Stort intresse för svenska mineralfynd

Svenska mineralfynd leder till inmutningarTrots den nedgång vi såg på råvarumarknaden under 2011 finns det fortfarande ett betydande intresse för att utvinna mineraler i Sverige, i huvudsak guld, järn och koppar. Under förra året ökade antalet förlängda undersökningstillstånd i Sverige kraftigt. Ett undersökningstillstånd löper normalt på tre år, men kan förlängas upp till femton år. Antalet ansökningar om förlängningar ökade med 16 procent vilket visar att det finns betydande fynd som kan komma att bearbetas. Prospekteringsföretagen väljer knappast att förlänga sina undersökningstillstånd om det inte finns intressanta anomalier i deras fyndigheter.

Även olja och gas har blivit allt mer intressant för prospekteringsbolagen, framförallt utanför Öland och Gotland, där undersökningstillstånd har tilldelats Tethys Oil AB, Shale Oil AB och Gripen Gas AB.

Under 2011 beviljades två bearbetningskoncessioner (tillstånd) för gruvbrytning, i Blötberget och Håksberg i Dalarna. Nordic Iron Ore AB står bakom båda gruvprojekten.

1 Reply to “Stort intresse för svenska mineralfynd”

  1. Claes skriver:

    Inte att förglömma är Tasman Metals med sitt svenska dotterbolag Tasmet som jobbar med fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Gränna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top