SHB Veckans jordbrukskommentar 14 november 2014

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete har under veckan stigit i både Paris och Chicago – klart mest i Chicago. Uppgången relateras kanske främst till oro för det kalla och torra vädret i delar av USA:s höstvete-regioner, och med det ökad risk för utvintring. Om man ser tillbaka på tidigare år är det ganska lätt att dra slutsatsen att kallt väder i början av november månad inte är så starkt korrelerad till slutlig avkastningsnivå – varför en så kraftig prisuppgång känns något omotiverad i en tid då det knappast råder brist på spannmål. Stöd till uppgången ges även av fortsatt torrt väder i Ryssland, med samma medföljande risk som i USA – temperaturen har dock stigit något vilket lindrar. Prat om ökad ansträngning mellan Ukraina och Ryssland kan också ha hjälpt till – situationen i Ryssland/Ukraina har dock pågått i 8 månader och har ännu inte visat sig ha inverkan på vare sig produktions- eller exportvolym.

Rysslands jordbruksminister meddelade i veckan att uppskattad höstsådd spannmålsareal för skörd 2015 är upp hela 2 miljoner hektar jämfört med föregående år till 16 miljoner hektar – säkert delvis som följd av den försvagade rubeln vilket ökar intäkterna för ryska producenter räknat i inhemsk valuta. Även Ukrainska officiella siffror är högre jämfört med föregående år, upp 0,2 miljoner hektar till 6,3 miljoner hektar – på 87 procent av dessa sägs grödorna ha grott och på 83 procent sägs de vara i klart gott skick.

Terminer december 15 MATIF kan nu säljas för omkring EUR 187 (SEK 1.725) per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris noteras upp något sedan förra veckan. Idag är första handelsdagen på Paris-börsen för rapsmjöl och rapsolja – i skrivande stund har avslut bara skett i rapsmjöl. Tyska arealen höstraps för skörd 2015 uppskattas av Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen, UFOP, till 1,323 miljoner hektar – ned 2,3 procent jämfört med 2014. Terminer november 2015 kan nu säljas för omkring EUR 340 (SEK 3.135) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago har stigit kraftigt under den gångna veckan, påverkat till stor del av uppgången i vetepriser. Som nämnts ovan anser vi att en så kraftig uppgång i vetepriset känns något omotiverad, således även för majspriser som följt med – det råder knappast brist på foderspannmål även om böndernas vilja att sälja är relativt låg. Vädret i Sydamerika är ungefär som i slutet av förra veckan, normal nederbörd i Brasiliens centrala och norra delar och torrt i söder samt i Argentina – generellt sett inga större problem enligt de rapporter vi tagit del av.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor handlas just nu på i stort sett oförändrad nivå jämfört med slutet av förra veckan. Som nämnts ovan är vädret generellt sett gynnsamt i Sydamerika – förutom torrt i delar av Argentina. Buenos Aires Grains Exchange, BAGE, uppskattar Argentinas sådd av sojabönor till 17 procent avklarad, ändå bara 5 procentenheter efter samma tid förra året. Vi ser inga skäl till varför sojapriser ska gå upp för tillfället utan några nya väderproblem i Sydamerika och är kvar i tron om att priserna ska falla tillbaka. Relationen mellan soja- och majspriser fortsätter tala för ökad areal sojabönor, på bekostnad av majsareal, dels nu i pågående sådd i Sydamerika men även till våren i USA.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top