SEB – Råvarukommentarer, 8 december 2014

Veckans rekommendationer

SEB rekommenderar investeringar

Råolja – Brent

Prisraset hejdade sig något vid 70 dollar i veckan, men gled successivt under den nivån och stängde på 69.07 i fredags. Nyheten att Irak planerar att öka exporten av råolja under nästa år (2015) från nuvarande 2.75 mbpd till 3.2 mbpd tyngde marknaden.

Oljepriset faller vidare

Lagren i USA sjönk med 3.7 miljoner fat enligt DOE:s statistik i veckan. Det är helt i enlighet med säsongsmönstret.

Oljelager i USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart). Antalet riggar i drift ökade med 3 till 1920 i veckan som gick. Det var nog inte väntat med en ökning. Vi ser dock ändå att antalet i drift har planat ut på mellan 1920 och 1930 riggar, i spåren av oljeprisfallet. Detta är säkerligen en besvikelse för dem som hoppats på en botten i oljepriset, att antalet inte minskar mer.

Oljeriggar i USA

Saudi-ARAMCO har sänkt sitt pris för export till Asien och USA till den lägsta nivån sedan åtminstone år 2000. De säljer nu sin olja 2 dollar under benchmarkindexet. Så sent som vid årsskiftet såldes oljan för 3.50 dollar över benchmarkindexet. Priset är alltså till och med lägre än det var år 2008.

Saudi-ARAMCO oljepris

Det här är naturligtvis ett tecken på att Saudierna verkligen vill sälja så mycket olja de kan, för att via volym försöka hålla landets oljeintäkter uppe. Det är helt i linje med den spelteoretiska analys vi gjorde för ganska länge sedan, att skiffertekniken gör att OPEC som kartell upphör att fungera och oljeländerna går över till att agera såsom under fri konkurrens. Tidskriften The Economist nämnde samma analysmetod, spelteori i veckan som gick. Det centrala i den är inte att volymen från skiffertekniken behöver vara så värst stor, utan att den finns och är tillgänglig för ett stort antal länder.

Vi får ofta frågan vad kostnaden för skifferolja är i USA, eftersom man ser många olika uppgifter på det. Det som gör det svårt att svara på frågan är att tekniken utvecklas med ca 30% effektiviseringsgrad per år. En kostnad på 60 dollar för två år sedan kan alltså pga effektivitetsförbättringar vara 29 dollar per fat i år. Geologin spelar också roll, t ex hur djupt skifferlagret ligger. Olika fält har olika kostnadsnivå i USA. Så det går inte att svara entydigt vad kostnaden för att utvinna skifferolja är just nu. US DOE säger dock att den redan i år är ett par dollar billigare än konventionell olja att utvinna i USA.

Veckan som kommer är händelserik på oljemarknaden. Här är schemat:
Måndag 8 december. China crude oil, oil products and coal imports and exports data.
Tisdag 9 december. 1800 CET. US Department Of Energy monthly energy report – Short Term Energy Outlook (STEO)
Onsdag 10 december. OPEC Monthly Oil Market Report (OMR)
Onsdag 10 december. 1630 CET. US Department Of Energy. Weekly US oil inventory data.
Fredag 12 december. 1000 CET. International Energy Market OMR.
Fredag 12 december. 1900 CET. Oil and Gas rig count by Baker Hughes

Vi rekommenderar en kort position, t ex med BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Priset på elektricitet föll mot slutet av veckan. Den nordiska situationen är att vädret ser mildare ut än normalt. Det är lite högre spotpriser. Prisområdena ser ut som de brukar, med lite lägre pris i norr och lite högre i söder.

Det är kallare än normalt i Europa, så det är lite högre pris på EEX, men forwardpriserna är under tryck.

Kolmarknaden är under press. Kolpriset påverkas mycket av Brent-priserna, naturligtvis.

Elpris

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen sjunkit från -7.7 TWh till -10.3 TWh.

Hydrologisk balans

Den Nordatlantiska Oscillationen, där ett NAO som är positivt innebär att varma och fuktiga vindar från sydväst kommer in över Norden, har i en månad medfört väder som präglats av detta. Som vi kan se förutspås denna tendens att fortsätta och vid ungefär den 16 december eventuellt gå över till negativt. Negativt NAO innebär att stillastående ishavskyla kommer ner över Norden, men stjärnklart, vindstilla och knasterkallt väder. Eftersom det både är kallt och vindkraftverken står stilla innebär det högre pris på elektricitet. Det mildra väder vi har nu, kan alltså komma att följas av kallare.

Den Nordatlantiska Oscillationen

Nedan ser vi terminskontraktet för leverans av kol under 2015, som sjunkit från 72.10 dollar per ton till 70.75 i fredags.

Terminskontraktet för leverans av kol under 2015

Priset på utsläppsrätter vände nedåt i veckan.

Priset på utsläppsrätter

Naturgas

Naturgaspriset föll kraftigt i veckan, från 4.03 dollar till 3.77 dollar per miljoner BTU.

Naturgaspriset föll kraftigt

Koppar

November avslutades med massiv likvidering av koppar. Varje tänkbart tekniskt stöd bröts i den våg av likvidering av köpta positioner och etablering av nya korta positioner som ägde rum. Det verkar som om detta började i Asien, men det är svårt att utröna vad det var som utlöste paniken – möjligen besvikelsen över att Chiles produktion i oktober var den högsta på fem månader. Prisfallet fortsatte in i veckan som gick och även LME noterade en botten som var lägre än den i mars, ner till 6230 dollar per ton. Prisnedgången till den nivån möttes av stora köpordrar som inte bara absorberade säljordrarna, utan lyfte priset till 6450 dollar till slutet av dagen – en mycket stor prisrörelse för att vara en dag i kopparmarknaden!

Tekniskt kan vi dock se att en ny lägre botten noterades, lägre än den i mars. Några kanske minns att i mars var det SRB, den kinesiska ”Strategic Reserve Bureau”, som klev in och köpte på sig stora mängder koppar. Det är möjligt att det var SRB som köpte igen, men det är svårt att veta, naturligtvis. Men bara det faktum att det KAN ha varit dem, gjorde att säljare avhöll sig från att sälja på vad som annars hade varit en tydlig teknisk säljsignal.

Kopparpris

Spekulantkollektivet (non-commercials i CFTC:s data) har fortsatt att sälja terminer på koppar, som vi ser i diagrammet nedan.

Spekulantkollektivet (non-commercials i CFTC:s data)

Aluminium

Skillnaden mellan cash och 3-månaders terminspris gick från 27 dollar i backwardation till under veckan. De längre terminerna handlas med contango, men mindre än normalt. Dec-14 till Dec-15 handlas t ex 20 dollar i contango mot 40-50 dollar för en månad sedan. Flödet mellan annullerade lagerbevis och nyskapade lagerbevis antyder att det sker något lite ”lending” i marknaden, enligt Metal Bulletin. Det verkar rimligt med tanke på att det är backwardation. Marknaden för fysisk metall (premierna) är lite svagare i Europa. Rotterdamnoteringen har kommit ner med 10 dollar till 420 dollar (över LME:s pris). Det officiella indexet för den amerikanska Mellanvästern håller sig fortfarande stabilt vid 520 dollar, men en del rapporter antyder att det skett stora affärer under den nivån. Om det är början på en minskning i premien är svårt att säga, men det kan vara början.

Aluminiumpris

Zink

Zinkpriset låg kvar i den senaste tidens tradingintervall, trots prisnedgången i koppar. Priset rörde sig huvudsakligen nedåt i början av veckan, men repade sig mot slutet. Den underliggande trenden tror vi är uppåtriktad, men marknaden verkar ha svårt att röra sig åt något håll just nu.

Underskottet i marknaden känns ännu inte av eftersom lagren år så höga. Investerare som köpt in sig i ”bull caset” på zink har gått i och ur marknaden och skapat en ganska fluktuerande marknad. Det verkar som om detta läge kan bestå ett tag innan en ny uppgångsfas börjar (som vi tror blir någon gång i början på nästa år).

Vi behåller köprekommendationen på ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Nickelpriset som rekylerade för en vecka sedan, fann ny styrka i veckan som gick. Vi har i ett år fokuserat på utbudssidan, med Indonesiens exportstopp i fokus. Förra veckan noterade vi att efterfrågan långsiktigt kan få en knäck om det lägre oljepriset dämpar skifferrevolutionen i USA. I Metal Bulletins senaste rapport om rostfritt stål, skriver de (inte förvånande) att en ökning i efterfrågan väntas det kommande kvartalet. Men även fortsättningsvis kommer nog utbudssituationen att fortsätta att vara i marknadens fokus. Den tydligaste indikatorn är LME:s lager. Det kan också vara intressant att studera annullerade lagerbevis (warrants) och hur den volymen utvecklas. Just nu annulleras mest lagerbevis i Malaysia och därifrån går flödet vanligtvis till Kina.

Tekniskt har priset vänt upp igen till 17,000 dollar, som noterades i torsdags. Fredagens handel var volatil och slutade med vinsthemtagningar och ett stängningspris på 16,750 dollar.

Nickelpris

Guld

Guldpriset föll från det tekniska motståndet i fredags efter arbetsmarknadsstatstiken i USA publicerats. Den visade att amerikanska företag anställt 321,000 personer i November och det var ungefär 100,000 personer fler än vad marknaden hade förväntat sig. Det är den starkaste månaden på arbetsmarknaden sedan januari 2012.

Detta fick dollarn att fortsätta stärkas mot andra valutor. I diagrammet nedan ser vi hur USDEUR (alltså priset på en dollar uttryckt i euro) förändrat sig det senaste året.

USD-EUR valutakurs

Nedan ser vi hur guldpriset i dollar utvecklat sig, alltså växelkursen XAUUSD.

Guldpriset i dollar

Den svenska kronan är svag och har gått från 9.10 mot euron i början av september till 9.28 i fredags. Det innebär att guldpriset faktiskt stod på årshögsta i veckan som gick, även om en viss rekyl noterades i torsdags och fredags.

Guldpris i SEK

Institutionella investerare har fortsatt att sälja guld igen och nu har de även vräkt ut silver. Antagligen sker en hel del likvidering av generella råvarufonder, till fördel för generella aktiefonder, en process som antagligen fått mer fart i takt med oljeprisets nedgång.

ETF-fonders guldinnehav

Vi fortsätter med neutral rekommendation på guld.

Silver

Silverpriset står och väger. Tekniskt har motstånden brutits, oavsett hur man drar linjen, men det finns inget momentum uppåt i prisrörelsen, så detta behöver inte betyda att den fallande trenden är bruten.

Silverpris

Silverpriset i kronor befinner sig fortfarande i det läge, där metallen enligt den tekniska analysen borde säljas, så länge priset inte går högre, vilket skulle förändra den tekniska bilden av marknaden.

Silverpriset i kronor

Silver har i och med prisuppgången i veckan värderats upp i förhållande till guld. Fortfarande är dock silver ”billigt” i förhållande till guld. Det betyder i och för sig inte att det inte kan bli ännu billigare.

Silver-guld

Platina & Palladium

Priset på platina reste sig från 1200 dollar och stängde 23 dollar högre i fredags. Fortfarande är dock marknaden i ”sidledes” konsolidering. Priset skulle behöva gå över 1300 för att man ska våga tro på att vinden har vänt. Tills vidare ser vi dock uppgångar som potentiella säljtillfällen.

Pris på platina

Palladiumpriset gjorde ett försök att bryta det tekniska motståndet, men rekylerade ner i veckan. I fredag torsdags gjordes ett nytt försök från veckans lägsta pris, men köparna orkade inte ända fram, delvis förmodligen på grund av dollarns styrka. Skulle motståndet brytas, skulle vi vilja köpa (ännu mer) palladium.

Palladiumpris

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Investerare har fortsatt att sälja platina och köpa palladium den senaste veckan.

ETF-fonders innehav av platina och palladium

Ris

Priset på ris sjönk med 0.25 cent i veckan till 12.065 cent per pund. Priset pressas samtidigt som skörden pågår som bäst runtom i världen. 12 cent verkar vara någon slags psykologisk stödnivå.

Rispris

FAO / AMIS lämnade produktionsestimatet oförändrat i rapporten som kom den 4 december. Utgående lager sänks med 1 mt till 177 mt.

FAO / AMIS

12 cent verkar vara ett stöd, samtidigt som FAO justerar ner utgående lager. Det finns trots allt en antydan till positiva tongångar för priset på ris.

Kaffe

Kaffepriset (mars) har fortsatt att försvagas, såsom vi mer eller mindre förväntat oss. Det nederbördsrika vädret i Brasilien fortsätter. Terminen stängde på 180.10 cent per pund i fredags, efter att ha handlats ner ganska ordentligt under dagen. Bryts 180-centsnivån finns nästa stöd vid 170 cent. Med ett fundamentalt långsiktigt överskott i marknaden och en genomsnittlig produktionskostnad i Brasilien på ca 150 cent, enligt en rapport från USDA för ett år sedan, skulle ett rimligt pris kunna ligga vid 140 – 160 cent.

Kaffepris

Vi har neutral rekommendation, men bryts 180 cent, går vi omedelbart kort via t ex BEAR KAFFE X1 S.

Kakao

Kakaopriset befinner sig i vad som ser ut som en rekyl mot den huvudsakliga trenden, som vi tror är en fallande pristrend. ICCO säger att produktionen är stigande och går mot ett överskott. Det talar för ett lägre pris.

Kakaopris

Den senaste veckan har ”non-commercials” sålt ytterligare lite terminskontrakt .De har fortfarande 30721 kontrakt kvar att sälja till dess de når en neutral position.

Non-commercials för kakao

Vi behåller positionen i SHORT KAKAO A S. Nu finns även en BEAR KAKAO X1 S med 1 gånger negativ daglig hävstång och en BEAR KAKAO X4 S med fyra gångers negativ daglig hävstång.

För fler jordbruksanalyser se SEB-bankens andra analysbrev.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top