Connect with us

Nyheter

Att tänka som en contrarian i kakao har lönat sig

Published

on

Kakao och choklad

Säck med kakaobönorDen som har köpt börshandlade produkter i kakao den senaste tiden har varit helt rätt ute. Att tänka som en contrarian i kakao har lönat sig när kakaopriset har stigit med 35 procent sedan årsskiftet. En ökad förekomst av cacao swollen shoot-viruset i Elfenbenskusten, en av världens största kakaoproducenter, har lett till oro för att det skall bli brist på denna råvara.

Den ”kontrariska tankegången” i börshandlade produkter i kakao har gett utdelning. Investerare i börshandlade produkter (ETP:er) som emitterats av ETF Securities sålde i rekordfrekvens förra veckan med ett nettoutflöde på 18,6 miljoner dollar. Utförsäljningen kom efter det att kakaopriserna rusat med till 28 %, från årsskiftet 2017/2018. Det har varit ett bra utfall för placerare som i många fall legat investerade i kakao under ett år eller mer. Av de råvaror som ETF Securities täcker är det endast kol som har utvecklats bättre än kakao.

Inflöden på 84 MUSD

Under perioden augusti 2016 och maj 2017 såg kakao-ETP:er inflöden på närmare 84 MUSD. Samtidigt föll kakaopriset med nästan 45 procent under denna period. Investerare tycktes vara på fyndjakt. Nu när kakaopriserna stiger igen, med en uppgång om 35 procent sedan december 2017, kan många investerare tänka sig att ta hem en vinst.

Fondbeteende

Investerarnas beteende i kakao-ETP:er står i stark kontrast till hedgefondernas uppbyggnad. Hedgefonderna byggde upp en omfattande kort position i kakaobönor, då priserna sjönk till 1,769 USD per ton i New York i juni 2017, den svagaste månaden på nästan ett decennium.

Det totala antalet korta positioner netto i New York-handlade terminer och optioner noterade den rekordhöga nivån 52 334 kontrakt i juli 2017. Dessa korta positioner förblev mer eller mindre oförändrade fram till och med mitten av januari 2018. Då, när kakaopriset steg, kom de att stängas med förlust för många spekulanter. Hedgefonder, som hade gått kort med 25 729 kontrakt New York-kakao per den 16 januari, var netto-långa med 30 766 kontrakt för en vecka sedan.

Contrarian-tankesätt

Utvecklingen för kakao visar att ETP-investerare ibland visar sig vara lite contrarian, säger Nitesh Shah, analytiker vid ETF Securities. För dem är kakaons underliggande dynamik tilltalande, med mer än 60 % av produktionen från två länder, Elfenbenskusten och Ghana, vilket gör att bottenfiske kan löna sig. Med tanke på att kakao i huvudsak odlas i dessa två länder så krävs det endast en mindre utbudsstörning för att vända riktningen för kakaopriset.

Överskott kan bli ett underskott

Faktum är att det har varit oro över produktionen i både Elfenbenskusten och Ghana, vilket har eldat på kakao-rallyt. ETF Securities noterar att närvaron av cacao swollen shoot-viruset i Elfenbenskusten skulle kunna begränsa regionernas produktionskapacitet under kommande år. Detta som en följd av de underhållsprogram som måste vidtas för att minska spridningen av viruset. Viruset, som överförs av insektsskadedjur, orsakar vanligtvis svåra avkastningsförluster på träd och ofta leder det till deras död.

Ghana Cocoa Board förväntar sig att landet endast kommer att producera cirka 700 000 ton kakao under odlingsåret 2017-2018. Den kommande skörden förväntas att bli mycket låg på grund av brist på nederbörd. International Cocoa Organization har tidigare prognostiserat ett överskott av kakao på 105 000 ton denna säsong, berodde den på en prognos för ghanesisk produktion om 900 000 ton. Med andra ord kan det lilla överskottet som förväntas av ICCO snabbt bli ett underskott på grund av Ghana ensamt säger Commerzbank i en analys.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära