Följ oss

Nyheter

Hoten mot kakaoodlarna

Publicerat

den

Sjukdomsdrabbad kakao

Priset på råvaror förändras i huvudsak i samband med utbudsstörningar. När det gäller så kallade softs, odlade råvaror, är sjukdomar något som kan påverka priset i stor utsträckning. Citrus Greening kan drabba apelsinodlingarna med effekt att priset på apelsinjuice kan stiga kraftigt. När det gäller kaffe så heter hotet royas eller kaffebladsrost.

Kakaoväxter är känsliga för i huvudsak två sjukdomar, dels black pod disease för afrikanska grödor och en svamp som kallas ”häxkvast” som skadade Brasiliens kakaoproduktion på 1990-talet. Black pod är en svamp som trivs i våta och fuktiga förhållanden som orsakas av kraftigt regn. År 2007 drabbades nästan 40 % av Nigerias kakaoproduktion av black pod. Det största hotet mot den sydamerikanska kakaoodlingen heter “witch’s broom.” Under 1980- och 1990-talet ödelade denna svampsjukdom den brasilianska kakaoindustrin. Landet som tidigare varit världens tredje största kakaoproducent rankas numera som den 13:e största producenten.

Bowers et al (2001) påpekade att växtsjukdomar är viktiga inslag i minskningen av kakaobönans produktion. Svampsjukdomar är särskilt destruktiva och orsakar störst förlust av produktionen. Varje år drabbas nästan 40 procent av kakaoträden av sjukdom. På global nivå orsakas de största förlusterna av black pod rot, orsakad av Phytophthora spp, en svampliknande mikroorganism som förekommer över hela världen. Mellan 30-90 % av de totala infektionerna orsakas årligen av denna mikroorganism. En viss art, P. megakarya, sprider sig genom Västafrika. Eftersom nästan 55 procent av den totala globala produktionen kommer från detta område, är det här något som ger upphov till en viss oro.

Sjukdomsdrabbad kakao
Figur 1 visar infekterade kakaoträd (Theobroma cacao) och pods av kakaopatogener Moniliophthora (Crinipellis) perniciosa och Moniliophthora roreri. A. Witches’ Broom av växtstammar orsakad av M. perniciosa infektion. B. Kakaobönor smittade med M. perniciosa. C och D. Frosty Pod Rot orsakad av M. roreri på bönor och fröer.

Frosty Pod Rot och Witches’ Broom

Två basidiomycete-svampsjukdomar, Frosty Pod Rot (Moniliophthora roreri) och Witches’ Broom (Crinipellis perniciosa) har också orsakat stora problem. Frosty Pod Rot, som förstör bönorna inuti podsen och överförs av luftburna sporer, har flyttat bortom Panama till Costa Rica och Nicaragua.

Det uppskattas att 73 procent av Costa Ricas kakaoskörd 1980-talet förstördes av denna svamp. I Brasilien har produktionen av kakaobönor sjunkit från 400 000 ton till 100 000 ton mellan 2001 och 2011, till stor del på grund av spridningen av Witches ’Broom. Tyvärr har denna svamp spridit sig utanför Brasilien till Peru, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panama och de karibiska öarna Trinidad och Tobago.

Bowers et al (2001) har uppgett att det mest hållbara sättet att tillhandahålla en konstant och pålitlig försörjning är att främja ”produktionsmetoder där småjordbrukaren ökar eller upprätthåller produktiviteten på ekonomiskt lönsamma, ekologiskt sunda och kulturellt acceptabla nivåer genom en effektiv förvaltning av resurserna. 90 % av kakaoproduktionen i Elfenbenskusten (det största kakaoproducerande landet för närvarande) odlas på detta sätt.

Bowers påpekar också att ”En komplicerad faktor i kampen mot sjukdom är att många av de behandlingar som fungerar i andra situationer inte fungerar med kakaoträdet. Produktion av kakaobönor är mycket arbetsintensiv och utrustningsintensiv så många av de sjukdomshanteringsalternativ som normalt brukar är antingen kostnadsineffektiva eller för tidskrävande att utveckla.

Dessutom finns det inte många kemiska sätt att förhindra spridningen av dessa svampsjukdomar. Ett bekämpningsmedel, Lindare, har en viss grad av effektivitet, men forskning har visat att dess användning är kopplad till spridningen av bröstcancer. Följaktligen har det blivit förbjudet på flera ställen. Det används dock fortfarande i ett antal kakaoproducerande länder.

Andra sjukdomar som kan drabba kakao är till exempel Phytophthora pod rot (Phytophthora pod rot), Vascular-streak dieback (VSD). Utöver detta tillkommer insekter och andra skadedjur som hotar kakaoproduktionen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära