Följ oss

Nyheter

Bomull kan stå inför ett säsongsrally

Publicerat

den

Bomull odlas

Bomull kan vara en av de mer volatila råvarorna som handlas. Innan 2010 handlades bomull aldrig över 1,1720 USD per pound. Under 2011 däremot kom denna råvara att rusa, och toppade på 2,27 USD per pound det året, inte bara en utan två gånger.

Rallyt i bomullsterminer var kraftigt, och det efterföljande fallet var lika volatilt. Bomull handlades till under 1 dollar per pound resten av 2011 och har inte handlats över dollarn sedan detta vilda och galna år.

Bomull odlas

Priset på bomull slog botten i 2016 när priset nådde en botten vid 55,66 cent. Lagren steg till en nivå där det fanns tillräckligt med bomull för att producera två par jeans för varje man, kvinna och barn på planeten. Sedan dess har lagren minskat, ekonomin förbättrats och bomullsterminer har noterat en serie högre bottnar och högre toppar.

Maj 2018 noterade bomull en ny topp på 96,50 cent per pound innan säljarna nådde marknaden igen. Den ekonomiska nedgången i Kina som orsakades av handelsproblem med USA gjorde att bomullspriset sjönk till 69,53 cent i mitten av februari 2019, men sedan dess har priset stigit och testar nu nivån 80 cent per pound.

Har stigit fem veckor i rad

Priset på bomull har stigit under de senaste fem veckorna. Bomullspriset noterade en botten på 69,53 cent i februari, därefter steg denna råvara till strax under 80 cent per pund i april. Medan relativstyrkeindexet visar ett neutralt tillstånd försöker prismomentet gå över på uppåtsidan i översålt territorium för första gången sedan december 2017.

Samtidigt, sedan botten 2016 på 55,66 cent per pound, har den öppna balansen och uppnått en rekordnivå i 2018 som var högre än när priset toppade 2008 och 2011. Den långsiktiga bilden för bomullsmarknaden fortsätter att stödja en fortsatt uppgång under de kommande veckorna och månaderna.

Översvämningar och handelsavtal är triggers

Den senaste WASDE-rapporten från USDA visade att lagren på bomullsmarknaden hade ökat sedan marsrapporten som initierade försäljningar på terminsmarknaden före slutet av tisdag den 9 april. WASDE rapporten säger:

2018/19 USA:s utbuds- och efterfrågeprognoser uppvisar en lägre konsumtion och högre lager jämfört med förra månaden. Vid 3,1 miljoner balar beräknas den amerikanska bomullsförbrukningen ha nått sin lägsta nivå sedan 1890-talet. Lagren prognostiseras nu ligga på 4,4 miljoner balar, en ökning med 100 000 balar från tidigare uppskattningar.

Säsongens genomsnittliga jordbrukspris (farm price) är oförändrat med en mittpunkt på 70 cent per pound. Lägre världsförbrukning denna månad resulterar i högre prognostiserade lager 2018/2019, med liten nettoförändring i övriga delar av den globala balansräkningen. Kvarnanvändningen beräknas ha fallit med cirka 400 000 balar under månaden. En minskning på 300 000 balar i Turkiet – och mindre nedgångar i USA och Vietnam – mer än att kompensera mindre ökningar på annat håll.

Lägre import för Indien, Turkiet och Vietnam kompenseras i stor utsträckning av en uppjustering för Kina. Lägre export för Indien och Burkina Faso kompenseras till stor del av Australien och Turkiet. Högre produktion för Kina kompenseras till stor del av en nedgång för Burkina Faso. Världsbeständiga lager 2018/2019 prognostiseras till 360 000 balar högre denna månad, med en ökning av Kinas lager mer än att kompensera en nedgång i lagren utanför Kina.

USDA tenderar att vara optimistiskt när det gäller lager och produktion. Översvämningar i USA och de pågående handelsförhandlingarna mellan USA och Kina är de kritiska faktorerna som kommer att avgöra vägen för det minsta motståndet mot bomullspriset under de närmaste veckorna och månader.

Förra året exploderade bomullspriset i maj

Den viktigaste faktorn för priset blir väderförhållandena över de odlande regionerna på norra halvklotet. En sen planteringssäsong på grund av höga fuktnivåer som leder till heta och torra förhållanden kan dramatiskt ändra odlingsprognoser för 2019 under de närmaste månaderna. Förra året drev osäkerheten bomullspriset till sin högsta nivå sedan 2014.

För närvarande handlas bomull på runt 77,50 cent per pound. Förra året under denna vecka handlades bomull i intervallet 82,31 och 84,45 cent per pound. Bomullsmarknaden har dock alltid potential för explosiva eller implosiva rörelser. Med osäkerheten i de pågående handelsförhandlingarna som kommer att få betydande konsekvenser för de kinesiska och globala ekonomierna och väderfenomen som översvämningar över stora områden i USA är allt möjligt när det gäller pris på terminsmarknaden för bomull under de närmaste veckorna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Stigande kakaopriser får bönderna i Latinamerika att byta gröda

Publicerat

den

Kakao i närbild

Produktionen av den kakao expanderar utanför det huvudsakliga odlingsområdet i Västafrika, eftersom bönder på platser som Brasilien, Ecuador och Colombia ser potential i grödan. Stigande kakaopriser får bönderna att byta gröda. Att allt mer kakao nu kommer odlas innebär att denna gröda kommer tillbaka till sitt ursprung eftersom det var i dessa länder som kakao först odlades. Prisuppgången till den högsta nivån på nästan 50 år stärker den trenden, vilket kan lindra den rådande låga utbudet på den globala kakaomarknaden. Det utgör också ett hot mot försörjningen för småbönder i Afrika eftersom nyligen planterade fruktträdgårdar som de i Sydamerika är mer produktiva, vilket minskar den totala produktionskostnaden.

När miljöhänsyn ökar globalt gör det faktum att kakao är en inhemsk art från Amazonas att plantera den i Sydamerika till en typ av återplantering av skog, medan inhemska skogar i Afrika raseras till öppna utrymmen för kakaoträdgårdar.

Brasilien, den främsta globala exportören av soja, majs, kaffe och socker, har sett kakaoplantager spridas över förstörda betesmarker i Amazonasregionen, såväl som på stora gårdar i det högutvecklade spannmålsbältet.

Landet var en gång näst störst efter Elfenbenskusten i kakaoproduktion, men en förödande svamp på 1980-talet känd som Witches’ Broom minskade produktionen kraftigt. Nästan fyra decennier senare återhämtar sig skördarna.

Brasiliens regering prognostisterar att produktionen kan växa till 300 000 ton år 2025 och till 400 000 ton år 2030, från cirka 200 000 ton för närvarande, vilket skulle göra landet från en nettoimportör till en exportör av råvaran.

I Ecuador har den årliga produktionen stigit till mellan 400 000 och 430 000 ton under 2022-2023 (okt-sept) från 287 000 ton för fem år sedan, enligt uppskattningar från Internationella kakaoorganisationen (ICCO) och Ecuadors exportgrupp Anecacao.

Ecuador har blivit den tredje största globala odlaren, efter Ghana som producerar cirka 750 000 ton. Toppodlaren är Elfenbenskusten med 2,2 miljoner ton.

Anecacao uppskattar att produktionen kan fortsätta att växa till så mycket som 800 000 ton år 2030.

Fortsätt läsa

Nyheter

Citigroup sticker ut hakan – tror Brentoljan sjunker till strax över 70 USD nästa år

Publicerat

den

Priset på Brentolja är 93 USD efter att ha sett en uppgång då OPEC+ under en längre tid har begränsat utbudet. Det har fått många, som ofta fäster sig vid att Kina börjar återhämta sig från sin ekonomiska nedgång, att prata om ett oljepris på 100 USD. Spekulanter är också till största del positionerade för ett högt och stigande oljepris.

Citigroup vågar dock sticka ut hakan och skriver i en analysuppdatering att man förväntar sig att Brentoljan sjunker tillbaka till strax över 70 USD under 2024. Banken förväntar sig att utbudet kommer att öka så att marknaden blir välförsedd. ”Högre priser på kort sikt kan skapa mer nedsida för priserna nästa år” skriver Ed Morse och övriga analytiker i teamet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Den globala sockerbristen är på väg att lätta tack vare ett ökat utbud av majs

Publicerat

den

Sockerrör

Den sockerkris som drev sockerpriset till den högsta nivån på elva år ser ut att gå mot sitt slut. Orsaken är ett ökat utbud av majs, en gröda som vid första anblicken förefaller helt orelaterad till socker. Det har under senare tid kommit nyheter som visar att produktionen av majs ökar i Brasilien, vilket gör det mer lönsamt att använda denna gröda för att producera etanol. 

Fallande sockerpriser skulle vara en välkommen respit för konsumenter som kämpar mot den skenande matinflationen. 

Majs tar en större andel av etanolmarknaden i Brasilien, som näst efter USA är den största producenten av biobränsle. Etanol från majs kommer att stå för nästan en femtedel av all produktion av bränslet denna säsong, från att ha varit nästan noll för fem år sedan. År 2033 kan dess andel stiga till så mycket som en tredjedel av det totala utbudet, förutspår konsultföretaget Datagro.

En stigande majsproduktion i Brasilien möjliggör större vinster från etanol eftersom försäljningen av biprodukter som djurfoder till största delen täcker kostnaden för spannmålen. Sockerbruken däremot, ser krympande marginaler från etanol. Kostnaden för att tillverka etanol från majs var 16 procent lägre jämfört med att producera biobränsle från sockerrör under de senaste två åren, sa analytikerna på banken BTG Pactual i en rapport.

Efterfrågan på etanol har dock släpat efter eftersom förare föredragit den billigare bensinen. Priserna för biobränslet kan sjunka till så lågt som 65 till 68 procent av priset på bensin på lång sikt, enligt Willian Hernandes, en partner på konsultföretaget FG/A. Ett fall under 70 procent kommer enligt honom att övertyga fler förare att byta till etanol, men det kommer också att begränsa kvarnarnas vinster från att tillverka biobränslet.

Sockerindustrins djupa politiska band i Brasilien kan dock i slutändan bidra till att öka dess etanolmarginaler. President Lula da Silvas regering stöder ett lagförslag som kommer att öka andelen etanol som blandas med bensin.

Majsbaserad etanol står också inför vissa hinder. Bruk som använder majs förlitar sig mest på biomassa från flis som energikälla. Jus nu minskar virkesförsörjningen i Brasilien i takt med en växande massa- och pappersproduktion. Det kan innebära minskade incitament att odla majs till etanolförsörjning utöver vad som redan är planerat, säger Ana Zancaner, analytiker på Czapp, som ägs av råvaruhandlaren Czarnikow Group.

Men konsensus är att majsetanol kommer att se ytterligare några år av expansion. Brasilien har åtta majsetanolfabriker som lägger till kapacitet, medan andra sju nya kvarnar är under uppbyggnad, skrev analytiker vid Itau BBA i sin septemberrapport. Tillgången på råvaran är också riklig. Analytikerna uppskattar att Brasilien kommer att konsumera rekordstora 13 miljoner ton majs för att producera etanol denna säsong, ungefär en tiondel av det totala utbudet.

Fortsätt läsa

Populära