Oljeproduktionen i Nordsjön stiger

OljefatPriset på brent-olja från Nordsjön sjönk under 50 USD per fat idag efter en längre tids prisfall. Oljebolagen säger upp folk och drar ner på satsningar för att hantera situationen. Men produktionen i den brittiska delen av Nordsjön går samtidigt åt andra hållet. För första gången på 15 år ser produktionen ut att öka, där produktionen under första halvåret uppskattas ha ökat med 2,5 % jämfört med samma period förra året. Detta enligt den brittiska tillsynsmyndigheten Oil and Gas UK som kommenterar utvecklingen på den brittiska kontinentalsockeln.

Det gamla oljekällorna i Nordsjön beräknas kräva ett oljepris på 80 USD för att nå break even. Nyare källor med modernare teknik kan dock klara sig med lägre priser, men dagens prisnivå på 50 USD är sannolikt för låg för de flesta aktörerna.

Den stora frågan för investerare i oljebolag är hur utdragen dagens prisnivå blir. En kortare nedgång skapar främst problem för högbelånade företag. Men en utdragen nedgång blir även en utmaning för de större företagen med en bra balansräkning, även om det inte driver dem till akuta problem.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top