sockerbitar-narbild.jpg

Allt för mycket socker

Alltför mycket socker i Indien har fått sockerraffinaderierna att efterfråga exportstöd. Sockerskörden i Indien, världens största producent efter Brasilien, väntas stiga…

lokar-indien.png

Lökpriset en politisk maktfaktor

Lök, en råvara som den svenska konsumenten lägger en helt obetydlig andel av sin lön på. Men förflyttar vi oss till Indien så är det en råvara på liv och död, och vars…