Connect with us

Nyheter

Köldknäpp pausar vårfloden

Published

on

Flod som forsar

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och flödet i älvarna var stigande, men kylan kom sedan tillbaka och redan 1 maj hade flödet minskat igen.

Flod som forsar

-Under de första veckorna maj har inte mycket hänt och vi väntar fortfarande på att snön i fjällen ska börja smälta i snabbare takt säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum, och fortsätter, -Enligt den väderprognos vi nu har kommer vi få vänta minst en vecka till innan vi ser någon större ökning av flödet. De närmaste dagarna är flödet i de oreglerade vattendragen till och med minskade.

Dalälven

I Österdalälven mellan Trängslet och Siljan är det lågt flöde. Tappningen från Trängslet är låg och nivån i Trängsletsjön stiger med ca 0,5 m per dag. Tillflödet från Rotälven är lågt för att vara i mitten på maj.

I Västerdalälven är flödet sjunkande och det kommer sannolikt vända först efter den 20 maj. Högt flöde i Västerdalälven väntas tidigast sista helgen i maj och kulmen beräknas komma under första veckan i juni. Utan större regnmängder de kommande veckor blir det ett lugnt förlopp i Västerdalälven.

I nedre Dalälven kommer flödet vara lägre än under en normal vårflod. När Västerdalälven kulminerar kommer tappningen från Siljan kunna minskas för att jämna ut vattenföringen nedströms sammanflödet.

Klarälven

I Klarälven har flödet varit stabilt i över två veckor och det ser ut som om den situationen håller i sig i ett par veckor till.

Tillflödet till Höljes beräknas öka under andra halvan av nästa vecka och sedan tar det ca en vecka att fylla upp Höljessjön till den nivå då tappningen behöver ökas. Nivån på sjön är nu 286 m och högsta nivå är 304 m.

Det finns fortfarande mycket snö kvar i norska fjällen och även om vårfloden blir sen förväntas flödet i älven bli nära den normala när det är som högst, men det är först efter Kristihimmelfärdshelgen som det går att göra lite säkrare prognos på hur hög tappningen blir från Höljes. Det vi säkert vet är att det dröjer in i juni innan den kulminerar.

I vattendraget Rottnan är både Kymmen och Rottnens kraftverk stoppade för några veckors underhållsarbeten. Nivån i Kymmen och Rottnen kommer stiga långsamt fram till dess att jobben är avslutade.

Övriga vattendrag i Värmland har låg vattenföring och de flesta reglerade sjöar har nivåer nära den normala.

Ljusnan

Ökningen som har varit i de övre delarna av Ljusnan har avstannat på grund av det kallare vädret. Det finns fortfarande snö kvar uppe i fjällen så flödena verkar komma igång igen i slutet av nästa vecka då temperaturen åter igen kommer att öka enligt väderprognosen.

Vi väntar oss en liten tillrinningstopp i Voxnan när värmen kommer igång igen, men snösmältningen väntas få ett lugnt förlopp om inte det kommer några större regnmängder.

Då Svegsjön måste fyllas till den 1 juni kommer tappningen i nedre delen av älven anpassas efter detta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära