Följ oss

Nyheter

Saudiarabien planerar sin egen skifferrevolution

Publicerat

den

Kamelsiluetter mot ökensand
Kamelsiluetter mot ökensand

Foto: Cait

Saudiarabien har stora planer för sin gasproduktion, med Aramco som har för avsikt att dubbla landets naturgasproduktion under de kommande tio åren. Saudiarabien planerar sin egen skifferrevolution och har för avsikt att konvertera lokala kraftverk från olja till gas. Tanken är att möjliggöra ytterligare råoljeexport. En del av denna produktion kan komma från skifferproduktion.

World Energy Council uppskattar att Saudiarabien har utvinningsbara gasreserver på 7,49 miljarder ton oljeekvivalenter. Bevisade reserver uppgick till 8,489 biljoner cu m per 2014. Dessa är bara siffror som avser konventionell naturgas. Enligt Aramcos chef för okonventionella resurser, Khalid Al Abdulqader, är Saudiarabiens skiffergasresurser ”enorma”.

En av de bästa platserna för skiffergasborrning

En av de bästa platserna för skiffergasborrning är Jafurah-bassängen, som liknar Texas Eagle Eagle, enligt Al Abdulqader. Han vill emellertid inte lämna några detaljer om reserverna. Analytiker som nyhetsbyrån Bloomberg talat med tror att det är helt möjligt att skifferbassängerna innehåller mycket gas. Frågan är om denna gas faktiskt kan utvinnas till en kostnad som är tillräckligt låg för att göra produktionen livskraftig.

Om historiska data är någon referens är detta tveksamt. Bloomberg noterar serien av internationella olje- och gasbolag som lämnat efter att de misslyckats med att göra några meningsfulla gasfynd i Saudiarabien. Dessa inkluderar företag som franska Total, italienska Eni och spanska Repsol. Exxon och Chevron har verksamhet i landet, men inte inom utvinning av gas. Lukoil var det senaste företaget att meddela förra året att det drar sig ur sin saudiska gasborrning efter att de misslyckats med att upptäcka några reserver.

Att kunna öka sin gasproduktion skulle kunna ha en stor betydelse för Saudiarabien. Inskränkt av OPECs oljeproduktionsnedskärningsavtal skulle landet naturligtvis leta efter sätt att maximera sina oljeintäkter utan att öka produktionen. Aramco planerar investeringar om 300 miljarder dollar under det närmaste decenniet. Dessa investeringar är nödvändiga för att Saudiarabien skall kunna behålla sin nuvarande produktionskapacitet och utvidga gasutforskningen, både konventionell och okonventionell. Enligt planerna skall Aramco producera 23 miljarder cu ft naturgas inom loppet av tio år.

Hur realistiskt är detta mål?

Om detta mål är realistiskt är osagt. Riyadh är optimistiska, men då är Riyadh alltid optimistiska när det gäller landets olje- och gasplaner. Det faktum att Al Abdulqader har undvikit att lämna någon uppskattning av resursens storlek i Jafurahbassängen – eller något annan skifferbassäng för den delen – kan tolkas på ett av tre sätt.

Ett, att Aramco håller sina gaskort nära bröstet. Det är då sannolikt att Saudiarabien bidar sin tid fram till dess att landet kan slå världen med häpnad när Aramco redovisar massiva gasreserver.

Två, att en tillförlitlig uppskattning ännu inte kan eller ska göras.

Tre, Al Abdulqaders uttalande om kungarikets enorma gasreserver är anpassad för att locka investerare till Aramco, eftersom företaget närmare sig sin börsnotering, som planeras äga rum under andra halvåret 2018.

Aramco borrar för närvarande gas i Jafurah och i Syd Ghawar, världens största oljefält. Vi kan rimligen förvänta oss fler nyheter under de kommande månaderna om borrkampanjen är framgångsrik. När allt kommer omkring så säljer diversifiering, även om det är denna typ av intern diversifiering från olja till gas.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Hochman

    18 mars, 2018 vid 18:12

    Spännande kombination av mer gasproduktion och framväxten av en aktiv global marknad för LNG.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Våren inleds med lägre elpriser

Publicerat

den

Elledning

Mycket blåst, milt väder och minskad elkonsumtion bidrog till en halvering av elpriset i februari jämfört med i januari. Mars inleds med god tillgång på energi i hela landet. Vintervädret är inte över och nu startar dessutom de årliga underhållen vid kärnkraftverken, först i Finland, vilket kan komma att påverka elpriserna uppåt igen.

Jonas Stenbeck på Vattenfall
Jonas Stenbeck, Vattenfall

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och exklusive moms) landade för februari på cirka 44,8 – 55,4 öre/kWh i alla elområden. De tidigare stora prisskillnaderna mellan elområdena har minskat betydligt tack vare att överföringskapaciteten är god, så den el som efterfrågas kan distribueras mellan norra och södra Sverige.

– Vi närmar oss slutet av vintern och mars månad kan bjuda på överraskningar vädermässigt, men det är ett bra produktionsläge i Norden vilket lugnar marknaden. I Sverige är vi också fortsatt bra på att hålla nere vår elförbrukning vilket bidragit till lägre elpriser, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden.

Månadsmedel för spotpriser på elektricitet på Nordpool åren 2022-2024

I början av februari stod vindkraften vissa timmar för mer än hälften av den totala produktionen vilket bidrog till timmar med negativa priser. Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, ligger på normal nivå. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland, med en installerad kapacitet på ungefär 1600 MW, startar sin årliga revision den 2 mars och kopplas bort från elnätet. Det kan påverka elpriserna även i Sverige.

Elpriser per elområde
Fortsätt läsa

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Populära