skiffergas-snart-i-europa.jpg

Fracking kommer till Europa inom kort

Europaparlamentet avvisade i december 2012 ett förslag om att förbjuda nya hydrauliska spräckningsoperationer, så kallad frakturering eller fracking på engelska, inom EU:s…