Följ oss

Nyheter

Antalet borriggar ökar

Publicerat

den

Oljeriggar i USA

Oljeriggar i USAAntalet borriggar ökar på den amerikanska marknaden, både när det gäller oljeriggar och gasriggar. Under mer än 70 år har Baker Hughes Incorporated (NYSE: BHI) varje vecka publicerat data avseende antalet aktiva borriggar i USA och Kanada. Bolaget publicerar dessutom månatliga data avseende antalet aktiva borriggar på den globala marknaden sedan mer än 40 år.

Baker Hughes, som är en leverantör av servicetjänster till oljeindustrin, anser att antalet riggar, det som brukar kallas för ”rig count” på engelska, är en viktig barometer för borrindustrin och dess underleverantörer. En aktiv borrigg konsumerar de produkter och tjänster som produceras av oljeserviceindustrin. Antalet aktiva borriggar räknas som en ledande indikator för efterfrågan på produkter som används vid borrning, produktion och bearbetning av kolväten

Nordamerika och världen

I fredags släppte Baker Hughes sin senaste rapport över antalet riggar. Per den 7 augusti fanns det enligt rapporten 884 aktiva riggar, en ökning från 874 stycken veckan innan. Detta betyder att den nedåtgående trenden med ett minskat antal riggar som vi vant oss vid att se nu har brutits. Siffran är emellertid långt under nivån som gällde för ett år sedan när det fanns 1 908 aktiva riggar på den amerikanska marknaden.

Även i Kanada ser vi ett trendbrott, om än åt andra hållet. Efter att föregående fredag kunnat rapportera om att antalet aktiva riggar i Kanada ökade med 7,5 procent såg föll antalet aktiva riggar i Kanada med 3,25 procent till 208 stycken. Motsvarande siffra för ett år sedan låg på 387 aktiva riggar.

Globalt sett, där USA och Kanada har exkluderats, har antalet aktiva riggar fortsatt falla. Under juli månad minskade antalet aktiva borriggar med 2,44 procent. Under juni månad minskade antalet borriggar med 1,0 procent. Antalet aktiva borriggar uppgår nu till 1 118 stycken, att jämföra med 1 382 stycken i juli 2014.

Olja och gas

En mer detaljerar titt på Baker Hughes rapport visar på att uppgången av antalet aktiva borriggar i USA drivits på av en ökning av både aktiva oljeriggar och gasriggar. Antalet oljeriggar steg från 664 stycken till 670 stycken. Antalet aktiva gasriggar steg från 209 stycken till 213 stycken. Även under förra veckan steg antalet aktiva oljeborriggar i USA, men då föll antalet aktiva gasriggar.

I Kanada ser situationen emellertid annorlunda ut från föregående vecka. Antalet aktiva oljeriggar ökade med 14 stycken till 112 stycken, medan antalet aktiva gasriggar ökade med en till 103 stycken. Denna vecka steg antalet gasriggar till 108 stycken medan antalet aktiva oljeriggar minskade med 12 stycken, till 100 stycken.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sandvik vinner större order på gruvautomation från Codelco

Publicerat

den

Sandvik LH307, AutoMine UG

Sandvik har erhållit en större order från världens största kopparproducent Codelco avseende leverans av AutoMine automationssystem för lastare och gruvtruckar, som ska användas i det nya Andesita-projektet vid El Teniente-gruvan i Chile. Ordern är värd cirka 300 miljoner kronor och har bokats i det första kvartalet 2024.

Enligt det nya avtalet, som följer på flera order på automationslösningar från Codelco under 2023, så ska Sandvik implementera ett avancerat automationssystem och leverera en ny automatiserad lastare av modell Toro LH621i under 2024.

— Vi är väldigt glada över att kunna expandera vårt partnerskap med Codelco. Vi ser fram emot att leverera våra ledande gruvautomationslösningar till det nya Andesita-projektet och därigenom bidra till förbättrad säkerhet, effektivitet och produktivitet i driften, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

Fortsätt läsa

Nyheter

Våren inleds med lägre elpriser

Publicerat

den

Elledning

Mycket blåst, milt väder och minskad elkonsumtion bidrog till en halvering av elpriset i februari jämfört med i januari. Mars inleds med god tillgång på energi i hela landet. Vintervädret är inte över och nu startar dessutom de årliga underhållen vid kärnkraftverken, först i Finland, vilket kan komma att påverka elpriserna uppåt igen.

Jonas Stenbeck på Vattenfall
Jonas Stenbeck, Vattenfall

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och exklusive moms) landade för februari på cirka 44,8 – 55,4 öre/kWh i alla elområden. De tidigare stora prisskillnaderna mellan elområdena har minskat betydligt tack vare att överföringskapaciteten är god, så den el som efterfrågas kan distribueras mellan norra och södra Sverige.

– Vi närmar oss slutet av vintern och mars månad kan bjuda på överraskningar vädermässigt, men det är ett bra produktionsläge i Norden vilket lugnar marknaden. I Sverige är vi också fortsatt bra på att hålla nere vår elförbrukning vilket bidragit till lägre elpriser, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden.

Månadsmedel för spotpriser på elektricitet på Nordpool åren 2022-2024

I början av februari stod vindkraften vissa timmar för mer än hälften av den totala produktionen vilket bidrog till timmar med negativa priser. Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, ligger på normal nivå. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland, med en installerad kapacitet på ungefär 1600 MW, startar sin årliga revision den 2 mars och kopplas bort från elnätet. Det kan påverka elpriserna även i Sverige.

Elpriser per elområde
Fortsätt läsa

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Populära