Apelsinjuicen faller till sin lägsta nivå på sex månader

Priset på apelsinjuice har fallit till sin lägsta nivå på sex månader som en direkt följd av en minskad amerikansk efterfrågan. Att fler väljer bort apelsinjuicen till frukost är en direkt följd av att priserna stigit på grund av de sjukdomar, till exempel citrus greening, som drabbat odlingarna i Florida, världens näst största citrusodlare.

Under den fyraveckorsperiod som slutade den 5 juli rapporterade den amerikanska detaljhandeln minskade inköp av apelsinjuice på 8,3 procent jämfört med ett år tidigare, det största fallet sedan 2002. Tre veckor senare, den 24 juli sade US Department of Agriculture att världskonsumtionen av apelsinjuice kommer att falla med 3,4 procent under perioden 2013/2014.

Vidare har orkansäsongen som löper till slutet av november kommit i gång. Så här långt har Floridas citrusodlare kunnat vara tacksamma för att de sluppit dessa, men hade de istället drabbats av dessa hade utbudet kunnat bli lägre vilket kunnat stabilisera priserna. Det är sannolikt att ett stort antal odlare kommer att upphöra med sin verksamhet under de kommande åren. Den nordamerikanska per capita-konsumtionen har fallit till 35,3 liter under 2013 från rekordnivån 46,2 liter tio år tidigare. Totalt sett är marknaden för apelsinjuice i USA värd 1,45 miljarder USD.

Under skördesäsongen som slutar den 30 september kommer Floridas odlare att ha plockat 104,4 miljoner lådor apelsiner, den lägsta nivån sedan 1985. Varje låda väger cirka 41 kilogram styck.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top