Följ oss

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – juli 2012

Publicerat

den

SIP Nordic - RåvaruguidenLikt bolagen på Stockholmsbörsen är det nu dags att summera det första halvåret för råvarorna. Det har varit ett spännande halvår med många och stora svängningar. Många råvaror startade året starkt för att under andra kvartalet falla tillbaka ordentligt.

Råvarupriserna har föga förvånande påverkats av det rådande börsklimatet med greklandsoro och en svajig eurokurs.

Brent-oljan lyckades inte hålla sig kvar på de höga noteringarna kring 120$ och har nu fallit tillbaka och handlas under 100$.

Jordbruksråvarorna vete oh majs har fått ett ordentligt uppsving efter en trevande start på året. Lika bra går det inte för apelsinjuice som efter en uppgång på närmare 200 % sedan 2009 har tappat nästan 25 % på ett halvår.

I den första utgåvan av Råvaruguiden skrev jag att jag trodde på guld och platina. De är fortfarande på plus men det ska bli mycket intressant att följa guldets utveckling de kommande fem, sex månaderna.

Guldpriset ligger något högre än vid årets början men med en starkare dollarkurs kontra euron finns risken att guldpriset för första gången på tio år får en negativ årsutveckling.

Prisutveckling för råvaror år 2012

Råvaror – Energi

Brent olja

Prisutveckling på brent-olja sedan november 2010

 • Trotts återhämtningen i månadsskiftet juni/juli är brent-oljan ned nästan 12 % för året.
 • Brent har sedan slutet av juni stigit med nästan 12 %.
 • Strejk i Norge driver den nuvarande kursriktningen.
 • Under juli har OPEC ett mycket viktigt möte i Wien huruvida de ska skära i produktionskvoterna. Senast de gjorde detta var 2008 då brent-oljan tappade närmare 75 %.

Analytikers prognoser för pris på brent-olja

Naturgas

Diagram över prisutveckling på naturgas i USA

 • Naturgas har återhämtat sig ordentlig och är nu ”endast” ned dryga 6 % för året.
 • Sedan i mitten av april har priset på naturgas stigit med nästan 50 %.
 • En stor anledning till uppgången är att många spekulanter, däribland hedgefonder ligger i korta positioner. Detta kan fortsatt driva priset uppåt.
 • Lagren av naturgas väntas öka under 2012 med 26 %.

Analytikers prognoser över pris på naturgas i USA

Råvaror – Metaller

Guld

Diagram över utveckling på guldpriset tom juli 2012

 • Under juni är guld upp närmare 2 %
 • För året är guld upp 1,5 %.
 • Guldpriset har de senaste tio åren haft en positiv årsutveckling. Risken finns att det kan bli ett negativt resultat 2012.
 • Guldpriset har i år varit starkt korrelerad med hur den europeiska och amerikanska centralbanken har agerat.
 • Den amerikanska centralbanken har i slutet av juli ett mycket viktigt möte. Ett eventuellt QE3 kan få guldet att röra på sig ordentligt.

Analytikers prognoser för guldpriset tom Q2 2013

Silver

Diagram över prisutveckling på silver sedan 1,5 år

 • Silver är för året ned dryga 1 %.
 • Sedan slutet av februari har silver tappat mer än 25 %.
 • Silverproduktionen väntas öka 4 % under 2012.
 • Överskottet av silver väntas i slutet av 2012 bli smått otroliga 5060 ton.
 • Den europiska kreditkrisen i kombination med rädsla för minskad kinesisk tillväxt bidrar till de negativa sentimenten i silver.
 • Likt guldet blir den amerikanska centralbankens möte i juli mycket viktigt för silvers framtida kursrörelse.

Analytikers prognoser för silverpriset till och med andra kvartalet 2013

Platina

Diagram över prisutveckling på platina under 2,5 år

 • Platina är för året upp nästan 5 %.
 • Sedan toppen i februari har dock platina tappat nästan 17 %.
 • Platina fortsätter at handlas till en billigare kurs än guld.
 • Efter strejken vid Rustenburggruvan i Sydafrika ökar nu lagren av platina samtidigt som efterfrågan minskar.
 • Producenter av platina kämpar därför med krympande marginaler,

Analytikers prognoser för pris på platina till och med Q2 2013

Koppar

Diagram över utvecklingen för kopparpriset fram till juli 2012

 • För året är kopparpriset ned 2 %.
 • Trots att kopparinventarierna ligger på rekordlåga nivåer fortsätter koppar i sin långsiktigt negativa trend.
 • Den största risken ligger i att Kina, med 40 % av världskonsumtionen, står inför en minskande tillväxt.

Analytikers prognoser för kopparpriset år 2012 och 2013

Zink

Diagram över prisutveckling på zink år 2010 - 2012

 • Zink är nu tillbaka på ruta ett för året. +-0 %.
 • Likt andra metaller har zinkpriset fallit kraftigt sedan månadsskiftet januari/februari.
 • Tillgången på zink är stort och priset påverkas negativt av rapporter om stigande lager. Detta kan trycka ned priset ytterligare.
 • Kina är återigen en viktig bricka i spelet. En minskad tillväxt i Kina kommer troligtvis ha en betydande effekt på zinkpriset. Kina står för 43 % av världens konsumtion.

Analytikers prognoser för pris på zink för år 2012 och 2013

Nickel

Diagram över prisutveckling på nickel år 2010 till 2012

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel fortsätter sin kräftgång under 2012 är för året ned nästan 13 %.
 • Sedan toppen i februari har nickel tappat mer än 27 %.
 • Nickelmarknaden är mättad med ökande lager.
 • Många stora projekt inom nickelproduktion är redan finansierade och irreversibla vilket kommer att öka tillgången av nickel ytterligare.

Analytikers prognoser på nickelpris år 2012 och 2013

Råvaror – Jordbruk

Socker

Diagram över utveckling för sockerpriset år 2010 till 2012

 • Jordbruksråvarorna har haft en stark sommarutveckling. Så också socker.
 • Sedan början av juni är socker upp närmare 20 %.
 • För året är dock sockerpriset ned dryga 3 %.
 • Många spekulanter ligger fel i sina positioner. Många hedgefonder ligger i stora korta positioner vilket pressar priset på socker uppåt.

Analytikers prognos på sockerpriset år 2012 och 2013

Bomull

Diagram över prisutveckling på bomull år 2010 till 2012

 • Bomull är för året ned ca 24 % där merparten av nedgången kom i maj. I maj föll bomullspriset med närmare 20 %.
 • Rekordexport av bomull från Indien pressar priset.
 • Trots att bomullspriset fallit kraftigt under 2012 är det fortfarande nästan dubbelt så högt som priset för några år sedan. Fallhöjden är således stor.

Analytikers prognoser för pris på bomull år 2012 och 2013

Majs

Graf över majsprisets utveckling år 2010 till 2012

 • Priset på majs har ökat kraftigt sedan i börjanav juni. +38 %.
 • För året är majs upp 18 %.
 • Tidigare spekulationer visade att skörden av majs i USA skulle vara mycket god. Extrem torka gör dock att kommande skörd ser ut att vara mycket dålig vilket driver priset på majs till de högsta nivåerna sedan juni 2011.
 • Knappt 50 % av skörden spås vara av god kvalitet.

Analytikers prognoser för priset på majs år 2012 och 2013

Vete

Graf över prisutveckling på vete år 2010 till 2012

 • Likt majs rusade vete under juni månad. Upp nästan 33 % sedan mitten av juni.
 • För året är priset på vete upp 25 %.
 • Torkan i USA gör att den kommande skörden inte blir så stor som förutspått.
 • Gemensamt för både majs och vete är att de kraftiga uppgångarna skett mycket snabbt vilket kan resultera i en liten rekyl nedåt innan priset fortsätter uppåt igen.

Analytikers prognoser på vetepriset år 2012 och 2013

Apelsinjuice

Graf som visar prisutveckling på apelsinjuice år 2009 till 2012

 • Sedan i maj har priset på apelsinjuice återhämtat sig en del. + 30 % sedan i mitten av maj.
 • Trots detta är apelsinjuice ned nästan 25 % för året.
 • Priset på apelsinjuice är fortfarande dubbelt så högt som botten 2009. Fallhöjden är således hög.

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Historically positive Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Historically there has been a strong, positive correlation between EUAs and nat gas prices. That correlation is still fully intact and possibly even stronger than ever as traders increasingly takes this correlation as a given with possible amplification through trading action.

The correlation broke down in 2022 as nat gas prices went ballistic but overall the relationship has been very strong for quite a few years.

The correlation between nat gas and EUAs should be positive as long as there is a dynamical mix of coal and gas in EU power sector and the EUA market is neither too tight nor too weak:

Nat gas price UP  => ”you go black” by using more coal => higher emissions => EUA price UP

But in the future we’ll go beyond the dynamically capacity to flex between nat gas and coal. As the EUA price moves yet higher along with a tightening carbon market the dynamical coal to gas flex will max out. The EUA price will then trade significantly above where this flex technically will occur. There will still be quite a few coal fired power plants running since they are needed for grid stability and supply amid constrained local grids.

As it looks now we still have such overall coal to gas flex in 2024 and partially in 2025, but come 2026 it could be all maxed out. At least if we look at implied pricing on the forward curves where the forward EUA price for 2026 and 2027 are trading way above technical coal to gas differentials. The current forward pricing implications matches well with what we theoretically expect to see as the EUA market gets tighter and marginal abatement moves from the power sector to the industrial sector. The EUA price should then trade up and way above the technical coal to gas differentials. That is also what we see in current forward prices for 2026 and 2027.

The correlation between nat gas and EUAs should then (2026/27 onward) switch from positive to negative. What is left of coal in the power mix will then no longer be dynamically involved versus nat gas and EUAs. The overall power price will then be ruled by EUA prices, nat gas prices and renewable penetration. There will be pockets with high cost power in the geographical points where there are no other alternatives than coal.

The EUA price is an added cost of energy as long as we consume fossil energy. Thus both today and in future years we’ll have the following as long as we consume fossil energy:

EUA price UP => Pain for consumers of energy => lower energy consumption, faster implementation of energy efficiency and renewable energy  => lower emissions 

The whole idea with the EUA price is after all that emissions goes down when the EUA price goes up. Either due to reduced energy consumption directly, accelerated energy efficiency measures or faster switch to renewable energy etc.

Let’s say that the coal to gas flex is maxed out with an EUA price way above the technical coal to gas differentials in 2026/27 and later. If the nat gas price then goes up it will no longer be an option to ”go black” and use more coal as the distance to that is too far away price vise due to a tight carbon market and a high EUA price. We’ll then instead have that:

Nat gas higher => higher energy costs with pain for consumers => weaker nat gas / energy demand & stronger drive for energy efficiency implementation & stronger drive for more non-fossil energy => lower emissions => EUA price lower 

And if nat gas prices goes down it will give an incentive to consume more nat gas and thus emit more CO2:

Cheaper nat gas => Cheaper energy costs altogether, higher energy and nat gas consumption, less energy efficiency implementations in the broader economy => emissions either goes up or falls slower than before => EUA price UP 

Historical and current positive correlation between nat gas and EUA prices should thus not at all be taken for granted for ever and we do expect this correlation to switch to negative some time in 2026/27.

In the UK there is hardly any coal left at all in the power mix. There is thus no option to ”go black” and burn more coal if the nat gas price goes up. A higher nat gas price will instead inflict pain on consumers of energy and lead to lower energy consumption, lower nat gas consumption and lower emissions on the margin. There is still some positive correlation left between nat gas and UKAs but it is very weak and it could relate to correlations between power prices in the UK and the continent as well as some correlations between UKAs and EUAs.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices, 250dma correlation.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023
Source: SEB graph, Blbrg data

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.
Source: SEB graph and calculation

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.
Source: SEB graph, Blbrg data

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward price of EUAs versus technical level where dynamical coal to gas flex typically takes place. EUA price for 2026/27 is at a level where there is no longer any price dynamical interaction or flex between coal and nat gas. The EUA price should/could then start to be negatively correlated to nat gas.

Forward price of EUAs versus technical level
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward EAU price vs. BNEF base model run (look for new update will come in late April), SEB’s EUA price forecast.

Forward EAU price vs. BNEF base model run
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Populära