Connect with us

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – februari 2012

Published

on

SIP Nordic - Analyser av råvarorBlickar framåt, inte bakåt

Nu när börsåret hunnit komma in februari månad börjar de flesta investerar se framåt och inte bakåt. Minnen från förra årets ganska dystra marknadsklimat är som bortblåsta och med den positiva starten på året görs nu jämförelsen med kursen vid årets start. Att koppar tappade 21% förra året har i alla fall jag glömt och tittar istället på årets uppgång på 11%. Nu är det ju inte så enkelt att man bara kan glömma förluster men jag förundras ändå hur vi människor fungerar och vrider på grafer och tal för att det ska vara tilltalande för oss.

Två metaller och ett glas juice tack

I februari lanserar vi Mini Futures med zink, nickel och apelsinjuice som underliggande. Zink och nickel är för alla välkända industrimetaller men apelsinjuice är av det mer udda slaget. För en person som precis börjat nosa på råvarumarknaden kan det till en början kännas konstigt att det finns en marknad för såväl apelsinjuice som grisar och boskap. Men för producenterna är det viktigt att veta att en skörd eller slakt blir såld och på så vis är handel i dessa råvaror inte konstigare än handel i vete och majs.

Brasilien och Florida är de största producenterna av apelsinjuicekoncentrat. Sedan 2009 har priset på apelsinjuice ökat med över 200% till de högsta nivåerna på 40 år. Om man läser lite mer om varför denna uppgång varit så kraftigt kommer man nog tänka både en och två gånger innan man dricker sitt glas juice på morgonen. En av orsakerna till uppgången är USDAs rapport rörande förekomsten av svampbekämpningsmedel i Brasiliansk koncentrat. Mumma!

Tronskifte mellan Platina och Guld

I förra månadens råvaruguide skrev jag om min tro på guld och platina. Jag fortsätter på detta tema även denna månad. För första gången sedan början av 90- talet är guldet idag dyrare än platina. Här finns det en mycket intressant placeringsmöjlighet. Det gäller bara att bestämma sig mellan två alternativ. Kommer guldet bli dyrare relativt platina eller krymper kurserna ihop. Strategin är alltså inte att spekulera i uppgång eller nedgång utan relativa skillnader
(spread, se bild).

Diagram över pris och spread mellan guld och platina

Personligen tror jag på det första alternativet. Korrelationen mellan de två är fortsatt hög. Men det finns ett antal punkter som talar för att spreaden kommer att öka. Den industriella efterfrågan (inklusive bilkatalysatorer) försvagas och tillgången väntas öka under första halvåret 2012. Jag tror dessutom att fler investerare håller på att hitta tillbaka till den trygga hamn guld är för dem. Guld och platina då? Jo dem är upp 13% respektive 19%. Om man jämför från början av året.

Alexander Frick

 

Guld – Trygg hamn eller inte

 • Köparna har återigen kopplat greppet om guldet. Rädsla för skakigare marknader väckte guldpriset igen efter en ganska ljummen decembermånad.
 • En förstärkt euro kontra dollarn gör att alla råvaror, inte minst guld blir mer attraktivt för ickeamerikanska investerare.
 • En fortsatt fallande dollar talar för ett fortsatt stigande guldpris.
 • Vad som ofta händer efter sådant kraftigt hopp uppåt är att marknaden överreagerat och vi kan mycket väl få se en liten korrektion denna månad.

Guldprognos - Analytikerkonsensus för 2012

Platina

 • Den positiva korrelationen med guld hjälper platina. Guld har dock för första gången nu blivit dyrare än platina.
 • Rapporter om minskad industriefterfrågan samt ökad gruvtillgång kyler ned platinapriset.
 • Ökad efterfrågan av platina från kinesiska smyckeshandeln. 18% av den totala globala efterfrågan kommer från den kinesiska smyckesindustrin,

Platina - Prognos på pris - Analytikerkonsensus år 2012

Silver

 • Silver har kraftigt underpresterat mot guldet det senaste halvåret. Ration mellan guld och silver har dock stabiliserat sig. Det är dock osannolikt att silver skulle överprestera guld såvida inte FED sätter igång sitt QE3.
 • Analytikerkåren är överens om att ett stigande silverpris är troligt om utsikterna för den globala ekonomin fortsätter att se mörka ut.
 • Silver är väl värd att bevaka de närmsta månaderna.

Prognos på silverpris - Analytikerkonsensus 2012

Brent olja

 • Brentoljan fortsätter sin konsolidering mellan 102 och 115 dollar. Oljan blir intressant att köpa om motståndet 115$ bryts.
 • Trots rapporter om ökad tillgång och högre produktion, kyls inte oljepriset ned. Oron i Iran och OPEC länderna bidrar till att oljan fortsätter sin sidledsgående kurs.
 • Den globala efterfrågan på olja beräknas öka med cirka 2% med Kina i spetsen.

Prognos för oljepriset (brent) år 2012 - Analytikerkonsensus

Naturgas

 • Naturgas har under januari återhämtat sig en del. Den långsiktiga trenden är dock negativ.
 • Medeltemperaturen har varit högre än vanligt i USA. Däremot spås tillgången av naturgas mer än halveras i USA under 2012. 51% av USAs hushåll använder naturgas för uppvärmning.
 • Naturgas har tappat nästan 60% sedan finanskrisen men kan tappa ytterligare 50% för att matcha de låga nivåerna som rådde under 90-talet.

Naturgas, prognos på priset under 2012 - Analytikerkonsensus

Koppar

 • Koppar har börjat året starkt efter ett ursvagt 2011. Koppar har gått upp ca. 10% i år. (Att jämföra med -21% under 2011)
 • Koppar är mycket konjunkturskänsligt och följer ofta negativa aktietrender. Med den positiva starten på aktiemarknaden följer även koppar med.
 • Kinesisk kopparimport ökade för sjunde månaden i rad, (+13% i december) och importerna ligger nu på den högsta nivån någonsin.

Koppar - Prognos för priset år 2012 - Analytikerkonsensus

Zink

 • Likt koppar har zinkpriset kraftigt stigit under den första månaden av 2012.
 • Den årliga konsumtionen av zink förväntas växa med 3.6% samtidigt som tillgången bara förväntas växa med 3%. Det uppskattas dock att nuvarande zinktillgång skulle räcka 8,5 veckor, 1,5 veckor längre än 2011.
 • Kinas import av zink fortsätter att öka. +8% under 2011. Bortsett från 2009 har Kinas zinkimport ökat sex år i rad.

Zink - Prognos på pris år 2012 - Analytikerkonsensus

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel har dock följt med de andra basmetallerna i den positiva uppgången under januari 2012.
 • Produktionen väntas överstiga konsumtionen under 2012.
 • Mängden utvunnet nickel förväntas stiga med närmare 10% under 2012.
 • Trots att tillgången ökar behöver inte nickelpriset falla. Riskaptiten ökar även bland investerare vilket kan driva råvarupriserna mot högre höjder.

Nickel - Prognos på priset år 2012 - Analytikerkonsensus

Socker

 • Terminsmarknaden på socker pekar nedåt.
 • Dåliga väderförhållanden i Brasilien har fått analytiker att revidera sockerskörden med nästan 20%.
 • Socker har de senaste sex månaderna gått från 35 cent till 24 cent. Innan socker tar sig över 25 cent är det inte läge att gå lång.
 • Den tekniska trenden är fortsatt fallande.

Socker - Prisprognoser för 2012 - Analytikerkonsensus

Bomull

 • Efter kraftiga fall under 2011 har bomull sedan november 2011 återhämtat sig ordentligt.
 • Viktig nivå för fortsatt uppgång är 100 $/lb.
 • Det höga priset har återställt balansen i tillgång och efterfråga.
 • Trots extrem torka i USA har goda skördar i Kina och Indien täckt upp detta bortfall. Skördarna i Kina anses dock bli mindre varför Kina kan vara tvungna att importera bomull. Något som skulle kunna driva bomullspriset över 100$/lb.

Bomull - Prognos på pris år 2012 - Analytikerkonsensus

Majs

 • USDA justerade ned sin prognos för den Argentinska skörden. Från tidigare 29 miljoner ton till 26 miljoner ton.
 • Majs konsoliderar mellan 580 och 670 cent/bushel. Om majspriset bryter över 670 cents är det upplagt för köp.
 • Köparna har återigen kopplat greppet om majs, nettopositionen hos investerare ökade under januari. Kanske håller de på att ta position för ett eventuellt utbrott över 670 cents.

Prognos på majspriset för 2012 - Analytikerkonsensus

Vete

 • Den globala produktionen av vete spås stiga med 5.3% under första halvåret 2012, samtidigt som efterfrågan endast kommer att öka 3.3%, med ett totalt överskott om 10 miljoner ton.
 • Vete har tappat närmre 25% under de senaste året men fortfarande är priset på ca. 6 dollar tillräckligt attraktivt för att bönder ska fortsätta plantera. Ett ökande överskott är således att vänta.
 • Nettopositionen, dvs summan av köpare och säljare, är nu kraftigt negativ. Om marknaden vänder upp kan det gå fort då den stora andelen blankare måste komma ur positionerna snabbt.

Prisprognos på vete för 2012 - Analytikerkonsensus

Apelsinjuice

 • Apelsinjuice har stigit med hela 220% sedan 2007.
 • Senaste månaden har priset på apelsinjuice ökat kraftigt till följd av att USDA kan komma att förbjuda import av brasilianskt koncentrat. Svampbekämpningsmedel används flitigt i Brasilien men är förbjudet i USA.
 • Florida-producenterna lär då få mycket att göra då mer än hälften av USAs apelsinjuiceimport kommer från Brasilien.

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *