SHB Råvarubrev Jordbruk 6 maj 2015

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan fortsatt att falla i både Paris och Chicago. Grödorna ser generellt sett fina ut på hela norra halvklotet och där de höstsådda grödorna tidigare varit i ett halvdåligt skick, främst USA och Ryssland, har gynnsamt väder förbättrat utsikterna. Förutom bra väder har även uttalanden från den ryska jordbruksministern, senast igår, om att de tar bort nu gällande exportskatt på vete kanske redan 15:e maj haft en negativ inverkan på prisnivån. Han ska dock även ha sagt att de funderar på att införa en exportskatt grundat på annan beräkning igen 1:a juli – vad det innebär är högst oklart men rimligen bör effekten av en ny beräkning vara mindre exporthämmande än den nuvarande.

Euronext meddelade igår att de kommer avnotera terminen mars 2018 för MATIF vete ”no. 2” – alltså det vete ni idag handlar. Tills dess kommer handel ske parallellt i de två kontrakten precis som idag men därefter kommer alltså terminer endast finnas för det nyare ”no. 3”-kontraktet, även kallat premiumvete och med högre falltalskrav.

Vetet har fallit något snabbare än vi förutspått och intresset att köpa tillbaka tidigare sålda kontrakt, för att sedan sälja igen på en högre nivå, är stort. Även om vår tro är att priserna kommer falla ytterligare fram till skörd, förutsatt inga större väderproblem, så är vägen dit sällan helt rak. Att ”tajma” dessa eventuella upp- och nedgångar är lockande men också väldigt svårt. Ofta kommer något väderrelaterat orosmoment under våren/försommaren som driver upp priserna åtmin-stone kortsiktigt men inte alltid. Vår vy är alltså att priserna framme vid skörd kommer vara klart lägre än de är nu, likt 2013 och 2014, förutsatt inga större väderproblem. Efter en så här snabb nedgång intar vi dock en något mer neutral vy kortsiktigt men ser åtminstone inget för tillfället som ska vända trenden uppåt.

Raps

Rapspriserna har handlats ned något jämfört med en vecka sedan. I den avslutande handeln förra veckan noterades väldigt kraftiga och märkliga prissvängningar – vilket vi endast kan förklara av att någon handlare helt enkelt tryckt fel på tangentbordet. Annars inte så mycket att rapportera om rapsen, grödorna i Europa ser generellt sett väldigt fina ut utan större oro någonstans vad vi hört och stöd till priserna kommer delvis från sojan i Chicago som också haft svårt att falla i pris relativt övriga grödor. Raps november 2015 kan nu säljas för omkring EUR 358,00 (SEK 3.317) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har fortsatt att falla och handlas nu på lägsta nivån på sju månader. Det finns gott om majs i världen och starten för ny gröda har börjat väldigt bra på hela norra halvklotet. Sådden i USA uppgavs i söndags vara avklarad till hela 55 procent, klart över förra årets 28 procent och även femårsgenomsnittet om 38 procent – en tidig sådd är ingen försäkran men helt klart gynnande för avkastningspotential. Majspriserna är relativt låga nu men kan absolut gå lägre och framförallt kommer det nog krävas ett väderproblem för att trenden ska vända uppåt. Uppgifter om ökad efter-frågan som följd av prisfallet finns men förutsatt fortsatt gynnsamt väder tror vi att priserna kommer gå ned ytterligare något.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor noteras i stort sett oförändrat sedan förra veckan. Sådden pågår i USA i ganska rask takt – i söndags uppgavs sådden vara avklarad till 13 procent, att jämföra med 5 procent motsvarande tid förra året och ett genomsnitt de senaste 5 åren om 9 procent. Nästa vecka ser dock ut att bjuda på relativt mycket regn vilket lär fördrö-ja fältarbetet något. Sojapriserna har inte gått ned likt för de övriga grödorna, vilket delvis förklaras av osäkerhet kring strejk i Argentina. För tillfället uppges omkring 20 procent av arbetarna vid landets crush plants vara i strejk, ytterligare fackförbund för dock diskussioner om att ansluta sig. Strejk i Argentina är allt annat än ovanligt och inte heller denna gång väntas det få någon långsiktig prispåverkan. Ytterligare stöd till sojapriser kommer från Kinas ökade efterfrågan på sojaolja från Sydamerika. Den långsiktiga vyn är dock fortsatt att sojan ska ned i pris – bra start för sådd, stor areal och även stora lager talar allt för ytterligare ökad tillgång senare under året.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top