SHB Veckans råvarukommentar 5 december 2014

 • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenECB blev veckans makrohöjdpunk
 • Nickel fortsätter vara vår favorit
 • När viker produktionen av olja?
 • Elpriset står still i december
 • Vetepriset starkt under hösten

Veckans makrohöjdpunkt var ECB beskedet som blev en viss besvikelse utan nya åtgärder men där ECB står än mer redo att agera. Man vill först utvärdera de åtgärder man infört och vad det lägre oljepriset gör för ekonomin i början av 2015.

Basmetaller – Vår favorit nickel steg drygt 3 % efter att Indonesiens Constitutional Court avslog gruvbolagens ansökan om att ta bort exportförbudet på nickelmalm. Vårt noterade spreadcertifikat på lång nickel, kort koppar har tagit fart och är vårt bästa case inför 2015. Denna vecka har dock även koppar stigit efter brand vid gruvan Ouy Tolgoi i Mongoliet.

Oljan har fallit över veckan när oron sprider sig att USA:s shaleproduktion inte kommer vara så enkelt att begränsa. Vi har gjort en undersökning bland 82 stycken US shale bolag som tyder på att de kan fortsätta för fullt i 7,7 månader, utan strukturella förbättringar, enbart med nuvarande kassa och krediter. Därefter kan produktionen fortgå efter konsolidering där starka bolag köper finansiellt stressade. Sannolikt kommer det ta närmare 12 månader före produktionen viker. Saudiarabien har under veckan sagt sig vara nöjda med 60 USD/fat men att om det funnits en enighet inom OPEC så hade en produktionssänkning kunnat komma till stånd.

Elmarknaden handlas i stort sett oförändrat under december och ser vi till väderbilden ökade energiunderskottet med ca 2TWh till -12 TWh mot normalen vilket balanseras av det ovanligt milda vädret. Ser vi till prognoserna utlovas det fortsatt mild väderlek så osannolikt att vi får några överraskande spotprisnivåer den kommande veckan. Samtidigt som oljepriset fortsätter ned är det milt även på kontinenten vilket pressar såväl kontinentala elmarknader som hela bränslekomplexet ytterligare. Kolmarknaden steg tillfälligt förra veckan efter att Glencore mot bakgrund av det låga priset dragit ned kapacitet samtidigt som Colombia dragits med utbudsstörningar (strejk, översvämningar), men faller nu vidare efter ökad rysk export som ett resultat av den försvagade rubeln. Utsläppsrätterna som steg med 10 % i november på en förhoppning om en stabiliseringsmekanism för att minska överskottet, faller 5 % och nedgången lär fortsätta en bit in i december i takt med att man likviderar långa positioner. Sammanfattningsvis är det inte mycket som talar för en uppgång men oron för att vi ändå går mot en kallare period lär begränsa nedsidan varför vi behåller en neutral vy.

Priset på vete har stigit under hösten och uppgången har fortsatt även under november. Uppgången relateras främst till oro för det kalla och torra vädret i delar av USA:s höstvete regioner, och med det ökad risk för utvintring. Om man ser tillbaka på tidigare år är det ganska lätt att dra slutsatsen att kallt väder i början av november månad inte är så starkt korrelerad till slutlig avkastningsnivå – varför en så kraftig prisuppgång känns något omotiverad i en tid då det knappast råder brist på spannmål. Stöd till uppgången ges även av fortsatt torrt väder i Ryssland, med samma medföljande risk som i USA. Prat om ökad ansträngning mellan Ukraina och Ryssland kan också ha hjälpt till – situationen i Ryssland/Ukraina har dock pågått i 8 månader och har ännu inte visat sig ha inverkan på vare sig produktions- eller exportvolym.

Våra favoriter just nu

 • SHRT GULD H – ny säljvåg har satts i rörelse
 • SPR NICKKOP 5E H – gå lång nickel, kort koppar
 • SPR MAJSOJ 5C H – gå lång majs, kort sojabönor
SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top