SHB Veckans Jordbrukskommentar – 29 februari 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har handlats ned under föregående vecka, men är dock upp något idag. USA:s veteexport är nu nere på volymer omkring 17 procent lägre än vid samma period för ett år sedan. Även den europeiska veteexporten går relativt trögt, vilket tynger priserna i Europa. Vädermässigt inte mycket att tala om för vetet, generellt sett ser de höstsådda grödorna klart bättre ut än vad de gjort på flera år – inte minst i USA och i Ryssland. Även i Frankrike är det höstsådda vetet i ett gott skick, hela 94 procent av arealen uppges ha grödor i skicket ”good/excellent”, lägg därtill den största franska arealen på över 80 år. Vad gäller Europa så är annars Polen lite väl torrt i en del områden, dock utan större problem än så länge.

I USDA:s Outlook Conference i förra veckan meddelades att de spår en höstsådd amerikansk veteareal för skörd sä-songen 2016/17 omkring 7 procent lägre än förra årets, faktiskt den lägsta sedan 1970, samt en något högre export. Men med förväntad högre avkastning och större ingående lager spår de ändå en fortsatt lageruppbyggnad för amerikanskt vete – som redan för säsongen 2015/16 uppgår till nära en halv årskonsumtion. USDA spår även fortsatt fallande priser på vete för säsongen 2016/17 – vilket skulle bli för fjärde säsongen i rad.

Vi kan heller i dagsläget inte riktigt se varför vetepriserna ska börja stiga utan ett större väderproblem i någon av de viktigare spannmålsregionerna i världen, vilket visserligen kan komma snabbt. Terminer med längre löptid handlas med stor riskpremie, bl.a. för eventuella framtida väderproblem . Som exempel handlas vete MATIF mars 2017 ungefär EUR 25 per ton över mars 2016 – ett påslag som rimligen bör försvinna/minska efter hand som tiden löper utan, förmodligen främst väderrelaterade, produktionsproblem. Vete på termin MATIF december 2016 går nu att sälja för omkring EUR 167 (SEK 1.550) per ton). För er som vill prissäkra er skörd men inte låsa priset med terminer, för att kunna ta del av en eventuell prisuppgång, erbjuder vi även optionshandel – hör gärna av er om det är av intresse.

Raps

Rapspriserna i Paris gick ned under föregående vecka och startar även denna vecka nedåt. Majkontraktet på MATIF handlas nu på lägsta nivå på nära ett år, detsamma gäller canolan i Kanada. Nedgången är påverkat delvis av fallande priser för sojan men också av att det inte heller för raps finns några större väderproblem som oroar. Svårt att se varför rapspriset ska vända uppåt utan stöd från andra oljeväxter. Raps november 2016 handlas nu kring EUR 345 (SEK 3.210) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago handlades ned under föregående vecka, nära kontraktslägsta som noterades i starten av året. Vad som tynger priserna är delvis den fortsatt tröga amerikanska exporten – nu nere på omkring 25 procent lägre volym jämfört med vid samma period förra året. I föregående veckas Outlook Conference framgick att USDA spår en fortsatt ökning av amerikanska lager under säsongen 2016/17, till högsta nivån på 12 år. En marginell nedjustering av avkast-ning kompenseras mer än väl av att arealen spås öka 2 procent samtidigt som exporten spås bli fortsatt trög i hård kon-kurrens från främst Sydamerika. USDA spår fortsatt fallande majspriser för fjärde året i rad. Vi tror detsamma såvida inte något större väderproblem förändrar utsikterna för produktionen.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor handlades också ned under föregående vecka – priset på sojamjöl är nere på lägsta nivån sedan början av 2010. Även sojan tyngs av en trög amerikansk export – nu omkring 10 procent lägre än volymen vid samma tid förra året. Pågående skörd i Brasilien går framåt utan större problem, allt talar för närvarande för ytterliga-re en rekordskörd. USDA meddelade i förra veckans Outlook Conference att de för säsongen 2016/17 spår en marginellt lägre sojaareal i USA men ändå tredje största produktionen någonsin, något högre amerikansk export samt små juster-ingar i lagernivå. De spår även att sojapriser under säsongen 2016/17 kommer falla för fjärde året i rad med stor konkur-rens från Sydamerika. Återigen, det kommer nog krävas ett större väderproblem för att ändra situationen.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top