oken-egypten.jpg

Egypten hoppas på skiffergas

Egypten är i behov av energi och nu har landet tagit ett första steg mot att utvinna skiffergas. Det statliga oljebolaget EGPC skrev under onsdagen på ett avtal med…

fracking-skiffergas-produktion-usa.jpg

Genombrott inom skiffergas i USA

De amerikanska skiffergasproducenterna är redan bästa i världen på att hitta och producera naturgas, och nu har de klurat ut hur de får upp betydligt mer gas ur varje källa.…

skiffergas-polen-naturgas.png

Polen söker skiffergas-revolution

Geologiska undersökningar visar att Polen kan ha enorma reserver av skiffergas i marken och landet arbetar aktivt med att få en egen skiffergas-revolution till stånd, likt den…

skiffergas-snart-i-europa.jpg

Fracking kommer till Europa inom kort

Europaparlamentet avvisade i december 2012 ett förslag om att förbjuda nya hydrauliska spräckningsoperationer, så kallad frakturering eller fracking på engelska, inom EU:s…