SHB Veckans råvarukommentar 15 januari 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenOljedramatiken fortsätter
  • Guldet som säker hamn
  • Basmetallerna försvagas
  • Köpläge på aluminium

Ny dramatisk vecka för oljepriset som inleddes med att bl a Goldman Sachs sänkte utsikterna för olja varpå priset omedelbart föll. Ansenliga Wall Street Journal publiserade en artikel där oljeproduktionen i Kanadas oljesand väntas klara de låga priserna förvånansvärt bra bidrog också till lägre priser. Alla väntar på en snar och ordentlig oljeprisvändning men ännu finns inga tecken på en sådan.

Guldet handlar alltjämt i ett snävt intervall även om den generella nervösa starten på 2015 har gjort att det stigit med 4 %. Framför allt är det oljans prisfall som gjort att marknaden skjutit fram tidsramen för Feds första räntehöjning, då oljeprisfallet sänker inflationsförväntningarna. Vårt case med ett fallande guldpris har ju byggt på förväntningen på Feds åtstramning vilken leder till ökad alternativkostnad att äga guld. Marknadsläget för tillfället är väldigt osäkert, med oro både över börser, räntor, valutakurser och oljepris, vilket skapar behov av en ”säker hamn” som guld. Trots detta bibehåller vi vår negativa syn på guldet, motiverat främst av att vi som bank fortsatt tror på en tidigare amerikansk räntehöjning än vad marknaden diskonterar.

Basmetallerna har handlats ned när det lägre oljepriset får genomslag i lägre produktionskostnad. Omkring 20% av kostnaden för gruvmetaller kommer från olja. Koppar föll mest när det starka stödet kring 6000 USD/ton bröts. Vi har en fortsatt negativ syn på koppar. En basmetall som vi tycker har handlats ned orättvist i veckans ras är aluminium, läs vårt bifogade case på aluminium som vi tror har potential att stiga mellan 7-12% under kommande månader.

Aluminiumpriset har fallit kraftigt den senaste tiden och handlas på 7-månaders lägsta (1774 USD/ton). Priset sjönk med 175 USD i december vilket är den största nedgången sedan 2012. Under årets inledande handel har Aluminium fallit med ytterligare ca 90 USD (4,5 procent) . Vi anser att intervallet 1800-2000 USD/ton är ett stabilt handelsintervall för aluminium och ser prisraset som ett bra köptillfälle.

Läs vår Trading Case på Aluminium här

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top