Följ oss

Nyheter

Fracking kommer till Europa inom kort

Publicerat

den

Skiffergas snart i Europa

Skiffergas snart i EuropaEuropaparlamentet avvisade i december 2012 ett förslag om att förbjuda nya hydrauliska spräckningsoperationer, så kallad frakturering eller fracking på engelska, inom EU:s territorium. Detta kommer att medföra en rad möjligheter för de operatörer som är verksamma på den europeiska marknaden för skiffergas, men det kommer inte att revolutionera marknaden – ännu.

Europaparlamentets beslut var nödvändigt. Det var helt enkelt för mycket på spel. Rysslands grepp om marknaden har blivit för stark, EUs gasproduktion är på nedgång, och konsumenterna har inte gynnats av den amerikanska naturgasboomen.

Om EU inte drar nytta av sin skifferpotential kan dyr energi komma att leda till att energiintensiva industrier lockas bort från den europeiska marknaden, till exempel till USA, vilket på sikt skulle kunna komma att leda till en fortsatt nedgång av den europeiska ekonomin. Redan i dag betalar europeiska industriföretag tre gånger så mycket för sin gas som sina amerikanska konkurrenter.

I Europa finns en stor oro för allvarliga miljöproblem orsakade av frakturering. Det kommer att krävas en hel del tankemöda för att räkna ut hur detta hot skall hanteras med hjälp av lämpliga bestämmelser. Oron för de problem som fraktureringen kan komma att medföra har istället lett till att den europeiska importen av förorenande kol från USA som behövs för att fylla på energigapet har rusat i höjden. I slutändan är det alltså så att anti-fracking-kampanjerna som bedrivits av miljögrupper och lobbyister inte har gjort något för miljön utan att det kanske till och med har lett till ökad miljöskövling i och med uppgången av kolanvändningen.

De 27 medlemsländerna i EU kommer att ta sina egna beslut om hur man ska gå vidare med sina skifferreserver, och medan vissa är ombord har andra utsatts för betydande mängder politiska påtryckningar för att böja sig för miljön. Det kommer att finnas ett antal motstånd för dem som vill se en skifferrevolution i Europa, så som oöverkomliga miljöbestämmelser, regler som reglerar äganderätten till mark och komplikationer avseende utvinningen.

Miljöaktivister å sin sida är oroade för att fracking kan komma att utlösa jordskalv, över risken för att de kemikalier som används vid fracking kan komma att förorena grundvattnet och över den mängd vatten som behövs för fracking.

Hur mycket skiffer talar vi om?

I östra och centrala Europa finns det stora skifferreserver i Polen, Rumänien, Ukraina, Litauen, Ungern och Bulgarien, medan Frankrike, Storbritannien och Tyskland har de stora reserverna i Västeuropa.

 • 346 miljarder – 768 bcm i Polen (Exxon ger upp skiffergas i Polen)
 • 5 biljoner kubikmeter i Frankrike
 • 480 miljarder kubikmeter skiffergas / 120 miljarder kubikmeter utvinningsbara reserver i Litauen
 • 150 miljarder kubikmeter (onshore) i Storbritannien, potentiellt ytterligare 1.000 TCF till havs
 • Upp till 2300 miljarder CBM av tekniskt utvinningsbar skiffergas i Tyskland
 • 538 miljarder kubikmeter av skiffergas gemensamt i Rumänien, Bulgarien och Ungern
 • Uppskattad 5,5 tcm/1.18 TCM i Ukraina

Vad säger lagstiftningen?

 • Österrike tillåter fracking, men har inrättat ett avskräckande regelverk, och investerare har mer eller mindre gett upp om skiffer här
 • Frankrike har förbjudit fracking helt, så dess massiva Parissedimentbassäng är tabu för nu. Förbudet är ett resultat av protester som utbröt när allmänheten fick veta att regeringen hade utfärdat tillstånd för hydraulisk spräckning i södra Frankrike till Total och andra.
 • Bulgarien utfärdade ett moratorium för fracking i januari 2012, efter att ha backat beslutet om att tilldela Chevron en prospekteringslicens. Även är Chevron gör sitt bästa för att tvinga fram en förändring.
 • Rumänien har lagt ett moratorium för skiffergasprospektering, och Tjeckien överväger att göra samma sak.
 • Storbritannien införde ett tillfälligt förbud mot fracking under 2011, men lyfte detta tillfälliga förbud i slutet av 2012.

Möjligheter

Intressanta saker händer i Ukraina som plötsligt visar mod efter att ha utsatts för rysk mobbning under många år. Vi tror att detta kommer att ge ett eko i skiffersektorn. För första gången sedan självständigheten har Ukraina börjat köpa gas från Europa, i detta fall Tyskland, i ett försök att minska sitt beroende av ryska Gazprom.

Detta skedde under november 2012 efter det att Ryssland vägrat att omförhandla ett avtal med Ukraina som skulle inneburit lägre gaspriser. Detta skedde samtidigt som Ryssland valde att använda sig av South Stream-ledningen för att minska sitt eget beroende av ukrainska pipelines.

Ryssland har positionerat sig för att ytterligare öka sin förhandlingsstyrka gentemot Ukraina. Ukraina såg detta komma och valde att göra affärer med Tyskland. I november började Ukraina köpa gas från tyska RWE till ett lägre pris än vad de ryska leverantörerna kunde erbjuda. Ukraina kommer emellertid fortfarande vara beroende av Ryssland, landets import av gas från Ryssland kommer endast att minska med 4 procent under 2012, och 16 procent under 2013.

Detta är emellertid endast en kortsiktig lösning. Det långsiktiga målet är att utöka Ukrainas egen gasutvinning i Svarta havet och just nu investeras det i nya borriggar. Initialt kommer denna gas att transporteras genom Polen, men från och med nästa år kommer det även att ske genom ungerska pipelines, och på sikt också genom Slovakien, Rumänien och Bulgarien. En effekt av detta är att Gazprom, som just nu utreds av EU, långsamt förlorar makt i Europa.

I augusti 2012 tilldelade Ukraina ett konsortium lett av ExxonMobil rätten att utforska ett olje- och gasfält i Svarta Havet till vilket även Chevron och Shell inbjudits att köpa in sig i. TNK-BP Holding, ett konsortium mellan brittiska BP och ett antal ryska intressenter, har meddelat att bolaget har för avsikt att investera upp till 1,8 miljarder USD i ukrainska skifferprojekt.

Italienska ENI SpA har för en icke offentliggjord summa förvärvat en andel i Ukrainas LLC Westgasinvest, som äger skiffergasterritorium. Chevron Corp förhandlar för närvarande om ett produktionsavtal om med Ukraina.

Den polska skiffergasmarknaden har varit lite av en berg-och dalbana av upp-och nedgångar, men det är en fråga om perspektiv. Tidigare uppskattningar av de polska skifferreserverna har minskats till 187 biljoner kubikmeter vilket fortfarande är imponerande. ExxonMobil har visserligen övergett sin polska skifferprospekteringsverksamhet, men andra företag fortsätter att visa intresse för regionen. Franska Total SA, Royal Dutch Shell plc och ConocoPhillips (US) har alla prospekteringsrättigheter i Polen och visar inga tecken på tillbakadragande.

Litauen är också lovande. Chevron har nyligen köpt in en litauisk skiffergassatsning. Polska Lotos Group och Warren Buffets CalEnergy Resources har köpt in sig i olika litauiska skiffergasprojekt.

Summan av kardemumman är att det finns stora möjligheter för den europeiska skiffergasen, men av en rad orsaker kommer inte all skiffergas att utvinnas på samma sätt eller i samma hastighet som i USA. För det första har Europaparlamentets förkastande av frackingsförbudet inte löst problemet med miljön. För det andra är de geologiska förutsättningarna i Europa sämre än i USA, vilket gör europeisk fracking mer komplicerad och dyrare. Slutligen, medan de underjordiska markrättigheter för skifferfyndigheterna i USA i allmänhet ägs av privata ägare är dessa rättigheter i Europa ofta i händerna på regeringarna.

Detta betyder inte att möjligheterna inte är stora. Du behöver bara vara lite smartare för att lokalisera dem. Är du inte smartare så försök lokalisera ett företag vars ledning är det och investera i detta.

Fracking i Lycoming County Pennsylvania

Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

2 Comments

 1. Ingalill Näslund

  14 mars, 2013 vid 22:40

  Osmakligt! Det går inte ihop med att vi ska minska utsläppen
  av fossila bränslen o samtidigt börja med att ta fram gas, vars
  utvinningsmetod dessutom förstör o slösar på vårt gemensamma vatten!

  Tänk inte bara på pengar o makt!
  Tänk på kommande generationer o tex bin,fåglar o växter.

  • Gett upp...

   23 januari, 2015 vid 13:18

   Det verkar som om de som beslutar ger blanka fan i miljön ens på liten skala. se dokumentären ”gasland” och om så bara 10 % är sant så är det själ nog att totalförbjuda fracking! vi vill ha kvar vår gröna skog och rena vatten.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära