SHB Veckans råvarukommentar 8 maj 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOlja i stigande trend
  • Prisrally för aluminium
  • Kinas importmarknad
  • Vetet fortsätter falla

Olja har legat i en stigande trend sedan mitten av mars månad. Denna vecka blev den första med en veckovis nedgång sedan mars. Enbart under torsdagen backade Brent med 3,3 % efter att EIA (Energy Information Administration) justerat sina prognoser för USA. Efterfrågan kommer stiga med 1,7 % i år samtidigt som produktionen väntas växa med hela 6,3 %. Netto minskar det USA:s import från Brentprisade områden. Om produktionen har visat sig vara flexibel på nedsidan efter tidigare prisras så kommer den vara flexibel även på uppsidan efter senaste prisuppgången. Nuvarande priser triggar aktiviteten hos amerikanska marginalproducenter och det har fått pristrenden att vända.

Efter den kraftiga prisuppgången i slutet av april/början av maj har nu basmetallerna fallit tillbaka under veckan. Aluminium föll under onsdag och torsdagen det mesta under två dagar sedan 2011 och talar för att senaste rallyt över USD 1900 inte varit fundamentalt drivit.

Efter importdata för april från Kina kan man konstatera att Kinas oljemarknad fortfarande växer enligt trend, kopparmarknaden har taktat av och blivit starkt cyklisk. Järnmalm och sojabönor planat ut utan tillväxt i importen.

Vetepriset har under veckan fortsatt att falla, 2 % denna vecka och totalt 10% sedan 1 april. Grödorna ser generellt sett fina ut på hela norra halvklotet och där de höstsådda grödorna tidigare varit i ett halvdåligt skick, främst USA och Ryssland, har gynnsamt väder förbättrat utsikterna. Förutom bra väder har även uttalanden från den ryska jordbruksministern, senast igår, om att de tar bort nu gällande exportskatt på vete kanske redan 15:e maj haft en negativ inverkan på prisnivån. Han ska dock även ha sagt att de funderar på att införa en exportskatt grundat på annan beräkning igen 1:a juli – vad det innebär är högst oklart men rimligen bör effekten av en ny beräkning vara mindre exporthämmande än den nuvarande.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top