Följ oss

Analys

SIP Nordic – Råvaruguiden – februari 2012

Publicerat

den

SIP Nordic - Analyser av råvarorBlickar framåt, inte bakåt

Nu när börsåret hunnit komma in februari månad börjar de flesta investerar se framåt och inte bakåt. Minnen från förra årets ganska dystra marknadsklimat är som bortblåsta och med den positiva starten på året görs nu jämförelsen med kursen vid årets start. Att koppar tappade 21% förra året har i alla fall jag glömt och tittar istället på årets uppgång på 11%. Nu är det ju inte så enkelt att man bara kan glömma förluster men jag förundras ändå hur vi människor fungerar och vrider på grafer och tal för att det ska vara tilltalande för oss.

Två metaller och ett glas juice tack

I februari lanserar vi Mini Futures med zink, nickel och apelsinjuice som underliggande. Zink och nickel är för alla välkända industrimetaller men apelsinjuice är av det mer udda slaget. För en person som precis börjat nosa på råvarumarknaden kan det till en början kännas konstigt att det finns en marknad för såväl apelsinjuice som grisar och boskap. Men för producenterna är det viktigt att veta att en skörd eller slakt blir såld och på så vis är handel i dessa råvaror inte konstigare än handel i vete och majs.

Brasilien och Florida är de största producenterna av apelsinjuicekoncentrat. Sedan 2009 har priset på apelsinjuice ökat med över 200% till de högsta nivåerna på 40 år. Om man läser lite mer om varför denna uppgång varit så kraftigt kommer man nog tänka både en och två gånger innan man dricker sitt glas juice på morgonen. En av orsakerna till uppgången är USDAs rapport rörande förekomsten av svampbekämpningsmedel i Brasiliansk koncentrat. Mumma!

Tronskifte mellan Platina och Guld

I förra månadens råvaruguide skrev jag om min tro på guld och platina. Jag fortsätter på detta tema även denna månad. För första gången sedan början av 90- talet är guldet idag dyrare än platina. Här finns det en mycket intressant placeringsmöjlighet. Det gäller bara att bestämma sig mellan två alternativ. Kommer guldet bli dyrare relativt platina eller krymper kurserna ihop. Strategin är alltså inte att spekulera i uppgång eller nedgång utan relativa skillnader
(spread, se bild).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över pris och spread mellan guld och platina

Personligen tror jag på det första alternativet. Korrelationen mellan de två är fortsatt hög. Men det finns ett antal punkter som talar för att spreaden kommer att öka. Den industriella efterfrågan (inklusive bilkatalysatorer) försvagas och tillgången väntas öka under första halvåret 2012. Jag tror dessutom att fler investerare håller på att hitta tillbaka till den trygga hamn guld är för dem. Guld och platina då? Jo dem är upp 13% respektive 19%. Om man jämför från början av året.

Alexander Frick

 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guld – Trygg hamn eller inte

 • Köparna har återigen kopplat greppet om guldet. Rädsla för skakigare marknader väckte guldpriset igen efter en ganska ljummen decembermånad.
 • En förstärkt euro kontra dollarn gör att alla råvaror, inte minst guld blir mer attraktivt för ickeamerikanska investerare.
 • En fortsatt fallande dollar talar för ett fortsatt stigande guldpris.
 • Vad som ofta händer efter sådant kraftigt hopp uppåt är att marknaden överreagerat och vi kan mycket väl få se en liten korrektion denna månad.

Guldprognos - Analytikerkonsensus för 2012

Platina

 • Den positiva korrelationen med guld hjälper platina. Guld har dock för första gången nu blivit dyrare än platina.
 • Rapporter om minskad industriefterfrågan samt ökad gruvtillgång kyler ned platinapriset.
 • Ökad efterfrågan av platina från kinesiska smyckeshandeln. 18% av den totala globala efterfrågan kommer från den kinesiska smyckesindustrin,

Platina - Prognos på pris - Analytikerkonsensus år 2012

Silver

 • Silver har kraftigt underpresterat mot guldet det senaste halvåret. Ration mellan guld och silver har dock stabiliserat sig. Det är dock osannolikt att silver skulle överprestera guld såvida inte FED sätter igång sitt QE3.
 • Analytikerkåren är överens om att ett stigande silverpris är troligt om utsikterna för den globala ekonomin fortsätter att se mörka ut.
 • Silver är väl värd att bevaka de närmsta månaderna.

Prognos på silverpris - Analytikerkonsensus 2012

Brent olja

 • Brentoljan fortsätter sin konsolidering mellan 102 och 115 dollar. Oljan blir intressant att köpa om motståndet 115$ bryts.
 • Trots rapporter om ökad tillgång och högre produktion, kyls inte oljepriset ned. Oron i Iran och OPEC länderna bidrar till att oljan fortsätter sin sidledsgående kurs.
 • Den globala efterfrågan på olja beräknas öka med cirka 2% med Kina i spetsen.

Prognos för oljepriset (brent) år 2012 - Analytikerkonsensus

Naturgas

 • Naturgas har under januari återhämtat sig en del. Den långsiktiga trenden är dock negativ.
 • Medeltemperaturen har varit högre än vanligt i USA. Däremot spås tillgången av naturgas mer än halveras i USA under 2012. 51% av USAs hushåll använder naturgas för uppvärmning.
 • Naturgas har tappat nästan 60% sedan finanskrisen men kan tappa ytterligare 50% för att matcha de låga nivåerna som rådde under 90-talet.

Naturgas, prognos på priset under 2012 - Analytikerkonsensus

Koppar

 • Koppar har börjat året starkt efter ett ursvagt 2011. Koppar har gått upp ca. 10% i år. (Att jämföra med -21% under 2011)
 • Koppar är mycket konjunkturskänsligt och följer ofta negativa aktietrender. Med den positiva starten på aktiemarknaden följer även koppar med.
 • Kinesisk kopparimport ökade för sjunde månaden i rad, (+13% i december) och importerna ligger nu på den högsta nivån någonsin.

Koppar - Prognos för priset år 2012 - Analytikerkonsensus

Zink

 • Likt koppar har zinkpriset kraftigt stigit under den första månaden av 2012.
 • Den årliga konsumtionen av zink förväntas växa med 3.6% samtidigt som tillgången bara förväntas växa med 3%. Det uppskattas dock att nuvarande zinktillgång skulle räcka 8,5 veckor, 1,5 veckor längre än 2011.
 • Kinas import av zink fortsätter att öka. +8% under 2011. Bortsett från 2009 har Kinas zinkimport ökat sex år i rad.

Zink - Prognos på pris år 2012 - Analytikerkonsensus

Nickel

 • Nickel presterade sämst av alla basmetaller under 2011.
 • Nickel har dock följt med de andra basmetallerna i den positiva uppgången under januari 2012.
 • Produktionen väntas överstiga konsumtionen under 2012.
 • Mängden utvunnet nickel förväntas stiga med närmare 10% under 2012.
 • Trots att tillgången ökar behöver inte nickelpriset falla. Riskaptiten ökar även bland investerare vilket kan driva råvarupriserna mot högre höjder.

Nickel - Prognos på priset år 2012 - Analytikerkonsensus

Socker

 • Terminsmarknaden på socker pekar nedåt.
 • Dåliga väderförhållanden i Brasilien har fått analytiker att revidera sockerskörden med nästan 20%.
 • Socker har de senaste sex månaderna gått från 35 cent till 24 cent. Innan socker tar sig över 25 cent är det inte läge att gå lång.
 • Den tekniska trenden är fortsatt fallande.

Socker - Prisprognoser för 2012 - Analytikerkonsensus

Bomull

 • Efter kraftiga fall under 2011 har bomull sedan november 2011 återhämtat sig ordentligt.
 • Viktig nivå för fortsatt uppgång är 100 $/lb.
 • Det höga priset har återställt balansen i tillgång och efterfråga.
 • Trots extrem torka i USA har goda skördar i Kina och Indien täckt upp detta bortfall. Skördarna i Kina anses dock bli mindre varför Kina kan vara tvungna att importera bomull. Något som skulle kunna driva bomullspriset över 100$/lb.

Bomull - Prognos på pris år 2012 - Analytikerkonsensus

Majs

 • USDA justerade ned sin prognos för den Argentinska skörden. Från tidigare 29 miljoner ton till 26 miljoner ton.
 • Majs konsoliderar mellan 580 och 670 cent/bushel. Om majspriset bryter över 670 cents är det upplagt för köp.
 • Köparna har återigen kopplat greppet om majs, nettopositionen hos investerare ökade under januari. Kanske håller de på att ta position för ett eventuellt utbrott över 670 cents.

Prognos på majspriset för 2012 - Analytikerkonsensus

Vete

 • Den globala produktionen av vete spås stiga med 5.3% under första halvåret 2012, samtidigt som efterfrågan endast kommer att öka 3.3%, med ett totalt överskott om 10 miljoner ton.
 • Vete har tappat närmre 25% under de senaste året men fortfarande är priset på ca. 6 dollar tillräckligt attraktivt för att bönder ska fortsätta plantera. Ett ökande överskott är således att vänta.
 • Nettopositionen, dvs summan av köpare och säljare, är nu kraftigt negativ. Om marknaden vänder upp kan det gå fort då den stora andelen blankare måste komma ur positionerna snabbt.

Prisprognos på vete för 2012 - Analytikerkonsensus

Apelsinjuice

 • Apelsinjuice har stigit med hela 220% sedan 2007.
 • Senaste månaden har priset på apelsinjuice ökat kraftigt till följd av att USDA kan komma att förbjuda import av brasilianskt koncentrat. Svampbekämpningsmedel används flitigt i Brasilien men är förbjudet i USA.
 • Florida-producenterna lär då få mycket att göra då mer än hälften av USAs apelsinjuiceimport kommer från Brasilien.

[box]Denna uppdatering är producerat av SIP Nordic och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB.

Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära