Trading Case – Kort Guld

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenAmerikanska centralbankens, Fed:s, första räntehöjning har stötts och blötts under många former sista åren. Förväntansbilden på en höjning efter veckans räntemöte den 16-17 september med efterföljande räntebesked under presskonferensen ledd av ordförande Yellen kl 20.00 ligger just nu på 32 procent. Det betyder att en höjning inte är inprisad och vi tror att ”Kort guld” är en enkel position för en Fed-höjning.

Guldpriset har stigit kraftigt sedan Fed startade sitt första program för att skapa inflation i december 2008. Investerare har köpt guld som skydd mot den inflation som programmet skulle skapa. När höjningscykeln börjar tror vi att guldet kommer gå i motsatt riktning.

All marknadsdata talar för att Fed redan borde höjt räntan. Fed riskerar också att fastna i en fälla om de inte börjar höja i takt med vad de indikerat.

Om Fed hamnar i en situation där marknaden uppfattar en höjning som ogenomförbar har centralbanken fastnat i en fälla som är svår att ta sig ur. Om räntehöjningen inte kommer denna veckan kommer sannolikheten för höjning vid nästa möte öka.

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn.

Guld - Certifikat från Handelsbanken

Guldprisets utveckling sedan 2008.

Graf över guldprisets utveckling

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top