skiffergas-snart-i-europa.jpg

Fracking kommer till Europa inom kort

Europaparlamentet avvisade i december 2012 ett förslag om att förbjuda nya hydrauliska spräckningsoperationer, så kallad frakturering eller fracking på engelska, inom EU:s…

Sydafrika – shale gas för 400 år

Sydafrika har tagit bort förbudet som infördes i april mot frackning, det som på engelska heter hydraulic fracturing eller fracking. En metod för att frigöra bland annat…