Connect with us

Nyheter

Oljeindustrin håller ögonen på Texas

Published

on

Rörledning för att transportera olja

Just nu håller ojeindustrin ögonen på Texas, närmare bestämt den lilla collagestaden Denton utanför Dallas. Denton är känt för tre saker, dels är det hem för den fyndighet som kallas för Barnett Shale. Det var också här som hydraulisk fracking förekom första gången. Det som gör att alla nu håller ögonen denna stad är att det också kan komma att bli den stad där frackningens framtida öde avgörs.

Den fjärde november i år kommer invånarna i Denton att genomföra en lokal omröstning om huruvida frackning skall tillåtas innanför stadsgränserna eller inte. Det finns i dag ett stort antal olika aktivister som är verksamma på detta slagfält så det är inte sannolikt att den lokala omröstningen kommer att vara det sista vi hör om detta. Sannolikt är att det kommer att hamna i olika typer av domstolar i framtiden, speciellt då det sägs förekomma ryssar som skall infiltrera valen.

Varför är detta så viktigt?

Denton är en småstad, visserligen med ett collage, vilket gör det till en stad som periodvis uppmärksammas. Det är emellertid viktigt att förstå att omröstningen som hålls i denna småstad kan få betydande konsekvenser. Om Texas förbjuder fracking, även i liten skala, kan detta leda till snöbollseeffekter och ge anti-fracking-lägret ett betydande stöd i sina krav på andra ställen.

Det lokala kommunfullmäktige har rätt att åberopa regler som ger kommunen möjlighet att lägga ett veto mot förordningar och zonindelningar, och därmed kan åsidosätta statliga regler. Detta är vad olje- och gasindustrin är orolig för, eftersom det hotar att omforma den landsomfattande fracking-diskussionen.

Kampanjen för en folkomröstning om förbud mot fracking initierades av Denton Drilling Awareness Group, vars ansökan om ett förbud samlade precis tillräckligt med stöd för att tvinga kommunfullmäktige att hålla en omröstning i juli, som slutade med rösterna 5-2 mot förbudet. Förbudet gick inte igenom men det beslutades om att det skulle hållas en allmän folkomröstning i november.

I juli, när saker började koka kom den ryska konspirationsteorin in i ekvationen. Denna spreds först av järnvägskommissionen. Kampen har blivit smutsig, som det ibland kan bli i olje- och gasbranschen, och nu tar den geopolitiska proportioner. Denna lilla Texasstad har fått en ny sorts berömmelse som den inte kommer att återhämta sig från på ett bra tag.

Pro-fracking-grupper hakade snabbt på den ryska konspirationsteorin, något som gynnade dem i en tid av spänningar och sanktioner mot ryska olje- och gasintressen, som i det förflutna har anklagats att stödja västerländska anti-fracking-grupper för att bromsa skifferboomen.

Anti-fracking supportrarna i sin tur i hänvisar till taktik som utvecklades under”McCarthy-eran” och säger att pro-frackingkampanjs anhängare listar att alla som stödjer Rysslands president Vladimir Putin.

En rapport från Perryman Group menar att ett förbud mot fracking Inom Dentons stadsgränser kommer att kosta staden miljontals dollar, medan anhängare av förbudet hävdar att frackingens fördelar ligger utanför stadens gränser samt att endast 0,2 procent av stadens arbetstillfällen är relaterade till olje-och gasindustrin. Rapporten visar också att det är stadens förtroendevalda och industriledare, inte Denton som drar nytta av frackningen. Texans for Public hävdar att stadens ledare fått drygt 12 MUSD i politiska bidrag sedan januari 2011.

Samma sak har skett på andra håll men Texas är viktigast

Det har funnits andra spända omröstningar om fracking i USA. North Carolina hade ett moratorium för fracking i två år, men tog bort detta tidigare i år. New Jersey, som inte är könt för några större skifferfyndigheter, vill emellertid inte behöva ställas inför hotet att behöva hantera avfall från det skifferrika Pennsylvania. Culver City i Kalifornien, överväger ett förbud mot fracking, men rörelsen mot detta har-varit långsamma. Colorado avvärjde en anti-fracking omröstning i september.

De enda riktigt framgångsrika förbud mot fracking ha varit i New York, som har ett moratorium på plats sedan 2010, Pittsburgh, som var den första staden i USA att förbjuda fracking under 2010, och Mora County, New Mexico. I Texas förbjöd Dallas kommunfullmäktige förbjöd fracking i december 2013, men det finns ett överklagande mot detta inlämnat av Trinity East Energy LLC.

Valet i Denton är emellertid det absolut farligaste för industrin, eftersom det omfattar politik och geopolitik, dess läge i hjärtat av staten där skifferrevolutionen startade. När oljevänliga Texas intresserar sig för något som fungerar mot olje- och gasindustrin lyssnar resten av landet -och det är vad som oroar olje- och gasindustrin. Branschen spekulerar just nu i att om det blir ett förbud i Denton så kan delstaten Texas komma att upphäva förbudet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *