Kaffepriset kan fortsätta stiga under 2014

Kaffepriset har varit en av de mest eftersökta råvarupriserna under 2014 efter den tjurrusning som denna råvara gjorde under början av året. Trots den kraftiga uppgång som kaffepriset gjort finns det en rad faktorer som talar för en ytterligare fortsatt uppgång.

Kaffebönor i säckBland de faktorer som vi ser som kan komma att driva kaffepriset fortsatt högre upp kan till exempel nämnas den starka lokala efterfrågan på kaffe i producentländer som Brasilien, Vietnam och Colombia vilket kan leda till att mindre kaffe kommer ut på världsmarknaden än vad som tidigare prognostiserats. Ett minskat utbud innebär, allt annat lika, ett högre pris.

Vidare kan nämnas att efterfrågan på kaffe spås stiga till en rekordnivå under 2014 baserat på ökade globala inkomster. I första hand är det den billigare kaffesorten Robusta som efterfrågas initialt när inkomsterna stiger och konsumenterna efterfrågar nya drycker, men vi ser även ett svagt paradigmskifte där fler och fler konsumenter väljer det dyrare Arabica-kaffet.

Flera av de största kaffeföretagen, till exempel Starbucks, Dunkin Brands, Kraft Foods Group och J.M Smucker, har höjt priserna på sitt kaffe under året. Flera av dessa företag har emellertid varit mindre aktiva på inköpssidan och har istället använt sina egna lager. Till slut måste emellertid dessa ta slut vilket kommer tvinga ut företagen på marknaden, något som i sin tur kan komma att driva upp kaffepriset ytterligare, i alla fall om inte utbudet ökar.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top