Connect with us

Nyheter

Surfplattor skapar ökad efterfrågan på litium

Published

on

Råvaran litium

Litium är ett ämne som få känner till, men som alla har daglig kontakt med genom användande av mobiltelefoner och surfplattor. Just den explosionsartade uppgången av användandet av surfplattor skapar ökad efterfrågan på litium. Oss veterligen går det inte att handla denna råvara på börser, men vi har identifierat en börshandlad fond, Global X Lithium ETF (NYSEArca: LIT), som utgör den enda ETF med inriktning på denna råvara. I takt med en kommande global utrullning av elcyklar, elmopeder och elbilar samt den ständigt ökade efterfrågan på litiumbatterier från konsumentprodukter inom elektronikbranschen kan den här råvaran komma att uppmärksammas allt mer i framtiden. Det finns även bolag som arbetar med utvinning av litium som listas på olika börser världen över.

Global X Lithium ETF

Ticker: LIT
Börs: New York Stock Exchange (NYSE)
Fondstorlek: Cirka 700 Mkr
Förvaltningskostnad: 0,75 procent per år
Replikeringsmetod: Fysisk (dvs äger de faktiska aktierna)
Användning av vinst: Utdelning

Underliggande index för denna ETF-fond är Solactive Global Lithium Index. Indexet består av de största och mest omsatta globala bolagen med inriktning på prospektering och utvinning av litium, kemiföretag inom litium och företag inom produktion av litiumbatterier. För närvarande ingår 22 bolag i indexet där de största vikterna utgörs av chilenska Sociedad Quimica Y Minera De Chile (23,27 %), amerikanska FMC Corporation (19,14 %) och amerikanska Rockwood Holdings Inc (8,91 %) som tillsammans utgör över 50 procent av ETF:ens innehav.

En kort beskrivning av litium

Litium, grundämne nummer tre (3) i det periodiska systemet, tillhör gruppen alkalimetaller. I ren form är litium en silvervit mjuk metall som emellertid är den hårdaste av alkalimetallerna och med både den högsta smältpunkten och kokpunkten. Litium är det lättaste grundämnet som är fast vid normal rumstemperatur. Litium är framförallt känt och efterfrågat för sin höga elektriska ledningsförmåga. Litium oxideras snabbt i luft och vatten. Ämnet måste därför förvaras i oxygenfria vätskor som till exempel fotogen eller mineralolja. Om litium förvaras i luft överdras det snabbt med ett lager av en blandning av litiumhydroxid (LiOH), litiumkarbonat (Li2CO3) och litiumnitrid (Li3N). Litiums kontaktpotential är -3,02 V.

Viktigt för tillverkning av batterier till datorer och elfordon

Tillgången på litium har de senaste åren kommit i blickfånget till följd av råvarans betydelse vid tillverkning av batterier för bland annat datorer och elfordon och behovet ökar för närvarande i snabb takt. Den globala produktionen av litium uppgick år 2009 till cirka 27 400 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för nära 95 procent av utbudet medan ungefär hälften av världens kända tillgångar på cirka 11 Mton finns i södra Bolivia. Globalt sett används cirka 150 000 ton litium varje år, varav cirka 80 procent avser återvunnet litium. Fram till 2020 spås användandet av litium att öka till cirka 300 000 ton per år.

Bolivia kan vara räddningen

Råvaran litiumI Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder, finns i dag världens största obearbetade fyndigheter av litium. Landets svaga ekonomi och politiska ställning har emellertid gjort att endast små ansatser gjorts att utvinna Bolivias litium. År 2009 påbörjades emellertid en småskalig utvecklingsanläggning vid Salar de Uynu, en saltmättad öken 3 700 meter över havet, att uppföras. Vid denna anläggning pumpas en trögflytande saltlösning upp från botten för att dunsta av i grunda bassänger, en teknik som används vid utvinningen av havssalt i saliner. Resultatet blir litiumkarbonat, Li2CO3, vita kristaller, som används för framställning av flera andra litiumföreningar samt för framställning av den rena metallen. Produktionen beräknas att ha nått 40 ton litiumkarbonat vid utgången av 2010, vilket endast utgör någon promille av världsproduktionen.

Chile, världens näst största producentland, näst Australien, har nyligen givit tillstånd till 20-åriga bearbetningskoncessioner för att utvinna litiumkarbonat från saltsjöar. Tillstånden ger företagen rätten att utvinna upp till 100 000 kubikton under de kommande tjugo åren.

Toyota Primus, först bland hybridbilarna

För dryga femton år sedan introducerade Toyota sin första Prius, som då betraktades som ett nischfordon. I dag är det en av världens mest sålda bilar med fler än 4 miljoner sålda enheter. De tidigaste modellerna hade ett nickel-metallhydrid-batteri, medan den senaste modellen, en plug-in-hybrid, innehåller ett litiumjonbatteri som levereras av Panasonic. Totalt sett har emellertid mindre än en procent av alla bilar litiumbatterier i dag.

Efterfrågan på surfplattor ökar snabbare än förväntat

Det är inte enbart marknaden för elfordon som växer, det gör också marknaden för surfplattor, där litium används. Enligt analysföretaget IDC uppgick antalet sålda surfplattor under 2013 till över 110 miljoner enheter. Siffran spås öka till 222,1 miljoner år 2016. Utan litium skulle inte den mobila teknologin klara av att utvecklas som den gjort. Behovet lär således inte komma att minska, minst av allt när flera biltillverkare har valt att byta från de äldre nickelkadmium-batterierna till litiumjonbatterier.

Framtidsutsikter för litium

Framtidsutsikterna för litium ser mycket goda ut, framförallt i förhållande till den osäkerhet som råder för många andra metaller, främst basmetaller som koppar.

Vad litium används till

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Populära