Connect with us

Nyheter

Hoten mot kakaoodlarna

Published

on

Sjukdomsdrabbad kakao

Priset på råvaror förändras i huvudsak i samband med utbudsstörningar. När det gäller så kallade softs, odlade råvaror, är sjukdomar något som kan påverka priset i stor utsträckning. Citrus Greening kan drabba apelsinodlingarna med effekt att priset på apelsinjuice kan stiga kraftigt. När det gäller kaffe så heter hotet royas eller kaffebladsrost.

Kakaoväxter är känsliga för i huvudsak två sjukdomar, dels black pod disease för afrikanska grödor och en svamp som kallas ”häxkvast” som skadade Brasiliens kakaoproduktion på 1990-talet. Black pod är en svamp som trivs i våta och fuktiga förhållanden som orsakas av kraftigt regn. År 2007 drabbades nästan 40 % av Nigerias kakaoproduktion av black pod. Det största hotet mot den sydamerikanska kakaoodlingen heter “witch’s broom.” Under 1980- och 1990-talet ödelade denna svampsjukdom den brasilianska kakaoindustrin. Landet som tidigare varit världens tredje största kakaoproducent rankas numera som den 13:e största producenten.

Bowers et al (2001) påpekade att växtsjukdomar är viktiga inslag i minskningen av kakaobönans produktion. Svampsjukdomar är särskilt destruktiva och orsakar störst förlust av produktionen. Varje år drabbas nästan 40 procent av kakaoträden av sjukdom. På global nivå orsakas de största förlusterna av black pod rot, orsakad av Phytophthora spp, en svampliknande mikroorganism som förekommer över hela världen. Mellan 30-90 % av de totala infektionerna orsakas årligen av denna mikroorganism. En viss art, P. megakarya, sprider sig genom Västafrika. Eftersom nästan 55 procent av den totala globala produktionen kommer från detta område, är det här något som ger upphov till en viss oro.

Sjukdomsdrabbad kakao
Figur 1 visar infekterade kakaoträd (Theobroma cacao) och pods av kakaopatogener Moniliophthora (Crinipellis) perniciosa och Moniliophthora roreri. A. Witches’ Broom av växtstammar orsakad av M. perniciosa infektion. B. Kakaobönor smittade med M. perniciosa. C och D. Frosty Pod Rot orsakad av M. roreri på bönor och fröer.

Frosty Pod Rot och Witches’ Broom

Två basidiomycete-svampsjukdomar, Frosty Pod Rot (Moniliophthora roreri) och Witches’ Broom (Crinipellis perniciosa) har också orsakat stora problem. Frosty Pod Rot, som förstör bönorna inuti podsen och överförs av luftburna sporer, har flyttat bortom Panama till Costa Rica och Nicaragua.

Det uppskattas att 73 procent av Costa Ricas kakaoskörd 1980-talet förstördes av denna svamp. I Brasilien har produktionen av kakaobönor sjunkit från 400 000 ton till 100 000 ton mellan 2001 och 2011, till stor del på grund av spridningen av Witches ’Broom. Tyvärr har denna svamp spridit sig utanför Brasilien till Peru, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panama och de karibiska öarna Trinidad och Tobago.

Bowers et al (2001) har uppgett att det mest hållbara sättet att tillhandahålla en konstant och pålitlig försörjning är att främja ”produktionsmetoder där småjordbrukaren ökar eller upprätthåller produktiviteten på ekonomiskt lönsamma, ekologiskt sunda och kulturellt acceptabla nivåer genom en effektiv förvaltning av resurserna. 90 % av kakaoproduktionen i Elfenbenskusten (det största kakaoproducerande landet för närvarande) odlas på detta sätt.

Bowers påpekar också att ”En komplicerad faktor i kampen mot sjukdom är att många av de behandlingar som fungerar i andra situationer inte fungerar med kakaoträdet. Produktion av kakaobönor är mycket arbetsintensiv och utrustningsintensiv så många av de sjukdomshanteringsalternativ som normalt brukar är antingen kostnadsineffektiva eller för tidskrävande att utveckla.

Dessutom finns det inte många kemiska sätt att förhindra spridningen av dessa svampsjukdomar. Ett bekämpningsmedel, Lindare, har en viss grad av effektivitet, men forskning har visat att dess användning är kopplad till spridningen av bröstcancer. Följaktligen har det blivit förbjudet på flera ställen. Det används dock fortfarande i ett antal kakaoproducerande länder.

Andra sjukdomar som kan drabba kakao är till exempel Phytophthora pod rot (Phytophthora pod rot), Vascular-streak dieback (VSD). Utöver detta tillkommer insekter och andra skadedjur som hotar kakaoproduktionen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *