton mellan juli 2019 och mars 2020 steg med 26 procent. Intäkterna uppgick till 1,011 miljarder US-dollar, 14 procent högre än 2018/2019.

Den andra huvuddestinationen för brasiliansk apelsinjuice är USA som under denna period importerade 138 800 ton, 16 procent mindre än mellan juli och mars förra året. Försäljningen till USA uppgick till 224,7 miljoner USD, en minskning med 11 procent jämfört med föregående skörd, då intäkterna var 295,5 miljoner USD. Minskningen av transporter är fortfarande en återspegling av ökningen av saftlager som rapporterats i USA, som är på de högsta nivåerna under de senaste fem åren.

Leveranserna av apelsinjuice till Japan ökade också mellan juli 2019 och mars 2020, jämfört med samma period förra året. Denna säsong har redan 48 944 ton exporterats till landet, 38 procent mer än samma period 2018-2019. Försäljningsvärdet ökade med 28 procent till 87,07 miljoner US-dollar.

Kina noterade en ökning med 46 % av importen av brasiliansk apelsinjuice under perioden och nådde en volym på 35 991 ton jämfört med 24 601 under föregående skörd. Ökningen av intäkter är emellertid modest, de steg med måttliga en procent under perioden till 50,6 miljoner dollar, jämfört med 50,2 miljoner dollar under föregående period. ”En förklaring till detta kan vara devalveringen i priset på juicen under den här perioden jämfört med föregående period, eftersom den kinesiska marknaden är mycket mottaglig för pris och en ökning i denna situation är vettig” säger han.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top